stempel

Gravetilladelser

Kommunen er vejmyndighed for både offentlige og private fællesveje

Læs mere

Alkoholbevillinger

Virksomheder, der serverer stærke drikke, som øl og vin skal have en alkoholbevilling.

Læs mere

Taxi

Her kan du læse mere om, hvordan du får en Taxi-bevilling.

Læs mere

Containere, skurvogne og stilladser

Du skal søge om tilladelse til at opstille materiel eller andet udstyr på vejarealer i Varde Kommune - det kaldes også 'Råden over vejareal'.

Læs mere