Udvalget for Børn og Læring

Udvalget for Børn og Læring træffer afgørelse i sager om ydelser med videre til enkeltpersoner efter den sociale lovgivning, der forvaltes af udvalget.

Herudover varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens dagtilbud, fritids- og ungdomsklubber og undervisningsmæssige opgaver.

Medlemmer i Udvalget for Børn og Læring: 

  • Peder Foldager (V) formand
  • Sarah Andersen (V), næstformand 
  • Lars Teglgaard (V)
  • Tom Arnt Thorup (Borgergruppen)
  • Sandie Eis Ravn (A)
  • Jonas C.W. Iversen (B) (suppleant for Holger Grumme Nielsen)
  • Tina Agergaard Hansen (O)

Kontaktoplysninger på siden om byrådsmedlemmerne her