Viser 65 til 80 ud af 474 resultater

Sortér efter:

 1. Afgørelse- Skovrejsning og screening vedr. 2c, 2d Bækhuse, Outrup

  § 9 Jordressourcebekendtgørelse og § 16 Miljøvurderingsloven- Skovrejsning og ikke VVM-pligt Se afgørelse med kortbilag her Se screeningsskema her: 17. September 2020- 15:31: 15. Oktober 2020- 23:59 Miljø ...

 2. Afgørelse- Imødekommelse af ansøgning om nedrivning- Hvidbjerg Strandvej 27

  Ejer af ejendommen har søgt om tilladelse til nedrivning af bygning 1, Hvidbjerg Strandvej 27, 6857 Blåvand. Udvalget for Plan og Teknik har 17-09-2020 besluttet at imødekomme ansøgningen og der bliver ikke nedlagt §14-forbud på ejendommen. Se afgørelsesbrevet hér Resumé af indkomne bemærkninger og ...

 3. Afgørelse- Skovrejsning og screening på matr.nr. 1z Søndersig By, Lunde, 37f Varde Markjorder

  § 8 Jordressourcebekendtgørelse og § 16 Miljøvurderingsloven- skovrejsning og ikke VVM-pligt Se afgørelse her og kortbilag her Se screeningsskema her: 18. September 2020- 12:00: 16. Oktober 2020- 23:59 Miljø ...

 4. Godkendelse af skovrejsning- Matr.nr. 3c Lundager By, Lunde

  § 8 Jordressourcebekendtgørelse og § 16 Miljøvurderingsloven- skovrejsning og ikke VVM-pligt Se afgørelse og kortbilag her Se screeningsskema her: 18. September 2020- 14:26: 16. Oktober 2020- 23:59 Miljø ...

 5. Borgerforslag: Minimumsnormeringer i børnehøjde

  Forslaget Varde kommune skal være forgangskommune og lave minimumsnormeringer i børnehøjde.  Dvs 1:3 i vuggestuen og 1:6 i børnehaven- dette skal være fysisk tilstedeværende personale og i hele åbningstiden.  Lad os gøre Varde kommune til den bedste at være barn i!   Sådan stemmer du Er du enig i ...

 6. Borgerforslag: Genbrugspladserne

  Forslaget Jeg foreslår at Varde Kommune kigger lidt på reglementet for genbrugspladsen Kolding Nord i Kolding Kommune. I Kolding, kan man frit aflevere ting på genbrugspladsen, men man kan sandelig også- som privatperson- tage brugbare genstande med hjem, såfremt man finder noget anvendeligt. ...

 7. Borgermøde om udkast til lokalplanforslag for solcelleanlæg nord for Mejls

  Varde Kommune inviterer interesserede til at deltage i et borgermøde om planudkastene for et solcelleanlæg nord for Mejls. Du kan læse mere og se planudkastene på dette link: http://www.vardekommune.dk/content/forhoering-lokalplan-solcelleanlaeg-nord-mejls Borgermødet afholdes torsdag den 16. ...

 8. Invitation- Sæt dit præg på udviklingen af Nysø ved Varde

  Varde Kommune, DGI Sydvest og Naturkultur Varde inviterer foreninger og brugere til idémøde. Læs hele invitationen 30. Januar 2020- 19:00 Natur og friluftsliv ...

 9. Borgerforslag: Cykelsti fra Orten til Frelloskolen

  Forslaget I august 2021 skal Frelloskolen stå klar til at modtage skoleelever, men vi savner i høj grad en cykelsti fra Orten by og til skolen og fritidsaktiviteter. Ortenvej er en farlig skolevej med mange tunge landbrugsmaskiner. Den øvrige trafik kører med 80 km i timen. Vejen byder på et ...

 10. Borgerforslag: Nyt asfalt

  Forslaget Vi er nogle der syntes det er på tide der bliver lagt nyt asfalt på Farvervænget,  Det er meget slidt og hullet,nogle riste stikker op og vender forkert,bilen går på fortovskant når man bakkker ned er for høje Sådan stemmer du Er du enig i ovenstående forslag, har du mulighed for at ...

 11. Borgerforslag: Cykelsti fra Gårde til Ølgod (på Vardevej)

  Forslaget Vi borgere der bor lidt udenfor byen Ølgod (mod Varde- via Vardevej) savner i den grad en cykelsti ind til Ølgod. Vardevej er meget trafikeret med alt slags trafik (lastbiler, traktorer, biler) Det er sjældent en bil kører det den må som er 80 km/t.  Et forslag kunne være at forlænge den ...

 12. Forslag- Lokalplan 23.03.L09- Bolig- og erhvervsområde mv. syd for Søndermarksvej i Varde

  Forslag til lokalplan 23.03.L09- Bolig- og erhvervsområde mv. syd for Søndermarksvej i Varde PLANFORSLAGET Formålet med planforslaget er, udover at bibeholde de fleste af mulighederne fra den eksisterende lokalplan, at give mulighed for at udnytte en større del af lokalplanområdet til boligformål. ...

 13. Etablering af sandfang i Varde Å, nedstrøms Holme Ås udløb

  Jf. Vandløbsloven er projekt til etablering af et sandfang i Varde Å, nedstrøms for udløbet af Holme Å, hermed sendt i 4 ugers høring fra 1. september 2020 til og med 28. september 2020.   Bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til projektet skal skriftligt fremsendes til Varde kommune ...

 14. Forslag til tillæg 43 til Kommuneplan 2017 samt tre lokalplaner for regulering af Blåvand

  Forslag til kommuneplantillæg 43 og lokalplanerne 05.01.L13, 05.01.L14 og 05.01.L15 for regulering af sommerhuse i Blåvand. PLANFORSLAGENE Formålet med lokalplanerne er at samle og ensrette administrationen af sommerhusbyggeriet i Blåvand. Ved at samle bestemmelserne om byggeregulerende forhold ét ...

 15. Tillæg 42 til Kommuneplan 2017 samt lokalplan 15.01.L01- Rådhusgrunden i Nørre Nebel

  Forslag til kommuneplantillæg 42 og lokalplan 15.01.L01- Rådhusgrunden i Nørre Nebel Planer for den forhenværende rådhusgrund i Nørre Nebel PLANFORSLAGENE Formålet med planforslagene er at udlægge området til beboelse i form af åben-lav bebyggelse (enfamiliehuse) og tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) ...

 16. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for tiltag i Nygaards Afrika

  Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra Nygaards Afrika om igangsættelse af en planlægningsproces for udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan i forbindelse med ønske om at udvide det eksisterende jagtmuseum og spillested, samt udvidelse af overnatningskapacitet. For at give ...

Sider