Støtte og rådgivning

Her kan du finde informationer om de forskellige former for støtte og rådgivning, som vi tilbyder familier, børn og unge.

Har du brug for rådgivning om for eksempel familieforhold eller dit barns trivsel og udvikling, kan vi hjælpe med forskellige typer af rådgivning og støtte.

Hvis du har tanker om at hjælpe dit barn med bekymringer omkring Coronavirus, kan du ved at klikke på nedenstående link, få nogle gode ideer til handlinger. https://psy.au.dk/fileadmin/CEBU/Artikler/Information_til_foraeldre_om_boerns_corona-bekymringer__marts_2020.pdf

 

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dit barn

Råd og vejledning om mit barns trivsel i dagtilbud og skole

Varde Kommune hjælper børn og unge i alderen 0-18 år og deres forældre, hvis de oplever særlige udfordringer.

Tag fat i barnets lærer eller pædagog eller kontakt de fagfolk, som kommer i daginstitutionerne og skolerne. Vi har både psykologer, læsekonsulenter, tale/hørekonsulenter og fysioterapeuter/ergoterapeuter tilknyttet.

Derfor kan vi tilbyde dig hjælp, hvis: 

 • dit barn ikke trives i dagpleje, børnehave eller skole

 • du er bekymret for dit barns udvikling

 • dit barn har tale- eller sprogvanskeligheder

 • dit barn har motoriske problemer
 • du har brug for råd og vejledning til at takle dit barn hjemme.  

Vi hjælper gennem: 

 • Råd og vejledning
 • Pædagogiske og psykologiske vurderinger af problemstillinger
 • Undervisning, træning og støtte

Både forældre, lærere og pædagoger kan søge råd og vejledning hos vores fagfolk til at få løst eventuelle problemstillinger.

Hvis der er direkte kontakt med barnet i form af test, observation eller samtale, skal dit barn indstilles. Det gør du ved, at du eller dit barns lærere eller pædagoger udfylder et indstillingsskema. 

Hvis det er barnets pædagoger eller lærere, som udfylder og indsender indstillingsskemaet, skal du forinden have givet et skriftligt samtykke.

Du kan altid kontakte os direkte, hvis du gerne vil vide mere. Unge på 15 år og derover kan også henvende sig direkte til os. 

 

Hvordan indstiller jeg mit barn ?

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling, kan du indstille det til en pædagogisk psykologisk vurdering, så dit barn kan få den passende hjælp af Varde Kommune.

Når du indstiller dit barn til en pædagogisk psykologisk vurdering, beder du Varde Kommune om en vurdering af dit barn. Den imødekommer vi altid.
 

Hvem kan indstille et barn? 

Følgende kan indstille et barn til pædagogisk psykologisk rådgivning, hvis de er bekymret for barnets trivsel og udvikling:

 • Sundhedsplejersker
 • Skoleledere 
 • Daginstitutionsledere
 • Forældre
 • Børn over 15 år kan også selv kontakte Varde Kommune

Personer uden tilknytning til barnet kan ikke indstille det.

Hvis skolen, daginstitutionen eller sundhedsplejen ønsker at indstille dit barn, men du som forælder er uenig, kan du alligevel opleve, at dit barn indstilles, hvis fagpersonen oplever, at det er absolut nødvendigt at få dit barns behov for særlig hjælp vurderet.  

Hvis skolen, institutionen eller sundhedsplejen vil indstille dit barn til pædagogisk psykologisk rådgivning, vil du som forælder altid blive inddraget. 

Hvornår kan et barn blive indstillet? 

Hvis du er bekymret for dit barns udvikling og trivsel og oplever, at dit barns læring og samspil med jævnaldrende og voksne er problematisk, kan du indstille dit barn til pædagogisk psykologisk rådgivning.

Før du beslutter dig for, om du skal indstille dit barn, anbefaler vi, at du snakker med skolen eller daginstitutionen og rådfører dig med én af de konsulenter, terapeuter eller psykologer, som er tilknyttet dit barns skole eller institution.  

Hvordan bliver mit barn indstillet? 

Du kan indstille dit barn gennem linket nedenfor.

Indstillingsskema

Uanset om dit barn har tale- eller høreproblemer, sociale problemer eller motoriske problemer, skal du bruge dette ansøgningsskema.

Kontakt gerne dit barns skole eller daginstitution, inden du udfylder skemaet. Få eventuelt deres hjælp til at udfylde skemaet.

