Viser 1 til 16 ud af 492 resultater

Sortér efter:

 1. Landzonetilladelse- Engholmvej 12, 6818 Årre

  Varde Kommunge har givet Lanszonetilladelse på Engholmvej 12, 6818 Årre PL § 35, stk. 1 – Landzonetilladelse til 200m² privat garage Klagefrist: Senest den 18. november 2021   Se hele tilladelsen Kortbilag  : 21. Oktober 2021- 13:49: 18. November 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 2. Landzonetilladelse- Engholmvej 12, 6818 Årre

  Varde Kommunge har givet Lanszonte tilladelse på Engholmvej 12, 6818 Årre PL § 35, stk. 1 – Landzonetilladelse til 200m² privat garage Klagefrist: Senest den 18. november 2021   Se hele tilladelsen Kortbilag  : 21. Oktober 2021- 13:49: 18. November 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 3. Åbningstider Varde Rådhus

  Hoveddøren på Varde Rådhus er åben: Mandag 8.00-15.30 Tirsdag 8.00-15.30 Onsdag 8.00-15.30 Torsdag 8.00-17.00 Fredag 8.00-13.00 Som udgangspunkt bør du have en aftale for at komme til at tale med en medarbejder. Skal du besøge Borgerservice? Vær opmærksom på, at Borgerservice ligger på Frisvadvej ...

 4. Landzonetilladelse og dispensation- Esbjergvej 20- 6800 Varde

  Landzonetilladelse og dispensation til opstilling af F-gas tank - Esbjergvej 20- 6800 Varde Se tilladelse Oversigtskort: 19. Oktober 2021- 11:40: 16. November 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 5. Dispensation til etablering af kabelanlæg

  NBL § 18- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af kabelanlæg inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen på matr.nre. 1b, 1e Tange By, Thorstrup, 3b, 3d og 3f Lunderup Hgd., Varde Jorder og 126d, 126f og 134 Varde Markjorder. Læs hele afgørelsen Kortbilag 1 Kortbilag 2 Kortbilag 3: ...

 6. Høring vedrørende husdyrgodkendelse

  Høring vedrørende husdyrgodkendelse – Søviggårdvej 66, 6851 Janderup   Varde kommune agter at give miljøgodkendelse til en udvidelse af husdyrbruget på Søviggårdvej 66, 6851 Janderup. Ansøgning, miljøkonsekvensrapport og et udkast til afgørelse er vedhæftet. Hvis du har kommentarer, bemærkninger ...

 7. Landzonetilladelse- Borrevej 31- 6840 Oksbøl

  Landzonetilladelse- Borrevej 31- 6840 Oksbøl Tilladelse Oversigtskort  : 15. Oktober 2021- 7:55: 12. November 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 8. Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding

  Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding Varde Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til etablering og drift af en kunstgræsbane på matrikel 6n Østbæk By, Ølgod, beliggende Efterskolevej 8, 6870 Ølgod. Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via ...

 9. Landzonetilladelse- Hornevej 19B- 6862 Tistrup

  Landzonetilladelse- Hornevej 19B- 6862 Tistrup Tilladelse Oversigtskort: 14. Oktober 2021- 11:56: 11. November 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 10. Afgørelse om ikke VVM-pligt

  VVM-vurderingsbekendtgørelsens § 16- Afgørelse efter lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) om, at skovrydning på matr.nre. 2h Ålling By, Skovlund ikke medfører krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering. Se hele afgørelsen Screening ...

 11. Tillæg til spildevandsplan

  Forslag – Tillæg 4 til Spildevandsplan 2019-2029 for inddragelse af nyt erhvervsområde i den sydøstlige del af Varde Varde Byråd har den 2. februar 2021 besluttet at sende forslag til tillæg 4 til Spildevandsplan 2019-2029 i offentlig høring i 8 uger. Tillægget har til formål at inddrage et nyt ...

 12. Afgrænsning af den kommende miljøvurderingsrapport (VVM) for udvidelsen af Outrup biogas

  Hermed offentliggøres Varde Kommunes afgrænsning af den kommende miljøvurderingsrapport (VVM) for udvidelsen af Outrup biogas i henhold til § 23, stk. 1 i miljøvurderingsloven. I afgrænsningsnotatet fremgår, hvilke emner og lokaliteter, der vil blive behandlet i miljøkonsekvensrapporten. ...

 13. Jordvarmeanlæg- Lindegaardsparken 24- 6818 Årre

  Jordvarmeanlæg- Lindegaardsparken 24- 6818 Årre Tilladelse Situationsplan: 11. Oktober 2021- 14:49: 8. November 2021- 23:59 ...

 14. Dispensation- Skolevænget 12, 6840 Oksbøl

  NBL § 17- Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til opførelse af en multibane ved Blåvandshuk Skole, matr.nr. 9z Oksbøl By, Ål.  Se hele afgørelsen Kortbilag : 7. Oktober 2021- 8:00: 4. November 2021- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 15. Jordvarmeanlæg- Lindegaardsparken 3, 6818 Årre

   Jordvarmeanlæg- Lindegaardsparken 3, 6818 Årre Tilladelse Situationsplan: 6. Oktober 2021- 9:46: 3. November 2021- 23:59 ...

 16. Brevstemning ved kommunal- og regionsvalg

  Valgkort på valgdagen Der udsendes valgkort, som skal medbringes til afstemningsstedet. Afstemningsstedet fremgår af valgkortet. Vælgere, der flytter inden for kommunen efter den 1. november eller anmelder flytning efter denne dato, skal stemme på deres gamle afstemningssted, som fremgår af ...

Sider