Udvikling og vækst

Få viden om arbejdsmarkedet i Varde Kommune.

Få viden om arbejdsmarkedet i Varde Kommune.

I fanen "Hvordan ser ledigheden ud i Varde" kan du skabe dig et overblik over ledighedstallene i Varde Kommune.

I fanen "Hvordan ser beskæftigelselsplanen ud" kan du se Varde Kommunes Beskæftigelsesplan.

Fakta

Hvordan ser ledigheden ud

Varde Kommunes ledighedstal i maj 2020

Varde Kommune ligger på en delt 11. plads blandt alle kommuner i Danmark. 

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledighedsprocenten i Varde Kommune var 3,8 i maj måned 2020. Til sammenligning var ledighedsprocenten i maj 2019 på 2,1%, altså en stigning på 1,7%, som primært skyldes COVID-19 nedlukningen mange steder.

Der var i alt 925 arbejdsmarkedsparate ledige i Varde Kommune.

Både Region Syddanmark og hele landet havde en ledighed på 5,2%.

FAKTA

  • Ledighedsprocenten for mænd var 3,7 og for kvinderne 3,9.
  • De 925 ledige i Varde Kommune var fordelt på 744 forsikrede ledige og 181 jobparate kontanthjælpsmodtagere. Fordelt på køn var der 486 ledige mænd og 439 ledige kvinder.
  • De unge mellem 25-29 år havde den højeste ledighed med 6,9%, mens ledigheden var lavest for de 16-24 årige med 2,2%.
    De 30-39 årige med 5,5%, 40-49 årige med 3,1%, 50-59 årige med 3,0%, 60 år og opefter med 4,3%,

Hvordan ser beskæftigelsesplanen ud

Beskæftigelsesplan 2020-2023

Beskæftigelsesplanen udgør det beskæftigelsespolitiske fundament i Varde Kommune.

Beskæftigelsesplanen beskriver hvilke politiske mål og visioner, der er fundamentet i Jobcenter Vardes daglige drift.

Hent beskæftigelsesplanen 2020-2023 her (PDF-fil)

Få tal på dit sociale ansvar

Social ansvarlighed - også kaldet CSR (Corporate Social Responsibility) handler om virksomheders arbejde med miljømæssige eller sociale forhold. Det handler grundlæggende om at tænke hensyn til kunder, leverandører, medarbejdere, miljøet og det omgivende samfund ind i virksomhedens forretningsaktiviteter.

Den sociale beregner kan du benytte til at se, hvor stort et samfundsansvar du tager, når du ansætter en medarbejder, der kommer fra en offentlig ydelse. 
Tryk her og kom til den sociale beregner.