Viser 49 til 64 ud af 474 resultater

Sortér efter:

 1. Landzonetilladelse- omklædningsfaciliteter på Skamstrup Maskinstation

  Varde Kommune har givet landzonetilladelse til omklædning og badefaciliteter til de ansatte på Skamstrup Maskinstation. Hele tilladelsen Kortbilag: 11. September 2020- 11:56: 9. Oktober 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 2. Landzonetilladelse- Gammelgårdevej 40, 6855 Outrup

  Varde Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af udsugningsanlæg og halvtag Hele tilladelsen Kortbilag: 11. September 2020- 12:09: 9. Oktober 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 3. Tilladelse til skovrejsning og screening- Bøllundvej 12, 6870 Ølgod

  § 9 jordressourcebekendtgørelse og § 16 miljøvurderingsloven- Skovrejsning og ikke VVM pligt Se afgørelse og kortbilag her Se screeningsskema her: 11. September 2020- 14:49: 9. Oktober 2020- 23:59 Miljø ...

 4. Tilladelse til medbenyttelse af Houstrup Rørledning- Kirkeflod 12

  Varde Kommune har givet Kirkeflod 12, Houstrup tilladelse til at medbenytte Houstrup Rørledning C3. Der kan klages over tilladelsen inden eller senest d. 12 oktober 2020. Bilag: Tilladelse Ansøgningsskema Kirkeflod 12, Houstrup Skitse drænkort Naboerklæring Klagevejledning: 14. September 2020- 8:45 ...

 5. Endelig vedtagelse af Tillæg 33 til Kommuneplan 2017 samt Lokalplan 20.10.L02- Solceller i Mejls

  Varde Byråd har den 1. september 2020 vedtaget planerne endeligt. Se tillæg 33 til Kommuneplan 2017 Se lokalplan 20.10.L02- Solenergianlæg nord for Mejls Se resumé af indkomne bemærkninger og vurdering af disse Afgørelsesbrev om "Ikke VVM-pligt"   Yderligere oplysninger- kontakt Eva ...

 6. Godkendelse af skovrejsning- Matr.nr. 12a Dyreby By, Henne

  § 8 Jordressourcebekendtgørelse og § 16 Miljøvurderingsloven- skovrejsning og ikke VVM-pligt Se afgørele med kortbilag her Se screeningsskema her: 14. September 2020- 13:29: 12. Oktober 2020- 23:59 Miljø ...

 7. Tilladelse til etablering af havevandingsboring på Hungebjergvej 3 – 6870 Ølgod

  Se tilladelse: 15. September 2020- 13:11: 13. Oktober 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 8. Markvanding- Fornyelse-  Tarpvej 131, 6830 Nørre Nebel

  Markvanding- Fornyelse-  Tarpvej 131, 6830 Nørre Nebel, matrikel nr. 10a, Tarp By, Lunde Se tilladelse Kortbilag: 15. September 2020- 14:58: 13. Oktober 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 9. Tilladelse til medbenyttelse og dræn Kirkeflod 4 i Houstrup

  Varde Kommune har givet Kirkeflod 4, Houstrup tilladelse til at medbenytte Houstrup Rørledning M5. Tilladelse Ansøgningsskema Kirkeflod 4, Houstrup Skitse drænkort Naboerklæring Klagevejledning Der kan klages over tilladelsen inden eller senest d. 14. oktober 2020.: 16. September 2020- 8:14: 14. ...

 10. Afgørelse- Skovrejsning og screening vedr. matr.nr. 26b, 26e Snittrup, Lunde, 31 Frøstrup Hgd, Lunde

  § 9 Jordressourcebekendtgørelse og § 16 miljøvurderingsloven- Skovrejsning og ikke VVM-pligt Se afgørelse med kortbilag her Se screeningsskema her: 16. September 2020- 10:49: 14. Oktober 2020- 23:59 Miljø ...

 11. Landzonetilladelse til tilbygning af overdækning for trykfiltre til eksisterende vandværk.

  Adresse: Tranbjergvej 21, 6800 Varde Matr.nr. 3B, Helle By, Øse Se tilladelse Kortbilag : 16. September 2020- 12:30: 14. Oktober 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 12. Landzonetilladelse etablering af tilbygning til lager

  Adresse: Vr Bjerremosevej 27, 6800 Varde Matr.nr.  3p, Bjerremose By, Horne Se tilladelse Kortbilag: 16. September 2020- 14:26: 14. Oktober 2020- 23:59 ...

 13. Afgørelse- Skovrejsning og screening vedr. matr.nr. 10k Ansager By, Ansager

  § 8 Jordressourcebekendtgørelse og § 16 Miljøvurderingsloven- skovrejsning og ikke VVM-pligt Se afgørelse med kortbilag her Se screeningsskema her: 17. September 2020- 11:10: 15. Oktober 2020- 23:59 Miljø ...

 14. Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på ca. 200 m² beboelse i grundplan, ca. 70 m² beboelse i tagetagen samt ca. 80 m² integreret garage.

  Adresse: Skonagervej 7, 6800 Varde Matr.nr. 3m, Skonager by, Næsbjerg  Se tilladelse Kortbilag: 17. September 2020- 14:02: 15. Oktober 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 15. Varde Kommune har givet Kirkeflod 14, Houstrup tilladelse til at medbenytte Houstrup Rørledning C3.

  Tilladelse Ansøgningsskema underskrevet Ansøgning om tilslutning af dræn Komprimeret drænkort Naboerklæring Klagevejledning: 17. September 2020- 14:11: 15. Oktober 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 16. Tilladelse til oplag af jord i Sig

  Varde Kommune har meddelt tilladelse efter til oplag af jord i forbindelse med kloakrenoveringen i Sig på matrikel 2m Thorstrup By, Sig. Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal. Klagefristen er den 15. oktober 2020. Se tilladelse : 17. September 2020- 14:23: ...

Sider