Viser 49 til 64 ud af 492 resultater

Sortér efter:

 1. Afgørelse- Matr.nr. 12a Hostrup By, Øse

  Jordressourcebekendtgørelsens § 9 og Miljøvurderingslovbekendtgørelsens §§ 16 og 21 Se afgørelse med kortbilag her Se screeningsskema her: 30. September 2021- 16:14: 28. Oktober 2021- 23:59 Miljø ...

 2. Tilslutningstilladelse- Åvænget 9- 6823 Ansager

  Tilslutningstilladelse- Åvænget 9- 6823 Ansager Se tilladelsen: 1. Oktober 2021- 10:07: 29. Oktober 2021- 23:59 Vandmiljø ...

 3. Afgørelse- Matr.nr. 1c Galstho By, Tistrup

  Jordressourcensbekendtgørelsens § 8 og Miljøvurderingslovbekendtgørelsens §§ 16 og 21 Se afgørelse med kortbilg her Se screeningsskema her: 1. Oktober 2021- 11:41: 29. Oktober 2021- 23:41 Miljø ...

 4. Landzonetilladelse- Roustvej 200- 6818 Årre

  Landzonetilladelse- Roustvej 200- 6818 Årre   Landzonetilladelse Oversigtskort: 1. Oktober 2021- 11:30: 29. Oktober 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 5. Landzonetilladelse- Opførelse af enfamiliehus og ombygning af eksisterende enfamiliehus- Ho Bugt Vej 41 Billum

  Landzonetilladelse- Opførelse af enfamiliehus og ombygning af eksisterende enfamiliehus- Ho Bugt Vej 41 Billum Landzonetilladelse Oversigtskort: 4. Oktober 2021- 14:51: 2. November 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 6. Tilladelse til rørlægning af grøft, Musikgalleriet Ansager

  Tilladelse til rørlægning af grøft Varde Kommune har givet tilladelse til rørlægning af privat grøft i Ansager v. Mariehaven. Der kan klages over afgørelsen frem til og med d. 2. november 2021. Se hele tilladelsen Ansøgningsmateriale Oversigtskort Klagevejledning: 5. Oktober 2021- 9:51: 2. November ...

 7. Afgørelse om ikke VVM-pligt på rørlægning af grøft

  Varde Kommune har truffet afgørelse om ikke-VVM pligt for projekt om rørlægning af grøft i Ansager.   Der kan klages over afgørelsen senest d. 2. november 2021.   VVM myndighedsafgørelse   VVM myndighedsscreening: 5. Oktober 2021- 10:05: 2. November 2021- 23:59 ...

 8. Jordvarmeanlæg- Lindegaardsparken 3, 6818 Årre

   Jordvarmeanlæg- Lindegaardsparken 3, 6818 Årre Tilladelse Situationsplan: 6. Oktober 2021- 9:46: 3. November 2021- 23:59 ...

 9. Dispensation- Skolevænget 12, 6840 Oksbøl

  NBL § 17- Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til opførelse af en multibane ved Blåvandshuk Skole, matr.nr. 9z Oksbøl By, Ål.  Se hele afgørelsen Kortbilag : 7. Oktober 2021- 8:00: 4. November 2021- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 10. Jordvarmeanlæg- Lindegaardsparken 24- 6818 Årre

  Jordvarmeanlæg- Lindegaardsparken 24- 6818 Årre Tilladelse Situationsplan: 11. Oktober 2021- 14:49: 8. November 2021- 23:59 ...

 11. Afgrænsning af den kommende miljøvurderingsrapport (VVM) for udvidelsen af Outrup biogas

  Hermed offentliggøres Varde Kommunes afgrænsning af den kommende miljøvurderingsrapport (VVM) for udvidelsen af Outrup biogas i henhold til § 23, stk. 1 i miljøvurderingsloven. I afgrænsningsnotatet fremgår, hvilke emner og lokaliteter, der vil blive behandlet i miljøkonsekvensrapporten. ...

 12. Borgermøde om udkast til lokalplanforslag samt miljøkonsekvensrapport for etablering af nyt kildefelt og vandværk

  Varde Kommune inviterer interesserede til at deltage i et borgermøde om plankomplekset for etablering af nyt kildefelt samt nyt vandværk til forsyning af Varde by mm. ved Vittarp. Du kan læse mere og se planudkastene samt miljøkonsekvensrapport på dette link. Borgermødet afholdes onsdag den 6. ...

 13. Afgørelse om ikke VVM-pligt

  VVM-vurderingsbekendtgørelsens § 16- Afgørelse efter lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) om, at skovrydning på matr.nre. 2h Ålling By, Skovlund ikke medfører krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering. Se hele afgørelsen Screening ...

 14. Landzonetilladelse- Hornevej 19B- 6862 Tistrup

  Landzonetilladelse- Hornevej 19B- 6862 Tistrup Tilladelse Oversigtskort: 14. Oktober 2021- 11:56: 11. November 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 15. Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding

  Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding Varde Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til etablering og drift af en kunstgræsbane på matrikel 6n Østbæk By, Ølgod, beliggende Efterskolevej 8, 6870 Ølgod. Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via ...

 16. Landzonetilladelse- Borrevej 31- 6840 Oksbøl

  Landzonetilladelse- Borrevej 31- 6840 Oksbøl Tilladelse Oversigtskort  : 15. Oktober 2021- 7:55: 12. November 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

Sider