Udvalget for Plan og Teknik

Udvalget for Plan og Teknik varetager forvaltningen af de administrative opgaver på det plan- og miljømæssige, det tekniske, trafik- og forsyningsmæssige område samt på arealanvendelsen.

Medlemmer i Udvalget for Plan og Teknik;

  • Preben Friis-Hauge (V), formand
  • Peter Nielsen (V), næstformand
  • Anders Linde (V)
  • Niels Haahr Larsen (V)
  • Søren Laulund (A)
  • Jan Lings (A)
  • Niels Christiansen (C)

Yderligere medlemsoplysninger kan ses under Varde Byråd.