Pas og kørekort

Kørekort

Når dit kørekort skal fornyes eller ændres, skal du henvende dig til Borgerservice. Du kan møde personligt op i vores Borgerservice i Varde eller i et af vores fire decentrale borgerservicetilbud.

Læs mere

Pas

Udstedelse og fornyelse af pas kan kun ske ved personligt fremmøde i vores Borgerservice samt vores fire decentrale borgerservicetilbud. Husk der altid skal bestilles en tid i forvejen.

Læs mere

Har du været ude for et uheld?

Er du så uheldig, at du på grund af huller eller lignende kommer til skade på offentlig vej eller fortov, kan du søge om erstatning.

Læs mere

Gravearbejde i Varde midtby

I sommeren 2017 igangsatte Varde Kommune et større anlægsarbejde i midten af Varde by. Det er på én gang en del af områdefornyelsen i Varde midtby og en fremtidssikring af kloaksystemet i området.

Læs mere

Flextur

Flextur er en kørselsordning (kræver ikke visitation), hvor man bliver kørt fra adresse til adresse. En særlig form for kollektiv trafik. Et fleksibelt supplement til busserne.

Læs mere

Veje

Her kan du finde information om drift og vedligeholdelse af kommunens vejarealer.

Læs mere

Parkering

Få overblik over reglerne for parkering i Varde Kommune

Læs mere

Cykelstier

Varde Kommune er kendt for at være en cykelvenlig kommune med mange cykelstier

Læs mere

Vinter, sne og glatføre

Her kan du se, hvor og hvordan Varde Kommune rydder og salter veje og stier, og hvilke forpligtelser du har som grundejer.

Læs mere

Kollektiv trafik

Se her, hvilke muligheder du har for at rejse med kollektiv trafik i, fra og til Varde Kommune.

Læs mere

Rejsekort

Ønsker du at få udstedt et rejsekort, kan du møde op i Borgerservice på Frisvadvej 35 i Varde og købe et rejsekort, som du kan få udleveret med det samme.

Læs mere

ID-kort

Hvis du ikke har et pas eller et kørekort, og har brug for at kunne legitimere dig, kan du få udstedt et ID-kort

Læs mere