Valg

Uanset om du tidligere har stemt i Varde Kommune eller ej, kan du have mange spørgsmål om valg og afstemninger. Her finder du generel information om valg.

Hvis du er interesseret i mere specifik information om et bestemt valg, fx. folketingsvalg, så se menuen til højre.

Generelt om valg

Afstemningssteder

Afstemningssteder

I Varde Kommune er der nedennævnte 23 afstemningssteder:

 Sted

 Adresse

Varde Varde Fritidscenter, Mødelokale 1 og 2, Lerpøtvej 55, Varde
Sig Birgittegården, Falkevej 4a, Sig, Varde
Billum Billum Kro, Vesterhavsvej 25, Billum
Tinghøj Tinghøj Forsamlingshus, Stilbjergvej 57, 
Tinghøj, Varde
Alslev Alslev Forsamlingshus, Bredgade 34, 
Alslev, Varde
Horne Horne Kro, Hornelund 6, Horne, Varde
Janderup Eventyrgården, Vesterled 52, Janderup
Lunde Lunde Forsamlingshus, Skolegade 51, 
Lunde, Nr. Nebel
Nørre Nebel Form & Fritid Nørre Nebel, 
Klintingvej 21, Nr. Nebel  
Henne Rest. Stausø, Klintingvej 204, Stausø, Henne
Outrup Hotel Outrup, Jernbanegade 2, Outrup
Oksbøl KonceptHotel & Danhostel Blåvandshuk, Kirkegade 5, Oksbøl
Blåvand Blåvand Borgerhus, Blåvandvej 30 A, Blåvand.
Årre Årre Kro, Skolegade 13, Årre
Agerbæk Agerbæk Hotel, Storegade 7, Agerbæk
Fåborg Fåborg Kro, Krosvinget 1, Fåborg, Årre
Næsbjerg Næsbjerghus, Krovej 7, Næsbjerg, Varde
Starup Starup Multihus, Smedebakken 16, 
Starup, Grindsted
Nordenskov Nordenskov Skole, Sønderskovvej 107,
Nordenskov, Varde (NUIF's klublokale)
Ølgod Kulturhuset, Vestergade 5, 6870 Ølgod
Tistrup Hodde-Tistrup Hallen, Lærkevej 23, Tistrup
Ansager Skovlund/Ansager Hallen, Lærkevej 16, Ansager
Skovlund Skovlund Kro, Nygårdsvej 13, 
Skovlund, Ansager

Hjælpemidler på afstemningssteder

På alle kommunens afstemningssteder og brevstemmesteder stilles følgende hjælpemidler til rådighed i ét af stemmerummene:

  • Sort pen, der gør afkrydsningen tydeligere
  • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen
  • LED-lampe, som giver en bedre belysning.

Herudover vil der være yderligere hjælpemidler på:

Brevstemmestedet på Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, Varde, samt på
afstemningsstedet i Lerpøthallen Varde:

  • Hæve-/sænkebord, der kan skråtstilles og reguleres i højden og med fri benplads, så kørestolsbrugere kan stemme ved bordet.
  • CCTV, der kan forstørre brevstemmesedlen og giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast.

Såfremt  man som vælger ikke er tilknyttet afstemningsstedet i Varde, men har et handicap eller manglende førlighed der bevirker, at man har behov for at benytte hjælpemidlerne, der stilles til rådighed på afstemningsstedet i Varde, kan vælgeren ansøge om at flytte afstemningssted. Ansøgning herom skal ske til Borgerservice. 
 

Afstemningssted - ændring p.g.a. handicap og førlighed

Afstemningsstedet kan ændres p.g.a. vælgerens handicap eller nedsat førlighed. 

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed har mulighed for - efter ansøgning til bopælskommunen - at blive overført til et andet afstemningssted i kommunen end det, de er tilknyttet i henhold til valglisten. Ændringen skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgningsskema fås hos Borgerservice, Frisvadvej 25, Varde, tlf. 7994 7020 og skal afleveres til Borgerservice senest kl. 12.00 8 dage før valgdagen.
Ansøgning skal indgives forud for hvert valg og kan tidligst indgives, når valget er udskrevet eller 4 uger før valgdagen.

