Viser 113 til 128 ud af 478 resultater

Sortér efter:

 1. Sygedagpenge og fastholdelse

  Du kan søge om at få sygedagpenge, hvis du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Du skal melde dig syg, før du kan modtage penge. Der er forskellige regler for hvornår og hvordan, du modtager sygedagpenge: Hvis du er  ledig, skal du registrere dit fravær på borger.dk under " Mit ...

 2. Tilladelse til offentlige arrangementer

  Hvornår skal jeg ansøge? Der er en række emner som gør, at man skal ansøge om tilladelse til afholdelse af et arrangement. Hvis dit arrangementet indeholder minimum ét af emnerne, skal du ansøge om tilladelse. Se listen over emnerne her. Du skal søge om tilladelse ved brug af ansøgningsblanketterne ...

 3. Giv et praj

  Hvis du støder på huller i vejen, fyldte skraldespande, defekte gadelygter, hærværk eller andet der ikke er, som det skal være, så giv os et praj. Med Giv et praj-app'en er det nemt at fortælle kommunen, når der er noget ved veje, stier, strande, vandløb eller grønne områder, der ikke er, som ...

 4. Veje

  Vi udvikler og gennemfører løbende diverse anlægsprojekter så din færden rundt i kommunen forbedres. Varde Kommune byder i dag på mange vandre-, løbe-, mountainbike- og cykelstier. Hvert år udvides stinettet med cirka fem kilometer. Vi arbejder også på at forbedre vejnettet, så sikkerheden højnes ...

 5. Kollektiv trafik

  Flextur er en kørselsordning (kræver ikke visitation), hvor man bliver kørt fra dør til dør- en særlig form for kollektiv trafik, et fleksibelt supplement til busserne. Der er ingen faste stoppesteder og køreplaner. Du kører i mindre vogne og sammen med andre passagerer ligesom i bus og tog. Alle ...

 6. Parkering

  Bekendtgørelsen er vedtaget i Byrådet, i maj 2017. Få overblik over reglerne for parkering i Varde Kommune Hvad siger Tomgangsregulativet? De vigtigste punkter i regulativet er, at motorkøretøjer ikke må holde i tomgang mere end 1 minut. Tidsbegrænsningen gælder ikke, når man holder i trafikkø, når ...

 7. Start af virksomhed

  Varde Kommune tilbyder rådgivning uden betaling til dig, der overvejer at starte eller købe en virksomhed. Rådgivningen leveres af ProVarde. De har den faglige viden om de opgaver og udfordringer, du som iværksætter står over for.   Individuelt rådgivningsforløb Rådgivning kan være afgørende for om ...

 8. Virksomhedsudvikling

  Varde Kommune arbejder for at skabe vækst og udvikling i hele kommunen og vi vil gerne understøtte virksomhedernes udviklingsprojekter. I samarbejde med ProVarde og Væksthus Syddanmark arbejder vi for at understøtte vækst og udviklingsmuligheder hos nuværende og kommende virksomheder i Varde ...

 9. Erhvervsmøder

  Her kommer tekst fra Signe eller Tina Her kommer tekst fra Signe eller Tina ...

 10. Kontaktpersoner på erhvervsområdet

  Du er velkommen til at kontakte os med en konkret forespørgsel eller ved eventuelle tvivlsspørgsmål. Her kan du nemt finde relevante kontaktpersoner inden for erhverv i Varde Kommune. https://vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/byraad_og_dagsordener/byraadet/erik_buhl_0.jpg Erik Buhl, ...

 11. Gravetilladelse

  Ledningsejer/entreprenøren skal ansøge om gravetilladelse, når der skal graves i disse veje. Når gravearbejdet er udført, skal det færdigmeldes. Du kan finde både skema til ansøgning og færdigmelding i selvbetjeningsløsningen i den orange bjælke ovenfor.  Det er vigtigt, at du indtegner helt ...

 12. Taxi

  Når der er en ledig bevilling, bliver den slået op i de lokale aviser og på  Jobcenterets hjemmeside Reglerne om taxabevillinger er beskrevet i   Lov om taxikørsel m.v. Lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013  Bekendtgørelse om taxikørsel nr. 405 af 8. maj 2012 og bevillingerne administreres ...

 13. Affald fra virksomheder

  ... Få overblik over, hvordan din virksomhed kommer af med affaldet og miljøregler i Varde Kommune ...

 14. Udviklings- og områdeplaner

  Hvad er en udviklingsplan? En udviklingsplan er en brugerdrevet plan for en hel by, der skal hjælpe til at synliggøre de visioner og ønsker der måtte være for den fremtidige udvikling i området. En udviklingsplan rummer ingen bestemmelser og har derfor ingen umiddelbar retsvirkning. Ved realisering ...

 15. Styringsdialog med almene boligorganisationer i Varde Kommune

  På møderne tager vi udgangspunkt i den dokumentationspakke, som boligorganisationerne sender til os i henhold til Lov om almene boliger Dokumentationspakken tager udgangspunkt i deres seneste regnskab, og den indeholder en række nøgletal for bl.a. udlejning, administration, henlæggelser, ...

 16. Udvalget for Social og Sundhed

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og handicapopgaver samt sundheds- og ældreopgaver.   Medlemmer af Udvalget for Social og Sundhed:  Tina Agergaard Hansen (V) formand Niels Haahr Larsen (V) næstformand Stig Leerbeck (V) Connie Høj (V) Steen Holm Iversen (C) A.C. ...

Sider