Udviklingsrådene

Er du interesseret i nærdemokrati og borgerinddragelse – så læs videre om udviklingsrådene i Varde Kommune!

De ni udviklingsråd i Varde Kommune skal først og fremmest binde hele Varde Kommune sammen på den gode måde. Udviklingsrådene er bindeleddet mellem byråd og den enkelte borger - uanset hvor i den geografisk store kommune man befinder sig.

Udviklingsrådene skal samarbejde om udviklingen af endnu mere attraktive lokalsamfund for derigennem at styrke helheden. Udviklingsrådene skal blandt andet ved hjælp af dit engagement og dine ideer være en åben platform for idéudveksling, nærdemokrati, dialog og samhørighed for hele kommunen.

Vis stort kort

Opgaver

Udviklingsrådenes har mange forskellige opgaver - alle med samme mål: at udvikle lokalområderne på god og spændende vis og derigennem styrke hele kommunen. Udviklingsrådene samarbejder med Varde Kommune har valgt at give dem officiel status som høringsberettigede i lokale anliggender, ligesom de formelt er indblandet i den kommunale planstrategi i Varde Kommune.

  • Deltager i forårsmøde med Byrådet.
  • Deltager i efterårsmøde med udvalget for Økonomi og Erhverv.
  • Deltager i kvartalsvise møder med lokalsamfundskonsulenten.

Du kan se eksempler på, hvordan udviklingsrådene konkret arbejder i film fra: ØlgodHelle ØstHelle VestVardeVarde - møde i Varde SydBlåbjergHHST (Hodde, Horne, Sig og Tistrup).

  • Rapport

Mere info om Udviklingsrådene

Følg med i det lokale liv på Ruban

Ruban er en platform, som samler nyheder om aktiviteter, arrangementer og meget mere fra lokalområder i hele Varde Kommune. 

Følg med her

 

Årets (lokale) landsby 2019

Årets Landsby 2019

 

Jagten på Årets Landsby 2019 er gået ind. Temaet til den landsdækkende konkurrence er udmeldt af landsforeningen Landsbyerne i Danmark i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd.

 

Årets tema er Den bæredygtige landsby, og der vil blive lagt vægt på, om landsbyen har udviklet sig i en bæredygtig retning, hvor fire dimensioner er afgørende:

  1. Natur og fysiske forhold, f.eks. klima, miljø, energi og genbrug
  2. Social, - her tænkes på integration, generationer på tværs, børn, unge og ældre
  3. Økonomiske løsninger, som bygger på egne kræfter i fællesskabet
  4. Kulturel. Traditioner og vaner som underbygger Den Bæredygtige Landsby.

For at komme i betragtning skal der være tale om en landsby med under 1.200 indbyggere, der har en udviklingsplan, og som er organiseret med et lokalråd eller lignede.
 

Varde Kommune kårer i samarbejde med Det fælles Udviklingsråd, der er dommerkomité, den lokale vinder af hæderen ”Årets lokale landsby i Varde Kommune”.

Vinderen går automatisk videre til den landsdækkende konkurrence, der har ansøgningsfrist den 24. juni.


Ansøgningsfristen til Varde Kommunes konkurrence er fastsat til den 14. juni 2019 kl. 12.00, og vinderen kåres til mødet i Det fælles Udviklingsråd den 19. juni 2019.

Ansøgninger sendes til konsulent Henrik S. Rasmussen på herg@varde.dk, hvortil også evt. spørgsmål kan rettes til tlf. 79 94 65 57. Ansøgningens omfang er maksimalt 2 sider.


Vinderen får 10.000 kr. i præmie fra det Fælles Udviklingsråd, og Varde Kommune fejrer landsbyen med en indgraveret messingplade, med musik fra Varde Garden og med en flagallé.

Datoen for festligholdelsen aftales nærmere med vinderen.

I 2018 vandt Tistrup titlen som årets lokale landsby i Varde Kommune. Tidligere har både Janderup og Billum vundet den nationale konkurrence og Ansager blev i 2017 nr. 2.

Info om afstemningsmetode