Har dit barn brug for psykologhjælp?

Hvis du er bekymret for dit barns almene udvikling eller har mistanke om faglige, følelsesmæssige, sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder, har Varde Kommune ansat psykologer, som rådgiver eller vejleder om barnets funktion i dagtilbud eller skole. Sigtet er at bringe barnet i bedre trivsel. Vedrører din bekymring den hjemlige situation, kan du kontakte Børn og Families Modtageteam (tlf. 7994 7828), som vil kunne hjælpe dig videre.

Børn og unge mellem 0-18 år, som har problemer med den almene udvikling eller har faglige, følelsesmæssige, sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder, der kan gøre det svært at fungere i dagtilbud og skole, kan få hjælp af Varde Kommunes psykologer.

Psykologerne arbejder oftest forebyggende med at rådgive og vejlede om børn og deres udvikling og behov. Psykologerne indgår i konsultative samtaler med personalet i dagtilbud og skole for at drøfte udfordringerne og udveksle pædagogiske overvejelser. Ligeledes indgår psykologerne i koordineringsmøder i dagtilbud og på skoler, hvor de sammen med forældre, personale, socialrådgiver og eventuelle andre fagpersoner kan være med til at lægge planer for, hvordan barnet kommer i bedre trivsel.

Psykologerne indgår ofte i tiltag i dagtilbud, hvor der på baggrund af faglig sparring bliver igangsat en målrettet afprøvning af en indsats, inden der eventuelt søges støttemidler til dagtilbud/gruppen eller barnet.

Hvordan får mit barn hjælp? 

Hvis du ønsker, at dit barn skal have hjælp af Varde Kommunes psykologer, skal du først udfylde et indstillingsskema. Dette kan du gøre i samarbejde med dagtilbud/skole, eller du kan gøre det selv. I indstillingsskemaet fortæller dagtilbud/skole og/eller du som forælder, hvordan barnet fungerer i dagligdagen, hvornår det går godt, og hvornår der er udfordringer.

Du kan indstille dit barn gennem linket nedenfor:

Indstillingsskema

Hvad kan mit barn få hjælp til?

Psykologerne rådgiver og vejleder de voksne, der er omkring barnet, om, hvordan problemstillingen kan tackles. Dette kan indebære en psykologisk undersøgelse af barnet, hvilket kræver en indstilling, hvori du som forælder giver samtykke til indsatsen.

Undersøgelsen kan blandt andet bestå af enkelte samtaler med barnet, med forældrene og de lærere eller pædagoger, der har med barnet at gøre i dagligdagen.  

Psykologens undersøgelse kan også bestå af observationer af barnet og forskellige tests. 

På baggrund af den psykologiske undersøgelse rådgiver psykologen forældrene og de professionelle omkring barnet om, hvordan de kan takle eventuelle problemstillinger og hvordan de kan støtte barnet bedst muligt i dets udvikling.

Psykologen bliver altid inddraget, når pædagoger og lærere skal vurdere, om et barn har specielle undervisningsbehov, og hvis det skal tilbydes en plads på andre institutioner eller specialskoler.

Hvis psykologen har lavet en undersøgelse, laves en skriftlig vurdering af barnets behov med anbefalinger af indsatsområder. Det er herefter op til dagtilbud/skolen at søge at afhjælpe barnets behov. Som forælder får du altid tilsendt en kopi af den skriftlige vurdering.

Har du spørgsmål eller behov for vejledning, kan du kontakte leder Mogens Sørensen på 51 16 78 77 eller mail mogs@varde.dk

Ved behov for samtaleforløb, bearbejdning af særlige problemstillinger, afdækning af særlige udfordringer med mere skal du henvende dig til Børn og Families Modtageteam på tlf. 7994 7828.

Har dit barn motoriske eller sansemæssige vanskeligheder?

Hvis dit barn har motoriske eller sansemæssige vanskeligheder, så kan Varde Kommunes fysio- og ergoterapeuter hjælpe. Fysio- og ergoterapeuterne hjælper børn og unge i alderen 0-18 år.

Det lille barn

Det lille barn, der er forsinket i sin motoriske udvikling, kan indstilles til Varde Kommunes fysio- og ergoterapeuter, hvis barnet for eksempel:

 • har fået asymmetrisk hovedfacon og dermed indskrænket bevægelighed af nakken
 • ikke vil ligge på maven
 • ikke kommer i gang med at kravle og gå inden for sædvanlig tid
 • har en diagnose, der påvirker motorikken
 • er for tidligt født
 • er uroligt.

