Viser 49 til 64 ud af 462 resultater

Sortér efter:

 1. Udsprøjtningstilladelse til Krusbjergvej 8, 6870 Ølgod

  Varde Kommune giver tilladelse til udsprøjtning af spildevand fra vaskepladser fra Krusbjergvej 8, 6870 Ølgod på matriklerne 3k og 3g Bejsnap Gde., Ølgod.   Se tilladelse  : 25. Januar 2021- 15:22: 22. Februar 2021- 23:59 Miljø ...

 2. Landzonetilladelse- matr.nr. 19l Ølgod By, Ølgod

  PL § 35- Tilladelse til anlæg af en sø Se afgørelse her Se kortbilag her: 26. Januar 2021- 15:30: 23. Februar 2021- 23:30 Miljø ...

 3. Borgermøde- Lokalplan 02.01.L03- Boliger i Alslev

  BORGERMØDE Der afholdes borgermøde om planforslaget Torsdag den 10. december 2020 kl. 17.00- 19.00 borgermødet vil foregå via Microsoft Teams- via nedenstående link- log gerne ind 15-20 minutter før mødet Deltag i Microsoft Teams-møde På borgermødet vil projektet blive gennemgået og der vil være ...

 4. Forslag- Tillæg 41 til Kommuneplan 2017- Regulering af rammeområde ved Toften i Nørre Nebel

  Forslag til kommuneplantillæg 41 til Kommuneplan 2017 PLANFORSLAGET Formålet med planforslaget: En entreprenør og håndværker har ønske om at etablere virksomhed på Toften i Nørre Nebel, under den forudsætning at kunne opføre en portnerbolig i nær tilknytning til virksomheden for at kunne have det ...

 5. Online workshop om bosætning i Varde By

  Vil du hjælpe os med at finde frem til de kvaliteter, der gør hverdagen i Varde By speciel og god? Der afholdes workshop om bosætning i Varde By d. 14. januar i tidsrummet 17.00-20.00. Se invitationen til workshoppen hér Link til workshoppen https://varde.citizenlab.co/workshops ...

 6. Online workshop om bosætning i Ansager

  Vil du hjælpe os med at finde frem til de kvaliteter, der gør hverdagen i Ansager speciel og god? Der afholdes workshop om bosætning i Ansager d. 09. februar i tidsrummet 17.00-20.00. Vi har brug for din hjælp til at skabe indholdet om Ansager på en ny hjemmeside. Sidens indhold skal hjælpe med at ...

 7. Forslag til Tillæg 30 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 23.02.L17- Remisen i Varde

  Forslag til kommuneplantillæg 30 og lokalplan 23.02.L17- Remisen i Varde PLANFORSLAGENE Formål med lokalplanen- Lokalplansforslaget giver mulighed for at omdanne området fra jernbaneareal til boligområde samt til kulturelle- og offentlige formål under hensyntagen til områdets kulturhistoriske spor ...

 8. Høring- Revurdering af Ådumvej 1, 6870 Ølgod

  Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Hvis du ønsker at se sagens akter, kommentere sagens akter eller få tilsendt et udkast til afgørelse, når denne forligger, bedes du kontakte Varde Kommune, Jørgen Enevoldsen, Bytoften 2, 6800 Varde. Tlf. 7994 7150, E-mail: jene@varde.dk senest ...

 9. Forslag til Tillæg 39 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 14.01.L01- Boligområde og sportsareal vest for Næsbjerg Skole

  Forslag til kommuneplantillæg 39 og lokalplan 14.01.L01- Boligområde og sportsareal vest for Næsbjerg Skole PLANFORSLAGENE Formålet med planforslagene er at skabe muligheden for at udvikle et boligområde i den vestlige del af Næsbjerg. Se forslag til Tillæg 39 til Kommuneplan 2017 med ...

 10. Høring- Forslag – Tillæg 3 til Spildevandsplan 2019-2029 for kloakering af nyt boligområde i Næsbjerg samt berigtigelser.

  Tillægget skal muliggøre, at der etableres det nødvendige ledningsanlæg i det nye boligområde i Næsbjerg. Tillægget inddrager et nyt boligområde i Næsbjerg i Spildevandsplan 2019-2029. Med tillægget planlægges det nye boligområde til separatkloakering. Derudover rettes enkelte steder i ...

 11. Høring- Etablering af en handicapvenlig fiskeplads ved Holme Å i Varde Kommune.

  Ansøgning  Ansøgning  Kort Tegninger Du har mulighed for at komme med bemærkninger til ansøgningen frem til og med d. 11. februar 2021.   Bemærkninger sendes til jeda@varde.dk Varde Kommune har modtaget ansøgning fra Starup Sogns Borgerforening om at etablere en handicapvenlig fiskeplads ved Holme ...

 12. Høring- Ansøgning om delvis åbning af Gejl Bæk 2

  Du har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet senest d. 18. februar 2021.   Bemærkninger sendes til jeda@varde.dk   Ansøgning   Kortbilag     Varde Kommune har modtaget ansøgning om en delvis åbning af rørlagt del af Gejl Bæk ved Agerbæk i Varde.: Torsdag, Januar 21, 2021- 14:53: ...

 13. Udlejning af fartøjer til sejlads på vandløb

  Sejlads på de vandløb, der tidligere blev administreret af Ribe Amt, er reguleret af  Tillægsregulativ vedrørende sejlads på amtsvandløb i Ribe Amt af 1999. Regulativet angiver en fast kvote af udlejningsfartøjer til sejlads på de tidligere amtsvandløb. Tildelingen af licenser foretages nu af ...

 14. Høring- Varde Kommune har modtaget ansøgning om etablering af rørbro i Fredmose Bæk.

  Varde Kommune agter at give tilladelse til projektet. Der er mulighed for at komme med bemærkninger til projektet. Bemærkninger sendes til jeda@varde.dk Ansøgning Ansøgning  Oversigtskort Oversigtskort rørbro Fredmose Bæk passeres i forbindelse med cykelstiprojekt nord for Debelvej.: Tirsdag, ...

 15. Høring- Varde Kommune har modtaget ansøgning om etablering af rørbro i Lundager/Outrup Bæk.

  Varde Kommune agter at give tilladelse til projektet. Der er mulighed for at komme med bemærkninger til projektet. Bemærkninger sendes til jeda@varde.dk Ansøgning Ansøgning Oversigtskort Vandløbet passeres i forbindelse med cykelstiprojekt nord for Debelvej.: Tirsdag, Januar 26, 2021- 13:50: ...

 16. Høring- Varde Kommune har modtaget ansøgning om etablering af rørbro i Riskjær Bæk.

  Varde Kommune agter at give tilladelse til projektet. Der er mulighed for at komme med bemærkninger til projektet. Bemærkninger sendes til jeda@varde.dk Ansøgning Ansøgning Oversigtskort Vandløbet passeres i forbindelse med cykelstiprojekt nord for Debelvej.: Tirsdag, Januar 26, 2021- 13:58: ...

Sider