Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Udvalget træffer afgørelse i sager og varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på arbejdsmarkeds- og integrationsområdet.

Medlemmer i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:

  • Connie Høj (V), formand
  • Line Berner (V), næstformand
  • Peder Foldager (V)
  • Sarah Andersen (V)
  • Steen Holm Iversen (C)
  • Birger Filskov (A)
  • A.C. Hoxcer Nielsen (A)

Yderligere medlemsoplysninger kan ses under Varde Byråd.