Du kan selv indstille dit barn eller lave en indstilling i samarbejde med din sundhedsplejerske, dagplejepædagog eller pædagog i vuggestuen. 

Barnet i børnehave eller skole 

Børn i børnehaven eller skolen, der for eksempel har vanskeligheder med motorikken og med at opfatte og bearbejde sanseindtryk, kan indstilles til Varde Kommunes fysio- og ergoterapeuter.

Det ses for eksempel ved:
 
 • at de er passive på legepladsen
 • undgår fysisk kontakt med andre
 • trækker sig fra støjende omgivelser
 • er urolige ved stillesiddende aktiviteter eller i andre sammenhænge, 
 • har svært ved at følge med jævnaldrende i fysiske aktiviteter
 • har svært ved at indgå i legerelationer. 

Det kan også dreje sig om børn med en diagnose, der påvirker motorikken.

Du kan selv lave indstillingen eller lave den i samarbejde med pædagogerne i dit barns børnehave eller lærerne i dit barns skole.

Hvordan kan fysio- og ergoterapeuterne hjælpe?  

Fysio- og ergoterapeuterne kan hjælpe dit barn ved:

 • at observere det i vante omgivelser
 • undersøgelse, vurdering og test
 • at rådgive og vejlede forældre og andre relevante
 • behandling og træning i kortere perioder
 • træning på motorikhold.


Har du spørgsmål eller behov for vejledning, kan du kontakte:

 • fysioterapeut Steffie Poulsen på 51 16 78 65 eller mail spog@varde.dk
 • fysioterapeut Gurli B. Feierskov på 23 62 84 43 eller mail gubf@varde.dk
 • fysioterapeut Katrine Lauridsen på 51 16 78 56 eller mail klac@varde.dk
 • fysioterapeut Marianne B. Nielsen på 20 59 05 71 eller mail mnib@varde.dk

 

Har dit barn tale- sprog og hørevanskeligheder?

Børn og unge i alderen 0-18 år, som har problemer med sprog, tale eller hørelse, kan få hjælp af kommunens tale-hørekonsulenter. 

For at få hjælp skal barnet eller den unge først indstilles via et indstillingsskema 
 

Når indstillingen er modtaget, laves en vurdering af barnets sprog og herefter tilrettelægges en indsats med udgangspunkt i barnets vanskeligheder. 

Forældre og pædagogisk personale er aktive samarbejdspartnere omkring barnets udfordringer. 

 

Tværfagligt samarbejde

Tale-hørekonsulenterne samarbejder med psykologer, læsekonsulenter, Fys/ergoterapeuter, speciallæger, taleinstitutter, audiologiske afd. VISO mm. 

 

Tale-hørekonsulenternes foldere

Sproglig udvikling 0 - 3 år

Barnets sprog 3 - 6 år

Hæse stemmer

Stammen

Støj

Har dit barn vanskeligheder med at læse og stave?

Hvis dit barn har svært ved at læse og stave, så tilbyder Varde kommunes læsekonsulenter rådgivning og vejledning.

Læsekonsulenterne arbejder primært konsultativt ved at vejlede/rådgive de voksne omkring barnet, så de bevidstgøres om deres muligheder for at hjælpe barnet/den unge.

Vejledningen kan tage udgangspunkt i en faglig afdækning af dit barn eller en samtale med relevante samarbejdspartnere. På baggrund af testen eller samtalen vejledes og rådgives I forældre og skole.

Læsekonsulenterne deltager efter behov i ressourcecentermøder, statusmøder og koordineringsmøder, hvor skole og forældre kan fremlægge deres bekymringer i forhold til barnets skriftsproglige udvikling. Drøftelsen på mødet kan føre til flere konsultative møder. Hvis det vurderes relevant og nødvendigt kan barnet indstilles til læsekonsulenterne, hvor der oprettes en sag på barnet.

Ordblindhed

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)


Information til forældre om ordblindeindsatsen for folkeskoleelever i Varde Kommune

Alle indsatser for elever i ordblindevanskeligheder foregår i Varde Kommune på de enkelte folkeskoler. Der arbejdes på skolerne med afsæt i en fælles kommunal strategi for området. Helt centralt i strategien er, at der på alle skoler er mindst en kontaktperson for ordblinde elever. Kontaktpersonen har deltaget i efteruddannelse, der sikrer kompetencerne til at varetage opgaven.

