Udvalget for Økonomi og Erhverv

Udvalget for Økonomi og Erhverv tager sig af kommunens økonomi og planlægning.

Det drejer sig bl.a. om økonomisk planlægning, kommuneplanlægning, erhvervsudvikling og turisme, køb og salg af jord og ejendomme, kommunens interesser i forhold til regionen.

Herudover har Udvalget for Økonomi og Erhverv også ansvaret for kommunens løn- og personaleforhold.

Medlemmer i Udvalget for Økonomi- og Erhverv:

  • Erik Buhl (V), formand
  • Anders Linde (V), næstformand
  • Line Berner (V)
  • Peter Nielsen (V)
  • Henrik Vej Kastrupsen (Borgergruppen)
  • Jonas C.W. Iversen (B) (suppleant for Holger Grumme Nielsen)
  • Julie Gottschalk (O)
  • Søren Laulund  (A)
  • Ingvard Ladefoged (A)

Yderligere medlemsoplysninger kan ses under Varde Byråd.