Affald og Miljø

Spildevandskort

Benyt det simple kortudsnit herunder for hurtig information om kloakoplande. Benyt detail-link nederst på denne side for at se kort over oplande, udløb og renseanlæg.

Læs mere

Vandområder

Herunder kan du få overblik over den nuværende tilstand for vandløb og søer og de lokaliteter der fokuseres på i spildevandsplanen.

Læs mere

Administration

Her kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende administration af spildevandsforhold i Varde Kommune.

Læs mere

Tillæg

Her kan du finde tillæg til spildevandsplanen som beskriver områder der skal kloakeres og som ikke allerede er beskrevet i spildevandsplanen.

Læs mere