7

Vi har brug for dig

Vi har brug for alle med en sundhedsfaglig uddannelse – også pensionister og sygeplejestuderende - til at styrke vores nødberedskab på Social- og Sundhedsområdet.

Vi står ligesom resten af landet i en ekstraordinær situation på grund af coronavirussen.

Vi gør vi alt for at passe på vores syge, ældre og udsatte borgere, og vores kritiske funktioner som plejecentre, hjemmepleje og døgntilbud forbliver åbne.

Men vi forudser, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft til at styrke disse funktioner. Derfor har vi brug for dig.

Meld dig via dette link

Spørgsmål og svar

Hvilke faggrupper kan melde sig?

Vi har brug for din hjælp, hvis du:

  • Er uddannet social- og sundhedshjælper
  • Er uddannet social- og sundhedsassistent
  • Er uddannet sygeplejerske
  • Er sygeplejerskestuderende

Hvis vi får brug for andre faggrupper, vil vi melde dette ud særskilt.

Hvilke opgaver kan jeg hjælpe med?

Opgaverne kan f.eks. bestå af sygeplejefaglige opgaver, varetage sundhedsfaglige opgaver i hjemmeplejen eller hjælpe handicappede/udsatte borgere. Vi sammenholder selvfølgelig kompetencer med opgaver. 

Vi forventer, at du kan følge Varde Kommunes og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvordan vi passer på hinanden, og at du ikke har symptomer på coronavirus.
 

Under hvilke vilkår bliver jeg ansat?

Vi betaler overenskomstmæssig løn for din indsats.  

Hvis du er pensioneret, skal du være opmærksom på, at lønnet arbejde kan påvirke din efterløn eller pension. Kontakt din A-kasse eller pensionskasse herom. 

Er du sygeplejestuderende, skal du være opmærksom på, at din SU kan blive påvirket. Derudover kan der gælde særlige forhold omkring hvilke arbejdsfunktioner, det kan anbefales at du udfører afhængigt af, hvor du er i din uddannelse. 

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du have gyldig opholds- og arbejdstilladelse.

Ved ansættelse indhenter vi børne- og straffeattest, for de arbejdsfunktioner, hvor det er nødvendigt. 

Jeg er sygeplejestuderende - kan jeg melde mig?

Der gælder særlige forhold, hvis du er studerende, heriblandt hvilke arbejdsfunktioner, du kan udføre afhængigt af, hvor du er i din uddannelse.

I ansøgningen skal du derfor anføre hvor langt du er i din uddannelse. Dette gør det nemmere for os at matche dig med de rigtige opgaver.

Jeg vil gerne melde mig, men ved ikke hvor mange timer, jeg kan stille mig til rådighed – er det et problem?

Det er ikke noget problem. Du skal melde det timetal ind du umiddelbart forestiller dig, du kan stå til rådighed. Vi aftaler resten i en direkte dialog, hvis/når vi får brug for din hjælp, således det afspejler hvordan din situation ser ud. 

Jeg har tilbudt min assistance – hvornår kan jeg forvente at høre fra jer?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt og vil løbende matche ansøgere med opgaver ud fra kompetencer. Da vi sørger personale til et nødberedskab, skal du ikke fortvivle, hvis du ikke bliver kontaktet indenfor de næste par uger. Situationen kan hurtigt ændre sig, og du vil blive kontaktet når behovet for at aktivere nødberedskabet melder sig. 

Vi vil i ansøgningsprocessen stille dig yderligere, afklarende spørgsmål. Vi vil løbende tage kontakt, så vi kan matche opgaver med ansøgere.  

Jeg vil gerne stille mig til rådighed som frivillig, ulønnet arbejdskraft – kan jeg det?

På nuværende tidspunkt søger vi kun uddannet personale, der kan indgå på en overenskomstmæssig aftale. 

Hvem kan jeg kontakte med flere spørgsmål?

Karina Obling Rasmussen, konsulent på ældreområdet
Tlf: 79 94 69 50 / kaob@varde.dk

Mandag til fredag: 8.30-15.00
Lørdag og søndag: 10.00-12.00