Viser 49 til 64 ud af 443 resultater

Sortér efter:

 1. Borgermøde om udkast til lokalplanforslag for solcelleanlæg nord for Mejls

  Varde Kommune inviterer interesserede til at deltage i et borgermøde om planudkastene for et solcelleanlæg nord for Mejls. Du kan læse mere og se planudkastene på dette link: http://www.vardekommune.dk/content/forhoering-lokalplan-solcelleanlaeg-nord-mejls Borgermødet afholdes torsdag den 16. ...

 2. Invitation- Sæt dit præg på udviklingen af Nysø ved Varde

  Varde Kommune, DGI Sydvest og Naturkultur Varde inviterer foreninger og brugere til idémøde. Læs hele invitationen: 30. Januar 2020- 19:00 Natur og friluftsliv ...

 3. Borgerforslag: Minimumsnormeringer i børnehøjde

  Forslaget Varde kommune skal være forgangskommune og lave minimumsnormeringer i børnehøjde.  Dvs 1:3 i vuggestuen og 1:6 i børnehaven- dette skal være fysisk tilstedeværende personale og i hele åbningstiden.  Lad os gøre Varde kommune til den bedste at være barn i!   Sådan stemmer du Er du enig i ...

 4. Borgerforslag: Genbrugspladserne

  Forslaget Jeg foreslår at Varde kommunen, kigger lidt på reglementet for genbrugspladsen Kolding Nord i Kolding kommune. I Kolding, kan man frit aflevere ting på genbrugspladsen, men man kan sandelig også- som privatperson- tage brugbare genstande med hjem, såfremt man finder noget anvendeligt. ...

 5. Høring- Vandløbsrestaurering af gydeområder i vandløbet Agerbæk, nedstrøms Fåborgvej

  Sydvestjysk Sportsfiskerforening har i samarbejde med Varde Kommune udarbejdet projekt til etablering af 3 gydestryg for laks og ørred i Agerbæk. Jævnfør vandløbsloven sættes projektet i offentlig høring i 8 uger fra den 18. februar 2020. Høringsmaterialet kan ses her på Varde kommunens hjemmeside. ...

 6. Høring- Fjernelse af spærring i Lerbæk

  Varde Kommune ønsker at fjerne en spærring i Lerbæk. Jf. Vandløbsloven er projektet i 8 ugers høring fra 17. marts 2020 til og med 13. maj 2020. Bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til projektet skal skriftligt fremsendes til Varde kommune senest den 13. maj 2020. Efter høringsperioden ...

 7. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for solcelleanlæg ved Mejls

  Varde Kommune offentliggøre hermed forslag til lokalplan 20.10.L02  og kommuneplantillæg 33. Formålet med planforslagene er at muliggøre etablering af et solcelleanlæg nord for Mejls.  PLANFORSLAGENE Se forslag til Tillæg 33 til Kommuneplan 2017 med miljøscreening Se forslag til Lokalplan 20.10.L02 ...

 8. Høring- Genopretning af Holme Å fra Hostrup til udløbet i Varde Å

  Varde Kommune ønsker med dette projekt at genoprette Holme Å på de nederste 12 km, ved at lukke Holme Kanal og udvide Holme Å til at kunne håndtere den oprindelige vandmængde. Herved skabes passage til næsten 40 km ureguleret Holme Å. Jf. vandløbsloven er projektet i 8 ugers høring fra 31. marts ...

 9. Forhøring af lokalplaner i Blåvand 2020

  ”Vi oplever lige nu mange spørgsmål vedr. det udsendte materiale. Der vil derfor være ventetid på besvarelse af spørgsmål og det er ikke pt muligt at besvare spørgsmål via telefon.   Spørgsmål bedes derfor sendt til planogby@varde.dk   Da vores medarbejdere afvikler ferie i dagene op til påske kan ...

 10. Forslag til indsatsplan OSD Kvong

  Forslaget vil være i høring i 12 uger indtil den 24. juni 2020. Indsigelser og bemærkninger til indsatsplanen kan sendes til: Varde Kommune, Teknik og Miljø, www.teknik@varde.dk. Henvendelser kan ske til Marius Gronenberg, 79947469, magr@varde.dk. Se forslaget    Varde Kommune sender hermed ...

 11. Visitationen

  ...

 12. Bygge- og anlægsaffald fra virksomheder

  I Danmark genanvender vi en stor del af vores byggeaffald. Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald nyttiggøres i nye bygge- og anlægsprojekter eller indgår i produktionen af nye materialer. Det affald der produceres i bygge- og anlægsbranchen kræver ofte nogle specielle forholdsregler, da ...

 13. Job hos os

  Som ny medarbejder i Varde Kommune bliver du en del af en moderne og udviklingsorienteret arbejdsplads, som byder på både faglig og personlig udvikling og et godt arbejdsmiljø. Leder du efter job inden for et særligt fagområde, så kan du målrette din søgning ved at vælge stillingstype herunder. Det ...

 14. Høringer og afgørelser

  Her på siden kan du finde borgermøder samt alle høringer og afgørelser, som bliver offentliggjort af Varde Kommune.   Vær opmærksom på, at miljøgodkendelser og miljøtilladelser efter husdyrbrugloven bliver offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets digitale miljøadministration DMA Vær med til ...

 15. Bo til leje

  Boligstøtte Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte/lån til en ejer- eller andelsbolig. Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtten Det er Udbetaling Danmark som udbetaler boligstøtten ...

 16. Byggeri

  Alle byggeansøgninger skal i dag indsendes elektronisk via den fælleskommunale ansøgningsportal Byg og Miljø. Byg og Miljø er en fælleskommunal hjemmeside, der gør det nemmere for borgere og virksomheder at ansøge om eller anmelde et byggeri. Du kan søge på vegne af dig selv, men du kan også vælge, ...

Sider