Viser 97 til 112 ud af 478 resultater

Sortér efter:

 1. Job- og stillingsprofiler samt øvrige dokumenter

  Stillingen som teamleder i Sygeplejen- Funktionsbeskrivelse Stillingen som Dagtilbudsleder i Højgårdsparken- Job- og personprofil   Her finder du relevante dokumenter samt udarbejdede job- og stillingsprofiler til udvalgte stillinger. ...

 2. Uddannelse hos os

  Du vil blive udfordret og få mangeartede opgaver som elev/studerende i Varde Kommune.   Her kan du læse om nogle af vores uddannelser.  Varde Kommune er et attraktivt uddannelsessted. Vores dygtige og engagerede uddannelsesansvarlige, sikrer dig et nøje planlagt uddannelsesforløb med et højt ...

 3. Udbud

  Du kan følge udbuddene på dialogportalen  Comdia- hvor I kan se udbudsplanen med kommende, aktuelle og afsluttede udbud for Varde Kommune. Du kommer direkte til de aktuelle, kommende eller afsluttede udbud via nedenstående links Aktuelle udbud   Kommende udbud   Afsluttede udbud   Har du et ...

 4. Udvalget for Økonomi og Erhverv

  Det drejer sig bl.a. om økonomisk planlægning, kommuneplanlægning, erhvervsudvikling og turisme, køb og salg af jord og ejendomme, kommunens interesser i forhold til regionen. Herudover har Udvalget for Økonomi og Erhverv også ansvaret for kommunens løn- og personaleforhold. Medlemmer i Udvalget ...

 5. Varde som erhvervskommune

  Varde Kommune har et rigt og varieret erhvervsliv og en høj beskæftigelsesgrad. Det private erhvervsliv fylder relativt meget i Varde Kommune. Næsten 70 procent af arbejdspladserne i kommunen findes i de private virksomheder. Vardes erhvervsmæssige styrkepositioner ligger især inden for ...

 6. Fritidssamrådet

  Fritidssamrådet er nedsat i medfør af § 35, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet Fritidssamrådet udtaler sig om:- politikken for den folkeoplysende ...

 7. Erhvervsbyggeri

  Hvis du skal opføre et nyt byggeri, i gang med en ombygning eller andre væsentlige forandringer, skal du søge byggetilladelse digitalt gennem Byg & Miljø. Byg om Miljø er en fælleskommunal hjemmeside, der gør det nemmere for borgere og virksomheder at ansøge om eller anmelde et byggeri.   Her ...

 8. Tandpleje

  Varde Kommune tilbyder alle under 18 år forebyggende og behandlende tandpleje på den kommunale klinik i Varde. I kan også vælge en privat tandlæge. Her er der en egenbetaling på 35%, hvis barnet er under 16 år, Unge på 16 og 17 år kan gå til tandlæge i privat praksis uden egenbetaling. Hvis du ...

 9. Handicapkørsel

  Ansøg om handicapkørsel Du skal udfylde et ansøgningsskema. Skemaet finder du ovenfor, eller du kan ringe til kørselskontoret på tlf. nr. 79 94 70 10, hvis du ønsker skemaet tilsendt fysisk. I forbindelse med visiteringen, skal du forvente at blive indkaldt til en samtale. Samtalen foregår på ...

 10. Sundhedspleje

  Sundhedsplejen og CORONA – gældende fra 1. juni 2020:   Hvis du har fået konstateret COVID-19 eller har haft symptomer herpå  de seneste 48 timer, skal du altid give sundhedsplejersken besked før en eventuel aftale, så aftalen kan aflyses eller sundhedsplejersken kan iføre sig de nødvendige ...

 11. BBR-ændringer

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Der kan være mange grunde til, at din BBR-meddelelse ikke passer med virkeligheden. Men du har som ejer ansvaret for at din BBR-meddelelse er korrekt, og har altid pligt til at ...

 12. EAN-numre

  Varde Kommune modtager kun fakturaer og kreditnotaer i elektronisk form. Sender du en faktura i papir, vil vi kontakte dig eller sende fakturaen retur, så du kan sende den elektronisk i stedet.  Brug altid det rigtige EAN-nummer til din faktura Alle Varde Kommunes afdelinger og institutioner har et ...

 13. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

  Medlemmer i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration: Connie Høj (V), formand Line Berner (V), næstformand Peder Foldager (V) Sarah Andersen (V) Steen Holm Iversen (C) Birger Filskov (A) A.C. Hoxcer Nielsen (A) Yderligere medlemsoplysninger kan ses under Varde Byråd. Udvalget træffer afgørelse i ...

 14. Varde Kommune som arbejdsplads

  Til gengæld forventer vi, at du er med til videreudvikle din arbejdsplads, dig selv og fortsat er medvirkende til sikring af det gode arbejdsmiljø.  Vi har udviklet en fremtidsorienteret organisation for at servicere og sikre udvikling i Varde Kommune til gavn for borgerne og vores medarbejdere. Så ...

 15. Natur

  Se mere om naturen i Varde Kommune på siden " Ud i naturen ". Naturbeskyttelse Hvis du har natur på din grund, fx hede, mose eller søer, så kan den være beskyttet. Det betyder, at du ikke må forandre områderne. Det betyder at du ikke uden videre, må bygge, grave, dræne eller lave andre ...

 16. Jord

  Hvad betyder det, hvis din grund er forurenet? Hvad kan du gøre for at undgå kontakt med forureningen? Her kan du se, om en grund er kortlagt som forurenet eller områdeklassificeret (lettere forurenet). Hvornår du skal anmelde jordflytning- og skal du have taget prøver af jorden? Måske skal du bare ...

Sider