 

Brevstemme i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan ansøge om at brevstemme hjemme, medmindre de har mulighed for at brevstremme i en af de boformer og boliger kommunen kommer ud til, efter lov om social service og boliglovgivningen.

Brevstemmeafgivning i eget hjem kan ske inden for de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest tredjesidste hverdag før valgdagen,

Du skal ansøge om at brevstemme i eget hjem ved Borgerservice Varde. Dette kan tidligst ske 4 uger før valgdagen og skal være indsendt inden kl. 18.00 12 dage før valgdagen. Der vil blive annonceret med de konkrete datoer.

Du vil blive kontaktet af Borgerservice kort efter fristens udløb, hvor du vil få at vide, på hvilket tidspunkt Borgerservice kommer hjem til dig, så du kan afgive din stemme.
Afstemningen skal ske i overværelse af to tilforordnede brevstemmemodtagere.


 

Partistøtte

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste Kommunalvalg, kan søge om økonomisk støtte til det politiske arbejde i kommunen. Der kan søges én gang om året.

Kandidatlisten skal have fået mindst 100 stemmer. Kandidatlister, der ikke har opnået 100 stemmer, men som har indgået listeforbund, kan få partistøtte, hvis listeforbundet har fået mindst 100 stemmer. Støttebeløb på grundlag af kommunalbestyrelsesvalget i 2017, udgør pr. stemme 7,75 kr. for 2021. 

Hvis kandidatlisten gerne vil modtage dette tilskud i 2021, skal ansøgning sammen med det senest godkendte regnskab for året før samt erklæring sendes til Betina Jørgensen, bejo@varde.dk inden udgangen af 2021 og tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i 2021. Se orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven her.
Ansøgningsskema samt Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater kan findes hos Social- og Indenrigsministeriet 

Udbetaling af partistøtte til kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, er fremover betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt det senest godkendte regnskab samt en erklæring med oplysning om følgende:

  1. den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af kandidatlisten,
  2. den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til den anonyme tilskudsyder, samt
  3. den samlede størrelse af de beløb, der er overført til en konto hos Social- og Indenrigsministeriet.

Offentliggørelse af modtagne erklæringer om modtagne private og anonyme bidrag

Efter lov om partistøtte samt partiregnskabsloven skal kommunalbestyrelsen offentliggøre modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister.

Herunder er indscannede erklæringer fra partierne

A - Socialdemokratiet
2017
2018
2019
 

B - Det Radikale Venstre
2017
2018
2019
2020
 

C - Det Konservative Folkeparti
2017
2018
2019
2020
 

F - SF - Socialistisk Folkeparti
2017
2018
2019
2020


I - Liberal Alliance
2017
 

K - Kristendemokraterne
2017
2018
2019
2020
 

L - Lokallisten 2017
2017
2018
2019
2020
 

O - Dansk Folkeparti
2017
2018
2019
 

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
2017
2018
2019
 

Ø - Enhedslisten
2017
2018
2019
2020
 

Å - Alternativet
2017
 

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen vedr. Kommunal og Regionsrådsvalg i valgperioden 2018 - 2021:       

Medlemmer Suppleanter
Erik Buhl - Formand Anders Linde - Næstformand
Line Berner Peter Nielsen
Niels Christiansen Connie Høj
Tina Agergaard Hansen Julie Gottschalk
Holger Grumme Nielsen Peder Foldager Hansen
Steen Holm Iversen Henrik Kastrupsen
Søren Laulund Ingvard Ladefoged


Valgbestyrelsen vedr. Folketingsvalg, Folkeafstemning og EU-Valg i valgperioden 2018 - 2021:

Medlemmer Suppleanter
Erik Buh - formand Anders Linde - Næstformand
Tina Agergaard Hansen Julie Gottschalk
Niels Christiansen Holger Grumme Nielsen
Tom Arnt Thorup Henrik Kastrupsen
Søren Laulund Ingvard Ladefoged

 

Valgkort som vælgerbrev

Varde Kommune sender et vælgerbrev med et personligt valgkort med posten til alle personer i kommunen, der er på valglisten til det pågældende valg.
Du kan forvente at modtage valgkortet i ugen op til valget.

