Ud i naturen

Varde Kommune har store sammenhængende naturområder med rig mulighed for naturoplevelser og et aktivt friluftsliv.

Oplevelser i naturen

Varde Kommune har natur for en hver smag – er du til Vesterhavets brusen, det fuglerige Vadehavet, frodige enge langs ådalen eller stille de plantager – så er der noget for dig.

Hvis du er til fart og spænding, kan du afprøve nogle af Danmarks bedste mountainbikeruter eller du kan få et unikt møde med kronhjorten i de vestlige klitplantager. Plantagerne byder på masser af svampe og åerne lokker med flotte laks. Mange steder er der bålhytter og afmærkede ruter til folk på gåben, cykel eller til hest.

Her er kort sagt plads til alle lige fra børnefamilier, den enlige fuglekigger til den historieinteresserede.

Friluftsliv

Badevand

Varde Kommunes badestrande og badesøer har en høj vandkvalitet.

De fleste af dem har med EU's højeste klassifikation, UDMÆRKET. Klassifikationen beregnes ud fra de sidste fire års badevandsprøver.
Læs evt. mere i badevandsprofilerne længere nede.

Corona og Badevand

Der er ingen ændringer i adgangen til Varde Kommunes strandene, når man overholder de generelle retningslinjer og sørger for at holde afstand til hinanden.

Miljøstyrelsen har rådført sig med Styrelsen for Patientsikkerhed og det vurderes, at der ikke er særlig smitterisiko ved badning.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside her

Badning frarådes fortsat i Kvie Sø

Vandprøver fra uge 31 og 32 viser fortsat for høje værdier af tarmbakterier til at anbefale badning i Kvie Sø.

Skilte har siden uge 30 frarådet badning ved Kvie Sø, og nye prøver viser, at der fortsat er for høje værdier af tarmbakterier i søen. Efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder Varde Kommune derfor fortsat badning.

Kilden til forureningen er endnu ukendt, men sporingsarbejdet er i gang, hvor fortsatte vandprøver forskellige steder i søen skal forsøge at identificere problemet.

Tarmbakterierne, der måles for, er E. coli og Enterokokker, som findes i forskellige koncentrationer i tarmen hos mennesker, dyr og fugle

Dato: 12 august. 2020

Smiley-rapporter med analyseresultater

Der bliver udtaget badevandsprøver 13 forskellige steder gennem hele badesæsonen, der løber fra maj til september. Disse vandprøver bliver analyseret for nogle bakterier, som forekommer i stort antal, hvis badevandet er forurenet med spildevand fra mennesker eller dyr.
Klik på de enkelte badesteder herunder og hent Smiley-rapporten med analyseresultaterne for denne badesæson.


Link til Friluftsrådets hjemmeside

BADEPUNKT er en ny, nordisk mærkning af badestrande med rent badevand (højeste badevandsklassifikation) ligesom Blå flag, men ellers med fokus på den enkelte strandens lokale forhold og muligheder. 

De fleste steder vil hunde derfor være velkommen, så længe de er i snor. 
Undtaget herfra er Høje Knolde Strand på Skallingen, hvilket skyldes at hunde er helt forbudt på hele Skallingen og må ikke må medtages, heller ikke i bil. Læs mere om Skallingen på naturstyrelsens hjemmeside

Varde Kommune har BADEPUNKT på følgende 9 strande:

Læs mere om Badepunkt på Friluftsrådets hjemmeside

 

Badevandsprofiler for badestrandene

Beskrivelse af badestedet kan læses i badevandsprofilen for hver badested. 

Læs mere om badevand på Miljøstyrelsens hjemmeside

Badesikkerhed

Yderligere informationer kan ses på TrygFonden Kystlivrednings hjemmeside.

Du kan også se en række instruktionsvideoer om badesikkerhed her.

Her kan du bl.a. se, hvordan du kaster en redningskrans eller hvad du skal gøre, hvis du er ude og bade og bliver fanget i et revlehul.

Forekomst af alger og fritlevende bakterier i badevand

I hav- og søvand findes der flere slags alger og fritlevende bakterier. Nogle af disse kan ved meget store forekomster være giftige eller virke allergifremkaldende.
Skumdannelse eller misfarvning af badevandet kan skyldes algeopblomstring. Derfor frarådes generelt badning under disse forhold.

Opblomstring af "Morild-algen" ved Vestkysten 

Varde Kommune fik flere henvendelser om opblomstring af orangerøde alger ved Blåvand, Hvidbjerg og Skallingen i starten af uge 23.

Fænomenet er allerede væk igen fra Varde Kommunes strande, men blev også konstateret ved vores nabo kommuner.

Det viste sig at være en opblomstring af et mikroskopiske dyr "Noctiluca scintillans" også bliver kaldt for "Morild-algen", foruden en kiselalge som Noctiluca lever af.