I samarbejde med skolens ledelse varetager kontaktpersonen følgende opgaver:

 • Udredning for ordblindhed og møde med forældre og lærere
 • Handleplaner for elever
 • Undervisningsforløb for elever: læse-, stave- og skrivestrategier samt læse- og skriveteknologi
 • Vejledning af forældre omkring brug af læse- og skriveteknologi, læsetræning, lektielæsning m.m.
 • Vejledning, rådgivning, minikurser og co-teaching for kolleger
 • Risikovurderinger i indskolingen og organisering af indsatser i den forbindelse, fx lyd-bogstavtræning, læsetræning, læse- og stavestrategier
 • Netværk for elever
 • Netværk og minikurser i læse- og skriveteknologi for forældre (efter behov)

Du kan se Ordblindestrategien for folkeskoleelever i Varde Kommune her.

Du kan se mere om indsatsen for ordblinde elever i Varde Kommune her.

Åben Familierådgivning

Hvis jeres familie har problemer, så kan I bruge Varde Kommunes åbne familierådgivning, som vejleder familier med børn i forhold til et bredt spektrum af problemer.

Børn, unge og forældre kan henvende sig anonymt til Varde Kommunes åbne familierådgivning for at få råd og vejledning.

Unge over 15 år og forældre kan henvende sig til den åbne familierådgivning for råd, vejledning og korte samtaleforløb.

Et forløb kan højst bestå af tre samtaler.

Er der behov for flere, bliver der oprettet en sag. 

 

Hvad kan jeg få hjælp til? 

Til den åbne familierådgivning kan du få rådgivning, hvis dit barn har:

 • Følelsesmæssige, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder
 • Vanskeligheder med at bearbejde og opfatte sanseindtryk
 • Vanskeligheder ved at indgå i sociale og faglige fællesskaber.
   

Hvordan kontakter jeg den åbne familierådgivning? 

Du henvender dig telefonisk til familierådgivningen ved ringe på 20 59 06 08.

Du kommer i telefoniskkontakt med en socialrådgiver eller får evt. en tid til en personlig samtale med vedkommende.

Rådgivningen har åben fra torsdag kl.15 til 16.45 (dog lukket helligdage og i juli).

Projekt Fremskudt Funktion - forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge

Projekt Fremskudt Funktion tester, udvikler og afprøver en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark.

Det tre-årige satspuljeprojekt har til formål at forebygge, at børn og unge i mistrivsel står uden indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for psykiatrien og samtidig er svære at løfte for kommunerne uden den rette sparring og supervision fra psykiatrien.

Med projektet ønsker de syddanske kommuner og regionen at udvikle en samarbejdsmodel, hvor henvisningerne til psykiatrien er fagligt underbyggede, og at tilbuddene i nærmiljøet styrkes.

Det sker blandt andet ved at opkvalificere de regionale og kommunale medarbejdere, så de bedre kan understøtte, styrke og udvikle samarbejdet omkring børn og unge i mistrivsel i Region Syddanmark.

Projektet løber fra 2019-2021. Der er afsat 46,6 millioner kroner til projektet, og alle 22 kommuner i Region Syddanmark indgår i samarbejdet.

Du kan læse mere om Fremskudt Funktion på projektets hjemmeside

Herunder finder du desuden:

Projektbeskrivelse i pixi-format

Projekt Fremskudt Funktion fra psykiatrien - ved formændene for styregruppen

Hvis du som forælder hører om projektet, kan det være fordi, der eksempelvis er en lærer eller en praktiserende læge, der har vurderet, at der er behov for en tidlig indsats for barnet eller den unges trivsel.

Hvis der er samtykke fra jer forældre, kan sagen blive drøftet i et af fire koordinerende sparringsteams i regionen.

Hvis du som forælder selv er bekymret for din søn eller datter, har du ikke mulighed for selv at indsende sager til drøftelse i sparringsteams. I stedet skal du kontakte den lokale klasselærer, den praktiserende læge, en PPR-psykolog eller andre myndighedspersoner, der kan tage sagen med videre.

Du kan læse mere her: Folder til forældre

Øvrig information: Folder til samarbejdspartnereFolder til læger og andet sundhedsfagligt personale