Viser 97 til 112 ud af 476 resultater

Sortér efter:

 1. Erhvervsbyggeri

  Hvis du skal opføre et nyt byggeri, i gang med en ombygning eller andre væsentlige forandringer, skal du søge byggetilladelse digitalt gennem Byg & Miljø. Byg om Miljø er en fælleskommunal hjemmeside, der gør det nemmere for borgere og virksomheder at ansøge om eller anmelde et byggeri.   Her ...

 2. Tandpleje

  Varde Kommune tilbyder alle under 18 år forebyggende og behandlende tandpleje på den kommunale klinik i Varde. I kan også vælge en privat tandlæge. Her er der en egenbetaling på 35%, hvis barnet er under 16 år, Unge på 16 og 17 år kan gå til tandlæge i privat praksis uden egenbetaling. Hvis du ...

 3. Handicapkørsel

  Ansøg om handicapkørsel Du skal udfylde et ansøgningsskema. Skemaet finder du ovenfor, eller du kan ringe til kørselskontoret på tlf. nr. 79 94 70 10, hvis du ønsker skemaet tilsendt fysisk. I forbindelse med visiteringen, skal du forvente at blive indkaldt til en samtale. Samtalen foregår på ...

 4. Sundhedspleje

  Sundhedsplejen og CORONA – gældende fra 1. juni 2020:   Hvis du har fået konstateret COVID-19 eller har haft symptomer herpå  de seneste 48 timer, skal du altid give sundhedsplejersken besked før en eventuel aftale, så aftalen kan aflyses eller sundhedsplejersken kan iføre sig de nødvendige ...

 5. BBR-ændringer

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Der kan være mange grunde til, at din BBR-meddelelse ikke passer med virkeligheden. Men du har som ejer ansvaret for at din BBR-meddelelse er korrekt, og har altid pligt til at ...

 6. EAN-numre

  Varde Kommune modtager kun fakturaer og kreditnotaer i elektronisk form. Sender du en faktura i papir, vil vi kontakte dig eller sende fakturaen retur, så du kan sende den elektronisk i stedet.  Brug altid det rigtige EAN-nummer til din faktura Alle Varde Kommunes afdelinger og institutioner har et ...

 7. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

  Medlemmer i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration: Connie Høj (V), formand Line Berner (V), næstformand Peder Foldager (V) Sarah Andersen (V) Steen Holm Iversen (C) Birger Filskov (A) A.C. Hoxcer Nielsen (A) Yderligere medlemsoplysninger kan ses under Varde Byråd. Udvalget træffer afgørelse i ...

 8. Varde Kommune som arbejdsplads

  Til gengæld forventer vi, at du er med til videreudvikle din arbejdsplads, dig selv og fortsat er medvirkende til sikring af det gode arbejdsmiljø.  Vi har udviklet en fremtidsorienteret organisation for at servicere og sikre udvikling i Varde Kommune til gavn for borgerne og vores medarbejdere. Så ...

 9. Natur

  Se mere om naturen i Varde Kommune på siden " Ud i naturen ". Naturbeskyttelse Hvis du har natur på din grund, fx hede, mose eller søer, så kan den være beskyttet. Det betyder, at du ikke må forandre områderne. Det betyder at du ikke uden videre, må bygge, grave, dræne eller lave andre ...

 10. Jord

  Hvad betyder det, hvis din grund er forurenet? Hvad kan du gøre for at undgå kontakt med forureningen? Her kan du se, om en grund er kortlagt som forurenet eller områdeklassificeret (lettere forurenet). Hvornår du skal anmelde jordflytning- og skal du have taget prøver af jorden? Måske skal du bare ...

 11. Sygedagpenge og fastholdelse

  Du kan søge om at få sygedagpenge, hvis du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Du skal melde dig syg, før du kan modtage penge. Der er forskellige regler for hvornår og hvordan, du modtager sygedagpenge: Hvis du er  ledig, skal du registrere dit fravær på borger.dk under " Mit ...

 12. Tilladelse til offentlige arrangementer

  Hvornår skal jeg ansøge? Der er en række emner som gør, at man skal ansøge om tilladelse til afholdelse af et arrangement. Hvis dit arrangementet indeholder minimum ét af emnerne, skal du ansøge om tilladelse. Se listen over emnerne her. Du skal søge om tilladelse ved brug af ansøgningsblanketterne ...

 13. Giv et praj

  Hvis du støder på huller i vejen, fyldte skraldespande, defekte gadelygter, hærværk eller andet der ikke er, som det skal være, så giv os et praj. Med Giv et praj-app'en er det nemt at fortælle kommunen, når der er noget ved veje, stier, strande, vandløb eller grønne områder, der ikke er, som ...

 14. Veje

  Vi udvikler og gennemfører løbende diverse anlægsprojekter så din færden rundt i kommunen forbedres. Varde Kommune byder i dag på mange vandre-, løbe-, mountainbike- og cykelstier. Hvert år udvides stinettet med cirka fem kilometer. Vi arbejder også på at forbedre vejnettet, så sikkerheden højnes ...

 15. Kollektiv trafik

  Flextur er en kørselsordning (kræver ikke visitation), hvor man bliver kørt fra dør til dør- en særlig form for kollektiv trafik, et fleksibelt supplement til busserne. Der er ingen faste stoppesteder og køreplaner. Du kører i mindre vogne og sammen med andre passagerer ligesom i bus og tog. Alle ...

 16. Parkering

  Bekendtgørelsen er vedtaget i Byrådet, i maj 2017. Få overblik over reglerne for parkering i Varde Kommune Hvad siger Tomgangsregulativet? De vigtigste punkter i regulativet er, at motorkøretøjer ikke må holde i tomgang mere end 1 minut. Tidsbegrænsningen gælder ikke, når man holder i trafikkø, når ...

Sider