Morild kan være vældig flot at se om natten og evt. bade i (for dem som kan tåle det). Det er ikke giftigt, men det kan gøre vandet helt klistret og fedtet.
Da kan der også være andre alger og bakterier i. Så man skal ikke bade, hvis man ikke kan se bunden når man står i vand til knæene, eller det lugte kraftigt.

Miljøstyrelsen har skrevet om det på deres hjemmeside her: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jun/morild-i-store-omraader-ved-vestkysten/

Havbakterier

I havvand findes der også bakterier som Vibrio- og Shewanellabakterier, der kan medføre sygdom hos mennesker. Smittevejen er gennem munden eller gennem huden og åbne sår.
Specielt personer med anden sygdom og svækket immunforsvar skal være opmærksom og søge læge, hvis de bliver syge efter badning i havvand. 

Ved Vesterhavet optræder de dog typisk ikke i større antal. Opblomstring i havvand med højt saltindhold sker først, når vandtemperaturen har været over 20° C i en længere periode.

Steder med badeforbud

Der er badeforbud i Karlsgårde Sø, da der på søens bund ligger kviksølv og andre tungmetaller fra udledning af kviksølvholdigt spildevand fra Grindstedværket til Grindsted-Varde Å og videre til Karlsgårde Sø.

Der vil under badning være risiko for at der rodes op i bunden, og det kviksølvholdige sediment frigives til det iltede vand. Kviksølvet kan her omdannes til methylkviksølv, som er særdeles sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr.

Der er ligeledes badeforbud på 1400 meter af Kærgård Strand ud for Kærgård Klitplantage. Her frarådes desuden ophold og kontakt med sand og vand.

Læs mere om forureningen i Kærgård Klitplantage her

Begge steder anbefales det, at man følger skiltningen på stedet.

Naturpark Vesterhavet

Naturpark Vesterhavet

Naturpark Vesterhavet set fra luften.

Et velkommen til Naturpark Vesterhavet er samtidig et velkommen til naturoplevelser ud over det sædvanlige. Naturparken strækker sig over et 22.500 hektar stort område, der ligger som et bælte langs kysten i op til ni kilometers bredde imellem Blåvands Huk til Nymindegab. Den kystnære naturpark byder på mange forskellige naturtyper og området er præget af klitlandskaber, hede, klitplantager og søer.

Hvad kan du foretage dig i Naturparken?

Især Naturparkens mange muligheder for at boltre sig i den smukke natur er noget særligt. Der er aktiviteter for alle: I Blåbjerg og Bordrup Klitplantage kan du bl.a. udfordre venner og familie på MTB-ruterne eller du kan tage på dagscykelture igennem nogle af de mere afsides områder.

Naturpark Vesterhavet set fra luften.

Bliv din egen guide

Strøet over hele området finder du vandreruter igennem klitter, klitheder, løvklitter og plantager. På din vandretur kan du få fortællinger om livet ved Vestkysten, om bunkeranlæg og tyske flygtninge, om krondyr, fugletræk og den genskabte Filsø fortalt ude i naturen med den app'en ”Fortællinger i Naturpark Vesterhavet”, der ikke koster noget at downloade.

Læs mere om Naturpark Vesterhavet

Faktaboks

Vidste du, at Naturpark Vesterhavet

 • er Jyllands første naturpark
 • strækker over 35 km kyststrækning
 • har naturperlen Filsø lige midt i hjertet
 • har et stort fugletræk forår og efterår
 • har en fascinerende kulturhistorie

Besøgende i Naturpark Vesterhavet.

 

Vadehavet er på UNESCO’s Verdensarvsliste

Vadehavet er på Unesco's verdensarvsliste

Skallingen - Nationalpark Vadehavet

Vadehavet set fra luften.

Vadehavet er et enestående tidevandsområde. Det strækker sig over 500 kilometers kystlinje fra Blåvands Huk i Varde Kommune til Den Helder i Holland.

I 2015 blev Nationalpark Vadehavet optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Det unikke naturområde består af hav, strand, øer, søer, mudderflader, marskland og vandløb, og har et helt specielt plante- og dyreliv som følge af tidevandets indflydelse på omgivelserne.

Vadehavet er et af de vigtigste levesteder for vandfugle og bruges også som stoppested for fugle på træk. Nogle gange kan man i Vadehavet opleve op til 6 millioner fugle på én gang.

Fugl ved Vadehavet.

Hvad er UNESCOs Verdensarvsliste?

UNESCO er FN’s organisation for uddannelse, viden og kultur. Siden 1945 har organisationen arbejdet for at bevare kultur- og natursteder med enestående værdi for mennesker i hele verden.

I sommeren 2015 var der blot 197 naturområder i verden, der levede op til kravene for at blive optaget på UNESCOs Verdensarvsliste, heriblandt Grand Canyon i USA og Great Barrier Reef ud for Australiens kyst.

