Viser 49 til 64 ud af 464 resultater

Sortér efter:

 1. Tilladelse til jordvarmeboringer- Nordvej 79, 6853 Vejers Strand

  Adresse: Nordvej 79, 6853 Vejers Strand  Se tilladelse Kortbilag: 29. Juni 2020- 11:37: 27. Juli 2020- 23:59 ...

 2. Markvanding- Fornyelse-  Kirkebjergvej 13, 6870 Ølgod

  Markvanding- Fornyelse-  Kirkebjergvej 13, 6870 Ølgod, matrikel nr. 2h, Højlund Gde,. Ølgod Se tilladelse Kortbilag: 30. Juni 2020- 10:48: 28. Juli 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 3. Dispensation- Omlægning af del af Hyldegårdsvej

  NBL § 18- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til omlægning af en del af Hyldegårdsvej ved Hyldegårdsvej 3, 6818 Årre, matr.nr. 5a Hjortkær By, Grimstrup. Se hele afgørelsen Kortbilag: 1. Juli 2020- 8:00: 29. Juli 2020- 15:30 Natur og friluftsliv ...

 4. Borgermøde- Planudkast for Ølgod bymidte

  Varde Kommune har igangsat en revision af planforholdene i bymidten i Ølgod, og inviterer hermed offentligheden til borgermøde om udkastene til nyt plangrundlag. Revisionen omhandler: Ny lokalplan 24.01.L09 for Ølgod bymidte Kommuneplantillæg 34 for tilretning af de planlægningsmæssige rammer i det ...

 5. Tilladelse- Etablering af jordvarmeanlæg- Bjælkager 16, 6823 Ansager

  Varde Kommune har den 24. juni 2020 modtaget jeres ansøgning om at  etablere et horisontalt jordvarmeanlæg på matrikel 6ct, Bjælkager 16,  6823 Ansager.  Se tilladelse Kortbilag: 1. Juli 2020- 9:39: 29. Juli 2020- 23:59 Miljø ...

 6. Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tillladelse efter Vandløbsloven og Planloven til genopretning af Holme Å

  Varde Kommune har givet dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Vandløbsloven og Planloven til genopretning af Holme Å fra Hostrup stemmeværk til udløbet i Varde Å.   Klagefristen løber i 4 uger fra d. 1. juli til d. 29. juli 2020.   Dispensation og tilladelsen   Projekt til ...

 7. Tilladelse- Midlertidig udledning af vand fra trykprøvning- Projekt Baltic Pipe

  Varde Kommune har givet en midlertidig tilladelse til udledning af vand fra trykprøvning af 780m rør i forbindelse med projektet Baltic Pipe. Vandet fra trykprøvning skal udledes til Vesterhavet på 1-2m vanddybde. Klagefristen er 4 uger fra den 2. juli 2020, hvor tilladelsen bliver annonceret på ...

 8. Sønder Stavskærvej 21 – Nedlæggelse af privat fællesvej

  Varde Kommune, Vej & Park har modtaget ansøgning vedr. nedlæggelse/omlægning af en delstrækning af  privat fællesvej over matr.nr. 29aa Stundsig By, Horne.  Hvis der er bemærkninger eller ændringsforslag vedrørende nedlæggelse/omlægning af den private fælles-sti skal disse sendes til Vej & ...

 9. Dispensation- Varde Sommerland

  NBL §§ 3, 16 og 17- Dispensation til etablering af flydebro over den nordlige sø i Varde Sommerland, matr.nr. 1a Varde Markjorder. Se hele afgørelsen Notat om Natura2000-konsekvensvurdering Kortbilag : 3. Juli 2020- 8:00: 31. Juli 2020- 13:30 Natur og friluftsliv ...

 10. Varde Kommune har givet tilladelse til at medbenytte Houstrup Rørledning B1.

  Tilladelse til at dræne fra Jeppesvej 9 til Houstrup rørledning B1. Se tilladelse Ansøgning Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen inden eller senest d. 31. juli 2020.: 3. Juli 2020- 7:41: 31. Juli 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 11. Lav en bestilling til de digitale infoskærme

  Efter bookningen vil du modtage en bekræftelse via mail. Du får desuden tilsendt den endelige version af annoncen, inden vi offentliggør den. Herunder kan du afgive din bestilling til kommunens digitale infoskærme. Opgavens navn * Navn på bestiller * Kontaktinfo (mail og tlf.) * Ønsket ...

 12. Borgermøde om udkast til lokalplanforslag for solcelleanlæg nord for Mejls

  Varde Kommune inviterer interesserede til at deltage i et borgermøde om planudkastene for et solcelleanlæg nord for Mejls. Du kan læse mere og se planudkastene på dette link: http://www.vardekommune.dk/content/forhoering-lokalplan-solcelleanlaeg-nord-mejls Borgermødet afholdes torsdag den 16. ...

 13. Borgerforslag: Minimumsnormeringer i børnehøjde

  Forslaget Varde kommune skal være forgangskommune og lave minimumsnormeringer i børnehøjde.  Dvs 1:3 i vuggestuen og 1:6 i børnehaven- dette skal være fysisk tilstedeværende personale og i hele åbningstiden.  Lad os gøre Varde kommune til den bedste at være barn i!   Sådan stemmer du Er du enig i ...

 14. Borgerforslag: Genbrugspladserne

  Forslaget Jeg foreslår at Varde kommunen, kigger lidt på reglementet for genbrugspladsen Kolding Nord i Kolding kommune. I Kolding, kan man frit aflevere ting på genbrugspladsen, men man kan sandelig også- som privatperson- tage brugbare genstande med hjem, såfremt man finder noget anvendeligt. ...

 15. Invitation- Sæt dit præg på udviklingen af Nysø ved Varde

  Varde Kommune, DGI Sydvest og Naturkultur Varde inviterer foreninger og brugere til idémøde. Læs hele invitationen 30. Januar 2020- 19:00 Natur og friluftsliv ...

 16. Borgerforslag: Cykelsti fra Orten til Frelloskolen

  Forslaget I august 2021 skal Frelloskolen stå klar til at modtage skoleelever, men vi savner i høj grad en cykeksti fra Orten by og til skolen og fritidsaktiviteter. Ortenvej er en farlig skolevej med mange tunge landbrugsmaskiner. Den øvrige trafik kører med 80 km i timen. Vejen byder på et ...

Sider