Viser 65 til 80 ud af 492 resultater

Sortér efter:

 1. Workshop om bosætning i Nørre Nebel

  Vil du hjælpe os med at finde frem til de kvaliteter, der gør hverdagen i Nørre Nebel speciel og god? Der afholdes workshop om bosætning på Blåbjerg Skolen (lærerværelset) i Nørre Nebel d. 22. september i tidsrummet 17.30-21.00. Vi har brug for din hjælp til at skabe indholdet om Nørre Nebel på en ...

 2. Dispensation til etablering af kabelanlæg

  NBL § 18- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af kabelanlæg inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen på matr.nre. 1b, 1e Tange By, Thorstrup, 3b, 3d og 3f Lunderup Hgd., Varde Jorder og 126d, 126f og 134 Varde Markjorder. Læs hele afgørelsen Kortbilag 1 Kortbilag 2 Kortbilag 3: ...

 3. Landzonetilladelse og dispensation- Esbjergvej 20- 6800 Varde

  Landzonetilladelse og dispensation til opstilling af F-gas tank - Esbjergvej 20- 6800 Varde Se tilladelse Oversigtskort: 19. Oktober 2021- 11:40: 16. November 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 4. Indkaldelse til vejsyn på den private fællesvej Fåborgvej 37-39, Fåborg

  Indkaldelse til vejsyn på den private fællesvej Fåborgvej 37-39, Fåborg Fredag, den 8. oktober 2021 kl. 12.30 Se indkaldelsen: 8. Oktober 2021- 12:30 ...

 5. Landzonetilladelse- Engholmvej 12, 6818 Årre

  Varde Kommunge har givet Lanszonte tilladelse på Engholmvej 12, 6818 Årre PL § 35, stk. 1 – Landzonetilladelse til 200m² privat garage Klagefrist: Senest den 18. november 2021   Se hele tilladelsen Kortbilag  : 21. Oktober 2021- 13:49: 18. November 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 6. Landzonetilladelse- Engholmvej 12, 6818 Årre

  Varde Kommunge har givet Lanszonetilladelse på Engholmvej 12, 6818 Årre PL § 35, stk. 1 – Landzonetilladelse til 200m² privat garage Klagefrist: Senest den 18. november 2021   Se hele tilladelsen Kortbilag  : 21. Oktober 2021- 13:49: 18. November 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 7. Offentliggørelse af planforslag med miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport for Kildefelt ved Vittarp og Vandværk vest for Orten

  DIN Forsyning ønsker at etablere et nyt kildefelt med tilhørende vandledninger samt et nyt vandværk ved Vittarp, der skal forsyne Varde bys ca. 20.000 forbrugere med vand. Behovet for et nyt kildefelt inklusiv vandværk er opstået, da der er fundet et stigende indhold af pesticider i råvandet fra ...

 8. Miljøgodkendelse- Tiphedevej 29, 6823 Ansager

  Varde Kommune agter at give miljøgodkendelse til udvidelse at kvægbruget på Tiphedevej 29, 6823 Ansager Frist for indsigelser til og med 29-10-2021 Udkast til godkendelse Miljøkonsekvensrapport Ansøgningsskema Udvidelse at kvægbrug: Onsdag, September 29, 2021- 14:45: Fredag, Oktober 29, 2021- 23:59 ...

 9. 2. forslag til lokalplan 11.10.L01- Nygaards Afrika

  2. forslag til  lokalplan 11.10.L01-  Nygaards Afrika PLANFORSLAGET  Formålet med planforslaget er at  fastsætte rammerne for områdets drift, anvendelse, udvikling og omdannelse. Inden udarbejdelsen af nærværende lokalplan blev området anvendt til beboelse, dyrehold og udstilling af udstoppede dyr ...

 10. Tillæg til spildevandsplan

  Forslag – Tillæg 4 til Spildevandsplan 2019-2029 for inddragelse af nyt erhvervsområde i den sydøstlige del af Varde Varde Byråd har den 2. februar 2021 besluttet at sende forslag til tillæg 4 til Spildevandsplan 2019-2029 i offentlig høring i 8 uger. Tillægget har til formål at inddrage et nyt ...

 11. Høring vedrørende husdyrgodkendelse

  Høring vedrørende husdyrgodkendelse – Søviggårdvej 66, 6851 Janderup   Varde kommune agter at give miljøgodkendelse til en udvidelse af husdyrbruget på Søviggårdvej 66, 6851 Janderup. Ansøgning, miljøkonsekvensrapport og et udkast til afgørelse er vedhæftet. Hvis du har kommentarer, bemærkninger ...

 12. Visitationen

  ...

 13. Bygge- og anlægsaffald fra virksomheder

  I Danmark genanvender vi en stor del af vores byggeaffald. Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald nyttiggøres i nye bygge- og anlægsprojekter eller indgår i produktionen af nye materialer. Det affald der produceres i bygge- og anlægsbranchen kræver ofte nogle specielle forholdsregler, da ...

 14. Job hos os

  Som ny medarbejder i Varde Kommune bliver du en del af en moderne og udviklingsorienteret arbejdsplads, som byder på både faglig og personlig udvikling og et godt arbejdsmiljø. Leder du efter job inden for et særligt fagområde, så kan du målrette din søgning ved at vælge stillingstype herunder. Det ...

 15. Høringer og afgørelser

  Her på siden kan du finde borgermøder samt alle høringer og afgørelser, som bliver offentliggjort af Varde Kommune.   Vær opmærksom på, at miljøgodkendelser og miljøtilladelser efter husdyrbrugloven bliver offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets digitale miljøadministration DMA Vær med til ...

 16. Bo til leje

  Boligstøtte Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte/lån til en ejer- eller andelsbolig. Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtten Det er Udbetaling Danmark som udbetaler boligstøtten ...

Sider