Viser 81 til 96 ud af 476 resultater

Sortér efter:

 1. Anmeld rotter

  Hvis du ser rotter eller tegn på rotter i dit hjem eller i forbindelse med drift af fødevarevirksomhed, så har du pligt til at anmelde det via dette link: Anmeld rotter Du kan vedhæfte billeder af rotten, hvor du har set den, huller eller ekskrementer efter rotten.  Når du har sendt anmeldelsen, ...

 2. Spildevand og kloakering

  Hvis din ejendom ligger i et område, der ikke er tilsluttet et renseanlæg, skal du selv stå for rensningen af dit spildevand.  Der er forskellige metoder og forskellige krav til den måde du kan håndtere dit spildevand på.  Opfylder du ikke rensekravene, kan Varde Kommune pålægge dig at forbedre ...

 3. Flytning

  Anmeld flytning til folkeregisteret Du har pligt til at melde din nye adresse til folkeregisteret i den kommune, du flytter til- eller indenfor. Anmeldelsen skal ske senest fem dage efter, du er flyttet. Folkeregisteret kan ændre din adresse Folkeregisteret kan efter en konkret undersøgelse ændre ...

 4. Vinter, sne og glatføre

  Kort beskrivelse af, hvad du skal holde som grundejer Snerydde og glatførebekæmpe fortov og sti hvor: Der er fortov eller sti langs den side, hvor der er adgang til ejendommen. Fortov og sti ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen, eksempelvis en hjørnegrund. Varde Kommune holder de ...

 5. Frivilligt Socialt Arbejde

  Frivillig Socialt Arbejde I Varde Kommune er vi heldige at have mange frivillige, som udfører frivilligt arbejde på det sociale område og står for tilbud, der forebygger og aktiverer. Det frivillige arbejde bliver udført af enkeltpersoner, grupper, organisationer eller foreninger på det sociale og ...

 6. Støtte og rådgivning

  Har du brug for rådgivning om for eksempel familieforhold eller dit barns trivsel og udvikling, kan vi hjælpe med forskellige typer af rådgivning og støtte. Hvis du har tanker om at hjælpe dit barn med bekymringer omkring Coronavirus, kan du ved at klikke på nedenstående link, få nogle gode ideer ...

 7. Regnskaber

  Med virkning fra regnskabsår 2017 er der ikke længere krav om, at kommunerne udarbejder et halvårsregnskab. Kommunen har løbende fokus på det forventede årsregnskab, da dette indgår i arbejdet med de løbende budgetopfølgninger på alle udvalgsområder. Varde Kommunes årsregnskab bliver hvert forår ...

 8. Børnepasning

  Der er forskellige tilbud til dig i hele kommunen. Dit barn kan passes fra det fylder 26 uger. En garantidato fra 26. uge kræver, at barnet er skrevet op senest én måned efter fødslen.   Dagpleje og vuggestue: 26 uger til 2 år Børnehave: 2,11 til 5 år  Integreret daginstitution: 26 uger til 5 år.   ...

 9. Ansøgninger / Jobagent

  Tilmeld dig Varde Kommunes jobdatabase.  Hvis du ønsker det kan d u kan naturligvis altid framelde dig igen. Hvis  du allerede er tilmeldt Varde Kommunes jobdatabase-  log ind. Her kan du: oprette en jobagent få overblik over de jobs, du søger i Varde Kommune opdatere dine personlige indstillinger ...

 10. Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud til handicappede

  Formålet med beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er, at du får mulighed for at indgå i en struktureret og meningsfuld hverdag med sociale relationer, og hvor du har mulighed for at vedligeholde, stimulere og udvikle dine færdigheder og livsvilkår. Tilbuddet tilrettelægges på en ...

 11. Job- og stillingsprofiler samt øvrige dokumenter

  Stillingen som fagleder i Vej og Park- Beskrivelse af Vej og Park Stillingen som Teamleder i Sygeplejen- Funktionsbeskrivelse Her finder du relevante dokumenter samt udarbejdede job- og stillingsprofiler til udvalgte stillinger. ...

 12. Uddannelse hos os

  Du vil blive udfordret og få mangeartede opgaver som elev/studerende i Varde Kommune.   Her kan du læse om nogle af vores uddannelser.  Varde Kommune er et attraktivt uddannelsessted. Vores dygtige og engagerede uddannelsesansvarlige, sikrer dig et nøje planlagt uddannelsesforløb med et højt ...

 13. Udvalget for Økonomi og Erhverv

  Det drejer sig bl.a. om økonomisk planlægning, kommuneplanlægning, erhvervsudvikling og turisme, køb og salg af jord og ejendomme, kommunens interesser i forhold til regionen. Herudover har Udvalget for Økonomi og Erhverv også ansvaret for kommunens løn- og personaleforhold. Medlemmer i Udvalget ...

 14. Udbud

  Du kan følge udbuddene på dialogportalen  Comdia- hvor I kan se udbudsplanen med kommende, aktuelle og afsluttede udbud for Varde Kommune. Du kommer direkte til de aktuelle, kommende eller afsluttede udbud via nedenstående links Aktuelle udbud   Kommende udbud   Afsluttede udbud   Har du et ...

 15. Varde som erhvervskommune

  Varde Kommune har et rigt og varieret erhvervsliv og en høj beskæftigelsesgrad. Det private erhvervsliv fylder relativt meget i Varde Kommune. Næsten 70 procent af arbejdspladserne i kommunen findes i de private virksomheder. Vardes erhvervsmæssige styrkepositioner ligger især inden for ...

 16. Fritidssamrådet

  Fritidssamrådet er nedsat i medfør af § 35, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet Fritidssamrådet udtaler sig om:- politikken for den folkeoplysende ...

Sider