At være en del af UNESCOs liste er derfor et eksklusivt kvalitetsstempel og et solidt praj om den oplevelse, der venter alle, som besøger Vadehavet.

Vadehavet set fra luften.

Oplev Vadehav og Verdensarv

Har du fået lyst til at opleve Vadehavet, så klik her

423 forskellige ture og arrangementer - Tà på tur

Se oplevelsesfolderen Ta' på tur 

 423 guidede ture og arrangementer om Natur- og kulturhistorie i Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Vandrestier

I Varde Kommune er der mange fine stiforløb, som byder på spændende natur og kulturhistorie samt smukke landskaber. Mange af ruterne er afmærket med pæle.

På oversigtskortet herunder kan du zoome ind og finde flere informationer om et konkret området, blandt andet om Kyst til Kyst-stien.

Vis stort kort

Kyst til kyststien - til fods på tværs af Jylland.

Bliv inspireret til den 130 kilometer lange vandresti, der løber fra Blåvands Huk i vest til Vejle i  øst med disse 2 film vest og øst 

Shelters

Her finder du shelters i Varde Kommune. Zoom ind og klik på de røde 'telte' for at se mere om hver enkelt shelterplads

Vis stort kort

Reglerne for ophold på alle shelterpladserne i Varde Kommune er meget enkle og kan i virkeligheden koges ned til følgende: 

Brug pladsen i et positivt samspil med de øvrige gæster og forlad den, som du ønsker at modtage den!

Hvis det er sådan du gør, ved vi. 

 • At du tager dit affald med dig, når du forlader pladsen. lad være med at grave det ned, for rævene vil helt sikkert finde det. 
 • at du behandler tingene ordentligt 
 • at du kun tænder bål på grillpladsen
 • at du afpasser dit lydniveau efter pladsens øvrige gæster.

Enkelte af shelterne kan du booke på nedenstående link

https://bookinaturen.dk/

Kender du et sted der ikke er med, så send os en mail til julj@varde.dk

Du skal være opmærksom på:

- at shelters skal ligge i Varde Kommune, 

- at den skal være almen tilgængeligt

- at der skal oplyses kontaktoplysninger på ejer, hvis den ligger på privat grund.

Du skal oplyses følgende:

 1. sted-navn
 2. Adresse
 3. anden kontakt
 4. faciliteter
 5. andet

Afholdelse af arrangement i en af kommunens skove

 Hvis du ønsker, at holde et arrangement i en af kommunens skove skal du søge om tilladelse.

Du skal søge elektronisk via Net Forvaltning Offentligt Arrangement (NFOA) ved at klikke i selvbetjeningsløsningen i toppen af siden.

Sejlads på vandløb i Varde Kommune

Regler og begrænsninger i retten til sejlads på de offentlige vandløb fremgår af vandløbsregulativerne. 

Ribe Amt fastsatte reglerne for sejlads på de store vandløb i et sejladsregulativ. Dette regulativ dækker Varde, Esbjerg, Vejen og Billund Kommuner og er stadigvæk gældende.
Se sejladsregulativet med sejladsbestemmelser her

Dertil er der enkelte andre vandløb med sejladsstrækninger. 
Se en samlet oversigt over hvor du må sejle med din kano eller kajak i Varde Kommune 

Kanoudlejere 2016-2020
Her kan du leje kanoer til sejlads på de store vandløb i Varde Kommune:

Tofterup Kano
v/ Søren Bonde Sørensen
Åvænget 7, Tofterup, 7200 Grindsted
40 30 44 78 / 26 31 44 78
sbondes@post.tele.dk
www.kanoture.dk/
~udlejningsautorisation til Grindsted-Varde Å og Holme Å

Vestjysk Kanoudlejning
v/ Danny Bruslund
Lageradresse: Bakkegårdsvej 4, 6823 Ansager
22 12 78 67
post@vestjyskkano.dk
www.vestjyskkano.dk
~udlejningsautorisation til Ansager Å og Grindsted-Varde Å

BrugTidenGodt ApS
v/ Jesper Olesen
Vestervænget 4, 6800 Varde
50 91 77 66
jesperogchrista@yahoo.dk
www.facebook.com/BrugTidenGodt/
~udlejningsautorisation til Grindsted-Varde Å

Se en samlet liste over alle kanoudlejere i det gamle Ribe Amt

Se alle vandløbsregulativerne her

Jagt i Varde Kommunes skove 2020-2021

Der er jagt på følgende datoer i kommunens skove:

Sdr. plantage:
18. oktober, 1. november, 21. november, 6. december og 10. januar 2021

Sdr. Heden Plantage: 
25. oktober, 8. november, 22. november, 13. december og 17. januar 2021

Ølgod Byskov: 
18. oktober, 8. november, 22. november, 13. december og 10. januar 2021

NaturKulturVarde

NaturKulturVarde står for natur-, kultur- og friluftsformidling i Varde Kommune.

Besøg deres hjemmeside