Viser 65 til 80 ud af 467 resultater

Sortér efter:

 1. Borgerforslag: Genbrugspladserne

  Forslaget Jeg foreslår at Varde kommunen, kigger lidt på reglementet for genbrugspladsen Kolding Nord i Kolding kommune. I Kolding, kan man frit aflevere ting på genbrugspladsen, men man kan sandelig også- som privatperson- tage brugbare genstande med hjem, såfremt man finder noget anvendeligt. ...

 2. Invitation- Sæt dit præg på udviklingen af Nysø ved Varde

  Varde Kommune, DGI Sydvest og Naturkultur Varde inviterer foreninger og brugere til idémøde. Læs hele invitationen 30. Januar 2020- 19:00 Natur og friluftsliv ...

 3. Borgerforslag: Cykelsti fra Orten til Frelloskolen

  Forslaget I august 2021 skal Frelloskolen stå klar til at modtage skoleelever, men vi savner i høj grad en cykeksti fra Orten by og til skolen og fritidsaktiviteter. Ortenvej er en farlig skolevej med mange tunge landbrugsmaskiner. Den øvrige trafik kører med 80 km i timen. Vejen byder på et ...

 4. Udkast til miljø godkendelse af Blåbjerg Biogas

  Udkast til miljøgodkendelsen erstatter den tidligere meddelte miljøgodkendelse af 25. juni 2009. Høringsfrist d. 8. juli 2020. Se udkast til tilladelse Udkast- Varde Kommune meddeler hermed Blåbjerg Biogas A.m.b.a. miljøgodkendelse til udvidelse og drift af Blåbjerg Biogas på Præstbølvej 11, 6830 ...

 5. Nedrivning af bygning 1, Hvidbjerg Strandvej 27, 6857 Blåvand

  Nedrivning af bygning 1, Hvidbjerg Strandvej 27, 6857 Blåvand   Varde Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af bygning 1 beliggende på adressen Hvidbjerg Strandvej 27, 6857 Blåvand (matr. nr. 42c, Vandflod By, Oksby).   Ansøger ønsker tilladelse til nedrivning af ejendommen.   Bygning 1 ...

 6. Høring- etablering af privat dræn på Blomstervangen Jegum Ferieland og etablering af kontraklap i Troldholm Bæk

  Ansøgningen er modtaget fra Grundejerforeningen i Jegum Ferieland. Der er mulighed for at komme med bemærkninger til projektet frem til og med d. 10 juli 2020. Bemærkninger sendes til Varde Kommune på mailadressen jeda@varde.dk   Ansøgning U dsnit af drænplan Oversigtskort     Varde Kommune har ...

 7. Høring- Rørlægning af åben grøft på Vandflodvej 22, matr.nr. 37av Vandflod by, Oksby.

  Der er mulighed for at komme med bemærkninger til projektet frem til og med d. 13. juli 2020. Bemærkninger kan sendes til Varde Kommune jeda@varde.dk. Ansøgning Tværsnit Nivellementsplan Afvandingsplan Oversigtskort Varde Kommune har modtaget ansøgning efter vandløbsloven om rørlægning af åben ...

 8. Høring- Houstrup Syd grundejerforening ønsker at flytte og ændre størrelsen afden offentlige rørledning M

  Varde Kommune forventer at give tilladelse til projektet. Der er mulighed for at komme med bemærkninger til ansøgningen inden eller senest d. 15. juli 2020. Eventuelle bemærkninger sendes til Varde Kommune jeda@varde.dk Ansøgning   Ansøgning kort Oversigtskort Den forløber langs Rohdevej og ...

 9. Høring- Revurdering af Kastanievej 1, 6818 Årre

  Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Se kontaktoplysninger I henhold til § 40 i ”Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug” vil Varde Kommune foretage en revurdering af dyreholdet på Kastanievej 1, 6818 Årre.: Onsdag, Juli 1, 2020- 09:34: Fredag, Juli 17, 2020- ...

 10. Visitationen

  ...

 11. Bygge- og anlægsaffald fra virksomheder

  I Danmark genanvender vi en stor del af vores byggeaffald. Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald nyttiggøres i nye bygge- og anlægsprojekter eller indgår i produktionen af nye materialer. Det affald der produceres i bygge- og anlægsbranchen kræver ofte nogle specielle forholdsregler, da ...

 12. Job hos os

  Som ny medarbejder i Varde Kommune bliver du en del af en moderne og udviklingsorienteret arbejdsplads, som byder på både faglig og personlig udvikling og et godt arbejdsmiljø. Leder du efter job inden for et særligt fagområde, så kan du målrette din søgning ved at vælge stillingstype herunder. Det ...

 13. Høringer og afgørelser

  Her på siden kan du finde borgermøder samt alle høringer og afgørelser, som bliver offentliggjort af Varde Kommune.   Vær opmærksom på, at miljøgodkendelser og miljøtilladelser efter husdyrbrugloven bliver offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets digitale miljøadministration DMA Vær med til ...

 14. Bo til leje

  Boligstøtte Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte/lån til en ejer- eller andelsbolig. Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtten Det er Udbetaling Danmark som udbetaler boligstøtten ...

 15. Byggeri

  Alle byggeansøgninger skal i dag indsendes elektronisk via den fælleskommunale ansøgningsportal Byg og Miljø. Byg og Miljø er en fælleskommunal hjemmeside, der gør det nemmere for borgere og virksomheder at ansøge om eller anmelde et byggeri. Du kan søge på vegne af dig selv, men du kan også vælge, ...

 16. Min bolig

  Aktuelt lige nu: Det er politisk besluttet i Varde Kommune, at betalingen for 2. rate ejendomsskat 2020 med forfald den 01.07.2020 kan udskydes til den 01.09.2020 grundet Corona-situationen. Ønsker du at gøre brug af denne mulighed, venter du blot med at betale til den 01.09.2020 på allerede ...

Sider