Viser 1 til 16 ud af 449 resultater

Sortér efter:

 1. Dispensation- Lunddalsvej 29A, 6800 Varde

  NBL § 17- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af 2 familiehus fordelt på to boliger og to garager på ejendommen matr.nr. 129ds Varde Markjorder. Se hele afgørelsen Kortbilag: 18. Januar 2021- 8:00: 15. Februar 2021- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 2. Afgrænsning af den kommende miljøkonsekvensrapport (VVM) for etablering af nyt kildefelt ved Vittarp samt tilhørende ledninger og vandværk

  Hermed offentliggøres Varde Kommunes afgrænsning af den kommende miljøkonsekvensrapport (VVM) for etableringen at nyt kildefelt ved Vittarp samt tilhørende ledninger og vandværk i henhold til § 23, stk. 1 i miljøvurderingsloven.   I afgrænsningsnotat fremgår det, hvilke emner og lokaliteter, der ...

 3. Landzonetilladelse til opførelse af shelter og fitnessredskaber.

  Adresse: Askærgårdvej 11, 6800 Varde Matr.nr. 15AÆ, Sig By, Thorstrup Se tilladelse Kortbilag  14. Januar 2021- 16:13 11. Februar 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 4. Høring- Etablering af en handicapvenlig fiskeplads ved Holme Å i Varde Kommune.

  Ansøgning  Ansøgning  Kort Tegninger Du har mulighed for at komme med bemærkninger til ansøgningen frem til og med d. 11. februar 2021.   Bemærkninger sendes til jeda@varde.dk Varde Kommune har modtaget ansøgning fra Starup Sogns Borgerforening om at etablere en handicapvenlig fiskeplads ved Holme ...

 5. Høring- Forslag – Tillæg 3 til Spildevandsplan 2019-2029 for kloakering af nyt boligområde i Næsbjerg samt berigtigelser.

  Tillægget skal muliggøre, at der etableres det nødvendige ledningsanlæg i det nye boligområde i Næsbjerg. Tillægget inddrager et nyt boligområde i Næsbjerg i Spildevandsplan 2019-2029. Med tillægget planlægges det nye boligområde til separatkloakering. Derudover rettes enkelte steder i ...

 6. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af del af matr.nr. 4 aa, Ø.Vrøgum by, Ål fra landbrugsareal til teknisk anlæg (pumpestation)

  Adresse: Fiilsøvej 6, 6840 Oksbøl Matr.nr. 4 aa, Ø.Vrøgum by, Ål   Se tilladelse Kortbilag 13. Januar 2021- 9:03 10. Februar 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 7. Dispensation- Lunddalsvej 9, 6800 Varde

  NBL § 17- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af enfamiliehus og integreret dobbeltgarage på matr.nr. 129dy Varde Markjorder. Se hele afgørelsen Kortbilag 13. Januar 2021- 8:00 10. Februar 2021- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 8. Forslag til Tillæg 39 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 14.01.L01- Boligområde og sportsareal vest for Næsbjerg Skole

  Forslag til kommuneplantillæg 39 og lokalplan 14.01.L01- Boligområde og sportsareal vest for Næsbjerg Skole PLANFORSLAGENE Formålet med planforslagene er at skabe muligheden for at udvikle et boligområde i den vestlige del af Næsbjerg. Se forslag til Tillæg 39 til Kommuneplan 2017 med ...

 9. Høring- Revurdering af Ådumvej 1, 6870 Ølgod

  Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Hvis du ønsker at se sagens akter, kommentere sagens akter eller få tilsendt et udkast til afgørelse, når denne forligger, bedes du kontakte Varde Kommune, Jørgen Enevoldsen, Bytoften 2, 6800 Varde. Tlf. 7994 7150, E-mail: jene@varde.dk senest ...

 10. Forslag til Tillæg 30 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 23.02.L17- Remisen i Varde

  Forslag til kommuneplantillæg 30 og lokalplan 23.02.L17- Remisen i Varde PLANFORSLAGENE Formål med lokalplanen- Lokalplansforslaget giver mulighed for at omdanne området fra jernbaneareal til boligområde samt til kulturelle- og offentlige formål under hensyntagen til områdets kulturhistoriske spor ...

 11. Landzonetilladelse til lovliggørelse af 102m² garage med tilhørende overdækning på 44m² opført i 2002

  Adresse: Vardevej 65, 6862 Tistrup Matr.nr. 5B, TIRSTRUP BY, TIRSTRUP Se tilladelse Kortbilag 8. Januar 2021- 9:38 5. Februar 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 12. Varde Kommune har givet tilladelse til at dræne til- og medbenytte Blåvand Rørledning 2.

  Tilladelse Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Klagevejledning 8. Januar 2021- 8:13 5. Februar 2021- 23:59 Vandmiljø ...

 13. Markvanding- Fornyelse- Forumvej 80, 6800 Varde

  Markvanding- Fornyelse-  Forumvej 80, 6800 Varde, matrikel nr. 8q, Alslev By, Alslev   Se tilladelse   Kortbilag 7. Januar 2021- 15:46 4. Februar 2021- 23:59 Vandmiljø ...

 14. Online workshop om bosætning i Varde By

  Vil du hjælpe os med at finde frem til de kvaliteter, der gør hverdagen i Varde By speciel og god? Der afholdes workshop om bosætning i Varde By d. 14. januar i tidsrummet 17.00-20.00. Se invitationen til workshoppen hér Link til workshoppen https://varde.citizenlab.co/workshops ...

 15. Varde Kommune har givet tilladelse til at medbenytte rørledning 26.4 til Årrild Bæk i Vejers.

  Dræn lægges som vist på opdateret bilag. Tilladelse Ansøgning  Kortbilag   Opdateret kortbilag   Klagevejledning   6. Januar 2021- 12:41 3. Februar 2021- 23:59 Vandmiljø ...

 16. Afgørelse på § 11 anmeldelse af ensilageplansilo på Bredhovej 11, 6862 Tistrup

  Se afgørelse 6. Januar 2021- 12:28 4. Februar 2021- 23:59 Miljø ...

Sider