Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser med videre til enkeltpersoner efter den sociale lovgivning.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og handicapopgaver samt sundheds- og ældreopgaver.
 

Medlemmer af Udvalget for Social og Sundhed: 

  • Tina Agergaard Hansen (O) formand
  • Niels Haahr Larsen (V) næstformand
  • Stig Leerbeck (V)
  • Connie Høj (V)
  • Steen Holm Iversen (C)
  • A.C. Hoxcer Nielsen (A)
  • Niels Christiansen (C)

Yderligere medlemsoplysninger kan ses under Varde Byråd.