Viser 33 til 48 ud af 478 resultater

Sortér efter:

 1. Tilslutningstilladelse- Krææs- Nordre Boulevard 96A- 6800 Varde

  Varde Kommune giver tilladelse til afledning af spildevand via fedtudskiller fra Krææs ApS, Nordre Boulevard 96A til det offentlige kloaksystem Hele tilladelsen: 7. April 2021- 8:00: 5. Maj 2021- 23:59 Miljø ...

 2. Dispensation- Fåborgvej 6, 6818 Årre

  NBL § 18- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af samlebrønd samt ca. 12 m jordvarmeslanger på matr.nr. 4f Fåborg By, Fåborg.  Læs hele afgørelsen Kortbilag: 8. April 2021- 8:00: 6. Maj 2021- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 3. Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Holme Å med elkabel

  Varde Kommune har givet tilladelse til krydsning af Holme Å ved Oved bro med elkabel. Krydsningen foregår ved underboring. Tilladelse: 7. April 2021- 9:08: 5. Maj 2021- 23:59 Vandmiljø ...

 4. Dispensation- Frisvadvej 74, 6800 Varde

  NBL § 18- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af et udhus og et overdækket areal på matr.nr. 137ci Varde Markjorder. Se afgørelsen Kortbilag  : 8. April 2021- 8:00: 6. Maj 2021- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 5. Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding

  Varde Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til etablering af en midlertidig oplagsplads for jord på matrikel 3a Nr. Nebel By, Nr. Nebel, beliggende Kollevej 25, 6830 Nørre Nebel. Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal. Hele tilladelsen ...

 6. Tilladelse- Hegnsgårdvej 18, 6818 Årre

  ML § 19- Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til etablering af jordvarmeanlæg på matr.nr. 15bc Årre By, Årre. Læs afgørelsen Situationsplan: 8. April 2021- 12:00: 6. Maj 2021- 23:59 Miljø ...

 7. Tilladelse til jordoplag- Stationsvej i Nørre Nebel

  Varde Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til etablering af en midlertidig oplagsplads for jord på matrikel 72a Nr. Nebel By, Nr. Nebel, beliggende Stationsvej 1, 6830 Nørre Nebel. Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal. Hele ...

 8. Tilladelse til krydsning af Holme Å og Sdr. Starup Bæk med spildevandsledning

  Varde Kommune har givet tilladelse til krydsning af Holme Å og Sdr. Starup Bæk med styret underboring. Der kan klages over afgørelsen til og med d. 6. maj 2021.   Tilladelse Ansøgning med bilag Klagevejledning: 8. April 2021- 16:00: 6. Maj 2021- 16:00 Vandmiljø ...

 9. Dispensation- Industrivej 10, 6840 Oksbøl

  NBL § 17- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af en tilbygning til lagerbygning/garage på matr.nr. 1cø Hesselmed Hgd., Ål. Læs afgørelsen Kortbilag : 9. April 2021- 8:00: 7. Maj 2021- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 10. Landzonetilladelse- Hedevangvej 6, 6800 Varde

  Varde Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus  samt integreret garage. Eksisterende stuehus ændres til medhjælperbolig. Hele tilladelsen Kortbilag: 9. April 2021- 7:27: 7. Maj 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 11. Landzonetilladelse- Vardevej 38, 6818 Årre

  PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til 216m² rundbuehal Hele tilladelsen Kortbilag: 9. April 2021- 8:21: 7. Maj 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 12. Landzonetilladelse og dispensation til opsætning af skiltepylon

  Adresse: Debelvej 18, 6855 Outrup Matr.nr. 7c Outrup By, Outrup Se tilladelse: 13. April 2021- 12:24: 10. Maj 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 13. Markvanding- Fornyelse-  Adresse Rødsandvej 3, 6823 Ansager,

  Markvanding- Fornyelse-  Adresse Rødsandvej 3, 6823 Ansager, matrikel nr. 26, Kvie By, Ansager Se tilladelse Kortbilag  : 13. April 2021- 13:07: 11. Maj 2021- 23:59 Vandmiljø ...

 14. Markvanding- Fornyelse- Rødsandvej 5, 6823 Ansager

  Markvanding- Fornyelse- Rødsandvej 5, 6823 Ansager, matrikel nr. 9e, Kvie By, Ansager Se tilladelse: 13. April 2021- 13:32: 11. Maj 2021- 23:59 Vandmiljø ...

 15. Markvanding- Fornyelse- Rødsandvej 5, 6823 Ansager,

  Markvanding- Fornyelse- Rødsandvej 5, 6823 Ansager, matrikel nr. 9e, Kvie By, Ansager   Se tilladelse: 13. April 2021- 13:33: 11. Maj 2021- 23:59 Vandmiljø ...

 16. Dispensation- Retablering og forbedring af Vikingestien ved Horne

  NBL § 3 og §16- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af stiforløb, klaplåger, broer, gangbroer, platform samt opstilling af runesten og bænke og bord-/bænkesæt i forbindelse med retablering og forbedring af Vikingestien syd for Horne. Læs afgørelsen Kortbilag  : 16. April 2021- ...

Sider