Udviklings- og områdeplaner

På denne side kan du finde information om vedtagne udviklings- og områdeplaner.

Hvad er en udviklingsplan?

En udviklingsplan er en brugerdrevet plan for en hel by, der skal hjælpe til at synliggøre de visioner og ønsker der måtte være for den fremtidige udvikling i området.

En udviklingsplan rummer ingen bestemmelser og har derfor ingen umiddelbar retsvirkning. Ved realisering af projekter i udviklingsplanen kan denne afstedkomme lokalplaner, områdeplaner og lignende.


Dokumenter for retningslinjer og ansøgningskriterier til udviklingspulje:

Retningslinjer for udviklingsplaner

Ansøgningskriterier til Byrådets Udviklingspulje

Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner 2020

Grundet Corona/Covid 19 vil der i 2020 ikke blive afholdt cafémøde forud for ansøgningsfristen til puljen, hvor der kan indhentes sparring omkring projekter. Projektgrupper opfordres derfor til at skrive deres spørgsmål til Herg@varde.dk, såfremt der skulle være behov for vejledning/sparring på en projekt. Ansøgningsfristen til puljen er fortsat d. 24/5.

Skabelon til timeseddel for frivilligt arbejde til projekt ifm. udviklingsplan

Hvad er en områdeplan?

En områdeplan er en plan for en del af en by og sætter fokus på et områdes udviklingsmuligheder. Områdeplanen har fokus på bestemte sammenhænge i et område og intentionerne fra planen kan realiseres igennem lokalplanlægning, da områdeplanen ikke har nogen retsvirkning.

 

Se offentliggjorte forslag (høringer) samt nyeste endeligt vedtagne planer, hvor klagefristen ikke er udløbet (afgørelser)

Se forslag, hvor høringsfristen er passeret men ikke endeligt vedtaget endnu.

Se udviklingsplanerne på kortet nedenunder eller se listen nederst

Vis stort kort

Se planer her

Blåvand

Idéoplæg for forsøgsprojekt Blåvand Kyst

Du kan se idéoplægget for Blåvand Kyst her
 

Borgermøde om Blåvand Kyst afholdt den 09. juni 2016

Nedenfor kan du finde invitationen, referatet og uddybende materiale for projektet.

Du kan se invitationen til borgermødet her

Du kan se "Referat af borgermøde om Blåvand Kyst afholdt den 09. juni 2016" her

Du kan se "Lokalplan 05.01.L05 Hotel ved Hvidbjerg Strand" her

Du kan se "Bebyggelsesprocent på Hafniagrunden" her

Du kan se "Tilfredshedsmåling blandt turister i Blåvand og Henne 2015" her

Du kan se "Kyst og naturturister i Danmark" her

Du kan se "Anbefalinger  Vækstteam Turisme" her


Høring Blåvand Kyst

I forbindelse med forsøgsprojektet for Blåvand Kyst er der udarbejdet et idéoplæg, der illustrerer kommunens vision for området omkring Blåvand og Hvidbjerg. Idéoplægget skal danne grundlag for en fremtidig lokalplan for området og danne grundlag for det kommende arbejde med selve anlægsprojekterne.

Idéoplægget har været i offentlig høring fra den 10. juni til den 01. august 2016 hos relevante parter.

I forbindelse med høringsperioden er der indkommet 70 bemærkninger.

Du kan se "Byrådets vurdering af de indkomne bemærkninger" her
 

Udviklingsplan for Blåvand

I 2018 udarbejdede Varde Kommune i samarbejde med lokale interessenter en udviklingsplan for Blåvand, som opfølgning på udviklingsplanen "Blåvand - den nye nordiske kystferieby" fra 2012, "Blåvand Udviklingsplan - 'Nordens førende og mest attraktive kystferieby'" byggende på de fire hovedindsatsområder:

  • Det gode liv
  • Naturen i spil
  • By- og naturrum
  • Basisfaciliteter og infrastruktur

Den lokale organisering i arbejdet med udviklingsplanen bygges som udgangspunkt op omkring Blåvand Udvikling eller en tilsvarende nystiftet forening, der arbejder med at vejlede og assistere projekternes tovholdere med at implementere udviklingsplanens projekter.

Du kan se udviklingsplanen for Blåvand her
 

Områdeplan for Blåvand Øst

Du kan se "Områdeplan for Blåvand Øst" her

 

Starup-Tofterup

Næsbjerg

Årre

Se Årre Udviklingsplan her

Se Årre Udviklingsplans supplerende projektkatalog her

Horne

Vrøgum

Trekløver Vest Udviklingsplan (Kvong, Lunde og Lydum)