Viser 49 til 64 ud af 478 resultater

Sortér efter:

 1. NY BORING- Grusvask- Stilbjergvej 112, 6800 Varde

  NY BORING- Grusvask- Stilbjergvej 112, 6800 Varde, matrikel nr.4i Lunderup Hgd. Varde Jorder Se tilladelse Kortbilag: 15. April 2021- 11:51: 13. Maj 2021- 23:59 Vandmiljø ...

 2. Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Holme Å med fiberkabel

  Varde Kommune har givet tilladelse til krydsning af Holme Å ved Oved bro med fiberkabel. Krydsningen foregår ved underboring. Læs tilladelse.: 15. April 2021- 12:46: 14. Maj 2021- 23:59 Vandmiljø ...

 3. Dispensation- Nedgravning af kabel ved Roust

  NBL § 3- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til nedgravning af kabel i beskyttet eng, matr.nr. 7h Gunderup By, Årre.  Læs afgørelsen Kortbilag  : 16. April 2021- 8:00: 14. Maj 2021- 23:59 ...

 4. Landzonetilladelse- Houstrupvej 90, 6830 Nr. Nebel

  PL § 35- Landzonetilladelse til etablering af paddeltennisbane og en forhindrings- og aktivitetsbane på matr.nr. 2b Houstrup By, Henne.  Læs afgørelsen  : 15. April 2021- 16:12: 15. Maj 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 5. Dispensation- matr.nr. 8r og 5c Ø. Vrøgum By, Ål

  NBL § 3- Restaurering af tre søer Se afgørelse med kortbilag her: 16. April 2021- 14:16: 14. Maj 2021- 23:16 Miljø ...

 6. Landzonetilladelse- Tane Hedevej 30, 6857 Blåvand

  Landzonetilladelse- Tane Hedevej 30, 6857 Blåvand Se hele tilladelse Kortbilag: 19. April 2021- 9:02: 17. Maj 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 7. Ny Markvandings boring- Fornyelse- Roustvej 135, 6818 Årre

  Ny Markvandings boring- Fornyelse-  Roustvej 135, 6818 Årre Se hele tilladelsen Kortbilag: 19. April 2021- 9:49: 17. Maj 2021- 23:59 ...

 8. Ny Markvandings boring- Fornyelse- Roustvej 135, 6818 Årre

  Ny Markvandings boring- Fornyelse-  Roustvej 135, 6818 Årre Se hele tilladelsen Kortbilag: 19. April 2021- 10:10: 17. Maj 2021- 23:59 ...

 9. Dispensation- Lokalplanlægning af boligområde ved Alslev

  Museumslovens § 29a- Dispensation fra museumsloven til etablering af 4 gennembrud i beskyttet dige i forbindelse med lokalplanlægning for et boligområde mellem Alslev By, og Hjerting Landevej.  Læs afgørelsen Kortbilag : 20. April 2021- 8:00: 18. Maj 2021- 23:59 ...

 10. Markvanding- Fornyelse-  Kærgårdvej 15, 6870 Ølgod

  Markvanding- Fornyelse-  Kærgårdvej 15, 6870 Ølgod, matrikel nr. 2c Kærgård, Strellev   Se hele tilladelsen     Kortbilag  : 20. April 2021- 10:26: 18. Maj 2021- 23:59 ...

 11. Landzonetilladelse- Tarpvej 5, 6852 Billum

  Landzonetilladelse- Tarpvej 5, 6852 Billum   Se hele tilladelsen Kortbilag: 21. April 2021- 11:15: 19. Maj 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 12. Landzonetilladelse- Tarpvej 5, 6852 Billum

  Landzonetilladelse- Tarpvej 5, 6852 Billum   Se hele tilladelsen Kortbilag: 21. April 2021- 11:15: 19. Maj 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 13. Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding

  Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding Varde Kommune har meddelt tilladelse til grundvandssænkning og udledning af grundvand ifm. separatkloakering i Nørre Nebel. Bilag 1-4, som tilsammen fylder ca. 50 MB, kan rekvireres via mail: teknik@varde.dk eller direkte hos magr@varde.dk. ...

 14. Markvanding- Fornyelse- Haulundvej 20, 6870 Ølgod

  Markvanding- Fornyelse-  Haulundvej 20, 6870 Ølgod, matrikel nr. 3a, Havlund By, Ølgod   Se hele tilladelsen    Kortbilag: 21. April 2021- 14:15: 19. Maj 2021- 23:59 ...

 15. Online workshop om bosætning i Varde By

  Vil du hjælpe os med at finde frem til de kvaliteter, der gør hverdagen i Varde By speciel og god? Der afholdes workshop om bosætning i Varde By d. 14. januar i tidsrummet 17.00-20.00. Se invitationen til workshoppen hér Link til workshoppen https://varde.citizenlab.co/workshops ...

 16. Online workshop om bosætning i Ansager

  Vil du hjælpe os med at finde frem til de kvaliteter, der gør hverdagen i Ansager speciel og god? Der afholdes workshop om bosætning i Ansager d. 09. februar i tidsrummet 17.00-20.00. Vi har brug for din hjælp til at skabe indholdet om Ansager på en ny hjemmeside. Sidens indhold skal hjælpe med at ...

Sider