Viser 1 til 16 ud af 492 resultater

Sortér efter:

 1. "STOP OP"- mental sundhed gennem mindfulness

  Center for Sundhedsfremme har udviklet lydfiler til "STOP OP" og målrettet dem til forskellige aldersgrupper så alle- ung som gammel- kan være med og på den måde arbejde med sig selv og mental sundhed. Hent lydfil for børn Hent lydfil for unge Hent lydfil for voksne STOP OP- en del af ...

 2. 2. forslag til lokalplan 11.10.L01- Nygaards Afrika

  2. forslag til  lokalplan 11.10.L01-  Nygaards Afrika PLANFORSLAGET  Formålet med planforslaget er at  fastsætte rammerne for områdets drift, anvendelse, udvikling og omdannelse. Inden udarbejdelsen af nærværende lokalplan blev området anvendt til beboelse, dyrehold og udstilling af udstoppede dyr ...

 3. 32 skønne cykelruter

  32 cykelruter i hele Varde Kommune er kortlagt til glæde for cykelglade borgere og turister. Turene varierer i længde fra 7 til 28 kilometer og dækker hele kommunen. Der er masser af skønne ture i nærheden af byer og ude i naturen. I øst kan man lade sige føre rundt om skønne Kvie Sø og Karlsgårde ...

 4. About Varde Municipality

  We have all the conditions you need to form a happy family life and an exciting career along with the chance to experience multiple sights and events up close. Geographically speaking, Varde Municipality is located on the southwestern part of Denmark and stretches over 1256 km2- making it the fifth ...

 5. Administration af spildevandsforhold

  Større emneområder kan søges frem via menuen til højre. Finder du ikke emnet behandlet her, er der desuden en række svar på de mest almindelige spørgsmål nederst på denne side. Har du spørgsmål som du ikke finder svar på herunder, kan du kontakte Varde Kommune på telefon 7994 6800 eller pr. mail ...

 6. Afbrændingsforbud er ophævet

  Sydvestjysk Brandvæsen ophæver med virkning fra mandag 13. august kl. 17.00 det afbrændingsforbud, der blev udstedt jævnfør beredskabsloven og afbrændingsbekendtgørelsen for Fanø, Varde og Esbjerg kommuner 2. juli 2018.   Ophævelsen sker på baggrund af de seneste dages regnvejr som har medført en ...

 7. Affald fra virksomheder

  ... Få overblik over, hvordan din virksomhed kommer af med affaldet og miljøregler i Varde Kommune ...

 8. Affald og genbrugspladser

  Det er Din Forsyning A/S der varetager al håndtering af affald i Varde Kommune, herunder drift af genbrugspladser samt indsamling af affald ved helårshuse og sommerhuse. Du kan finde mere information om de enkelte emner i nedenstående links.   Åbningstider på genbrugspladser Nyt affaldsregulativ er ...

 9. Afgrænsning af den kommende miljøvurderingsrapport (VVM) for udvidelsen af Outrup biogas

  Hermed offentliggøres Varde Kommunes afgrænsning af den kommende miljøvurderingsrapport (VVM) for udvidelsen af Outrup biogas i henhold til § 23, stk. 1 i miljøvurderingsloven. I afgrænsningsnotatet fremgår, hvilke emner og lokaliteter, der vil blive behandlet i miljøkonsekvensrapporten. ...

 10. Afgrænsning- Etablering af et kildefelt ved Vittarp samt tilhørende vandværk

  Baggrund Forsyning af brugsvand til Varde by og omegn sker i dag ved indvinding af vand fra boringer beliggende bynært ved Varde by. Vandværket har tilladelse til indvinding af op til 2.020.000 m3 grundvand om året inklusiv indvinding til afværgeformål. Der er tilladelse til oppumpning af vand til ...

 11. Afgørelse om ikke VVM-pligt

  VVM-vurderingsbekendtgørelsens § 16- Afgørelse efter lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) om, at skovrydning på matr.nre. 2h Ålling By, Skovlund ikke medfører krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering. Se hele afgørelsen Screening ...

 12. Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af dyre- og forlystelsespark ved Nr. Nebel

  Varde Kommune har den 2. maj 2019 modtaget en  ansøgning om VVM-screening af etablering af dyre- og forlystelsespark ved Blåbjergvej 20 Nørre Nebel.   Vurdering Varde Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM ...

 13. Afgørelse om ikke VVM-pligt på rørlægning af grøft

  Varde Kommune har truffet afgørelse om ikke-VVM pligt for projekt om rørlægning af grøft i Ansager.   Der kan klages over afgørelsen senest d. 2. november 2021.   VVM myndighedsafgørelse   VVM myndighedsscreening: 5. Oktober 2021- 10:05: 2. November 2021- 23:59 ...

 14. Afgørelse om principsag for ændrede kommuneplanrammer langs Nordre Boulevard, Varde

  Varde Byråd besluttede den 3. september 2019 at godkende, at det nødvendige plangrundlag for ændringen af eksisterende rammeområder 23.02.E02, 23.02.E09, 23.02.B11 og 23.02.B02 til fremtidige rammeområder for centerområde og lettere erhverv kan udarbejdes. Se orienteringsbrev om Byrådets beslutning ...

 15. Afgørelse- Imødekommelse af udarbejdelse af frivillig miljøkonsekvensvurdering- Vittarp Kildefelt

  DIN Forsyning har den 07. juni 2020 anmodet om igangsætning af en frivillig miljøvurderingsproces med tilhørende planproces for etablering af et kildefelt ved Vittarp med tilhørende vandværk og vandledninger. Afgørelse Varde Kommune vurderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag ...

 16. Afgørelse- Matr.nr. 12a Hostrup By, Øse

  Jordressourcebekendtgørelsens § 9 og Miljøvurderingslovbekendtgørelsens §§ 16 og 21 Se afgørelse med kortbilag her Se screeningsskema her: 30. September 2021- 16:14: 28. Oktober 2021- 23:59 Miljø ...

Sider