Viser 49 til 64 ud af 476 resultater

Sortér efter:

 1. Dispensation- Lunddalsvej 13, 6800 Varde

  NBL § 17- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af enfamiliehus, carport og overdækket areal på matr.nr. 129ec Varde Markjorder. Læs hele afgørelsen Kortbilag: 21. Juli 2021- 8:00: 18. August 2021- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 2. Afgørelse om ikke VVM-pligt

  VVM § 16- Afgørelse om, at skovrydning på matr.nr. 1æ Højlund Gde., Ølgod ikke medfører krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering. Læs hele afgørelsen VVM-screening Kortbilag: 21. Juli 2021- 8:00: 18. August 2021- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 3. Afgørelse om ikke VVM-pligt

  VVM § 16- Afgørelse om, at skovrydning på matr.nr. 6c Agersnap By, Ølgod ikke medfører krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering.  Læs hele afgørelsen Screening Kortbilag: 21. Juli 2021- 8:00: 18. August 2021- 23:59 ...

 4. Borgermøde vedrørende kommuneplantillæg 25 og lokalplan 08.01.L03- Hotel ved Skallingevej i Ho

  I forbindelse med den offentlige høring afholdes der  borgermøde Borgermødet afholdes d. 30. juni kl. 19.00 i Billum Hallen, Kildegaardvej 14, 6852 Billum- BEMÆRK, at deltagere skal fremvise Coronapas ved indgangen til hallen. På borgermødet vil projektet blive gennemgået og der vil være mulighed ...

 5. Endelig tilladelse ny markvandingsboring- Randsigvej 120, 6855 Ovtrup

  Endelig tilladelse ny markvandingsboring Randsigvej 120, 6855 Ovtrup, matrikel nr. 2a, Bahl GDE., Ovtrup Se hele tilladelsen Kortbilag: 2. August 2021- 14:05: 30. August 2021- 23:59 ...

 6. Markvanding- Fornyelse- Grimlundvej 11, 6870 Ølgod

  Markvanding- Fornyelse-  Grimlundvej 11, 6870 Ølgod, matrikel nr. 1b, hejbøl Gde., Ølgod   Se hele tilladelsen Kortbilag: 2. August 2021- 14:11: 30. August 2021- 23:59 ...

 7. Markvanding- Fornyelse- Torbølvej 71, 6855 Ovtrup

  Markvanding- Fornyelse-  Torbølvej 71, 6855 Ovtrup matrikel nr. 2a, Torbøl By, Ovtrup Se hele tilladelsen Kortbilag: 2. August 2021- 14:22: 30. August 2021- 23:59 ...

 8. Markvandings tilladelse Nymindegabvej 280, 6855 Ovtrup

  Markvandings tilladelse Nymindegabvej 280, 6855 Ovtrup matrikel 1b, Torbøl By, Ovtrup Se hele tilladelsen Kortbilag: 2. August 2021- 14:30: 30. August 2021- 23:59 ...

 9. Markvanding- Fornyelse- Haugegårdvej 3, 6862 Tistrup

  Markvanding- Fornyelse-  Haugegårdvej 3, 6862 Tistrup, matrikel nr. 13a, Den Mellemste Del, Tistrup Se hele tilladelsen Kortbilag: 2. August 2021- 14:36: 30. August 2021- 23:59 ...

 10. Markvanding- Fornyelse- Uhrevej 4, 6862 Tistrup

  Markvanding- Fornyelse-  Uhrevej 4, 6862 Tistrup, matrikel nr. 4a, Galtho By, Tistrup Se hele tilladelsen Kortbilag: 2. August 2021- 14:40: 30. August 2021- 23:59 ...

 11. Tilladelse til krydsning af Varde Å ved Nordre Boulevard

  Varde Kommune har givet tilladelse til krydsning af Varde Å med en forsyningsledning ved Nordre Boulevard. Der er mulighed for at klage over afgørelsen inden eller senest 30.08.21.   Tilladelse Kortbilag Ansøgning Klagevejledning: 2. August 2021- 14:59: 30. August 2021- 23:59 Vandmiljø ...

 12. Markvanding- Fornyelse- Stilbjergvej 28, 6800 Varde

  Markvanding- Fornyelse-  Stilbjergvej 28, 6800 Varde, matrikel nr. 2v, Orten, Varde Jorder Se hele tilladelsen Kortbilag: 3. August 2021- 8:25: 31. August 2021- 23:59 ...

 13. Landzonetilladelse- matr.nr. 1c Tønding By, Tistrup

  PL § 35- Tilladelse til anlæg af en sø Se afgørelsen med kortbilag her: 5. August 2021- 16:16: 2. September 2021- 23:16 Miljø ...

 14. Afgrænsning- Etablering af et kildefelt ved Vittarp samt tilhørende vandværk

  Baggrund Forsyning af brugsvand til Varde by og omegn sker i dag ved indvinding af vand fra boringer beliggende bynært ved Varde by. Vandværket har tilladelse til indvinding af op til 2.020.000 m3 grundvand om året inklusiv indvinding til afværgeformål. Der er tilladelse til oppumpning af vand til ...

 15. Tillæg 6 til Spildevandsplan 2019-2029

  Forslag – Tillæg 6 til Spildevandsplan 2019-2029 for spildevandskloakering af centerområde i Ho.   Varde Byråd har den 1. juni 2021 besluttet at sende forslag til tillæg 6 til Spildevandsplan 2019-2029 i offentlig høring i 10 uger. Tillægget inddrager et centerområde i Ho i Spildevandsplan 2019 ...

 16. Høring- Offentlighedens adgang til sti

  Høring inden foråndstilkendegivelse efter naturbeskyttelseslovens § 26a om, hvorvidt offentligheden har adgang til at færdes ad vejen/stien beliggende matr.nr. 128g Varde Markjorder, herunder om denne er gennemgående. Se hele høringsbrevet Luftfototolkning Naturbeskyttelseslovens § 26a- Høring ...

Sider