Valgkortet skal afrives i perforeringen forinden fremmøde på afstemningsstedet.

Du kan se, hvor du skal stemme på dit valgkort

På dit valgkort kan du se, hvilket afstemningssted du på valgdagen skal stemme på.
På valgdagen skal du aflevere dit valgkort ved valgbordet. Du vil blive spurgt om din fødselsdato, for at højne sikkerheden om din identitet. Du bliver registreret og du får udleveret din stemmeseddel samtidig med, at du opgiver din fødselsdato til valgstyreren.

Har du ikke modtaget et valgkort?

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort med posten inden valget, bedes du henvende dig i Varde Borgerservice på telefon 7994 6800 eller mail for at få fejlen rettet. Kan fejlen ikke nå at blive rettet, skal du medbringe legitimation, når du skal stemme - så klarer vi det på afstemningsstedet. 

Fejl på valgkortet?

Hvis der er fejl på valgkortet, bedes du henvende dig i Varde Borgerservice på telefon 7994 6800 eller mail, for at få fejlen rettet.
Du kan også medbringe legitimation, når du skal stemme - så klarer vi det på afstemningsstedet. 

Er valgkortet blevet væk?

Hvis dit valgkort er blevet væk, kan du få udskrevet et nyt på afstemningsstedet. Du skal dokumentere, hvem du er med sundhedskort, kørekort, pas eller lignende. Du må regne med en vis ventetid.

Er du flyttet?

Hvis du er flyttet kort før valget, skal du stemme i den kommune, du er flyttet fra eller brevstemme. Skæringsdatoerne kan du få oplyst hos Varde Borgerservice.

Har du brevstemt, men får alligevel valgkort?

Hvis du har brevstemt, får du alligevel tilsendt valgkort. Rent praktisk kan vi nemlig ikke adskille dem, der har brevstemt, fra listen over alle stemmeberettigede, før brevafstemningen er afsluttet.
Du kan selvfølgelig kun stemme én gang.

 

 


 

 

Valgplakater

Reglerne for ophængning af valgplakater er fastsat i lov om offentlige veje og private fællesveje, og er sidst ændret i lov nr. 175 af 21. februar 2017. 
Valgplakater som er omfattet af lovgivningen, skal være monteret på en vejrbestandig plade, må ikke være større end 0,8 m2 og skal være placeret indenfor vejarealet (dvs. kørebane, cykelsti, fortov og rabat).

Reglerne for ophængning af valgplakater er ens over hele landet. Lovændringen indebærer, at valgplakater nu tidligst må hænges op kl. 12.00 den 4. lørdag før valgdagen.
I forbindelse med et folketingsvalg, der udskrives med kortere frist end 4 lørdage før valgdagen, må der dog først ophænges valgplakater, når folketingsvalget er udskrevet. Dette vil i praksis sige fra statsministerens offentliggørelse af, at der udskrives valg til Folketinget.

Der skal ikke længere søges om tilladelse til at hænge valgplakater (max. størrelse 0,8 m2) op, men det skal ske efter visse retningslinjer, som kan findes på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside. Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.Se Vejdirektoratets notat om regler for valgplakater på vejareal.

Se Indenrigs og boligministeriets vejledning om valgplakater.

Valgresultater

Se og gense valgresultater fra tidligere valg på http://www.kmdvalg.dk/main

Tidligere valgresultater i Varde Kommune kan ses nedenfor:

Valgresultater 2019

Valgresultater 2017

Valgresultater 2015

Valgresultater 2014