Viser 33 til 48 ud af 476 resultater

Sortér efter:

 1. (Digitalt) Borgermøde- Forslag til Kommuneplan 2021

  BORGERMØDE Der afholdes (digitalt) borgermøde om forslag til ny Kommuneplan 2021 Torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.00- 21.00 borgermødet vil foregå via Microsoft Teams- via nedenstående link- log gerne ind 15-20 minutter før mødet Klik her for at deltage i mødet På borgermødet vil dele af ...

 2. Hvordan kan Boulevardkvarteret i Varde blive et endnu bedre sted at leve, bo og blive?

  EKSTRA DIGITALT BORGERMØDE TIRSDAG DEN 25. MAJ FRA KL. 19.30 TIL 21.00   Vi beklager, at der er mange af jer, der ikke fik mulighed for at deltage i mødet den 19. maj grundet at e-boks var ude af drift. Derfor afholdes der et nyt digitalt møde tirsdag den 25. maj fra kl. 19.30 til 21.00. Der ...

 3. Borgermøde om projektforslag til ny indretning af Bredgade/Vesterhavsvej

  I forbindelse med forberedelse af kloakseparering i Nørre Nebel har en en lokal styregruppe i samarbejde med Varde Kommune været i dialog om, hvordan Bredgade/Vesterhavsvej kunne se ud efter kloakseparering. På baggrund af denne dialog har byrådet afsat midler til et projekt for bymidten i Nørre ...

 4. Dispensation- Militærøvelse Brave Lion

  NBL § 3 og § 18- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af kørespor på matr.nr. 1c Henne By, Henne i forbindelse med afholdelse af militærøvelse Brave Lion. Se hele afgørelsen Kortbilag  : 9. Juli 2021- 8:00: 6. August 2021- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 5. Markvanding- Fornyelse- Bredmosevej 17, 6800 Varde

  Markvanding- Fornyelse-  Bredmosevej 17, 6800 Varde, matrikel nr. 13g, øse By, Øse Se hele tilladelsen Kort bilag: 9. Juli 2021- 10:50: 6. August 2021- 23:59 ...

 6. Markvanding- Fornyelse- Hovborgvej 86, 7200 Grindsted

  Markvanding- Fornyelse-  Hovborgvej 86, 7200 Grindsted Se tilladelsen Kortbilag: 12. Juli 2021- 14:40: 9. August 2021- 23:59 ...

 7. Landzonetilladelse- Sønderskovvej 144B- 6800 Varde

  Landzonetilladelse- Sønderskovvej 144B- 6800 Varde Se tilladelsen Oversigtskort: 13. Juli 2021- 13:17: 10. August 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 8. Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding

  Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding Varde Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og udledning af vand i og ved Blåbjerg Klitplantage ifm. Viking Link-projektet sektion 2 og Viking Link-projektet 3. Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet ...

 9. Tilladelse til etablering af boring- Janderup Vandværk

  Tilladelse til etablering af boring- Janderup Vandværk Foreløbig tilladelse til etablering af boring samt indvinding af 90.000 m3/år- Janderup Vandværk – matr.nr. 77 Janderup By, Janderup Tilladelse til etablering af boring Detaljekort 1:5.000 Oversigtskort Klagevejledning Skema til VVM- screening: ...

 10. Endelig tilladelse Markvanding- Fornyelse- Vardevej 18, 6818 Årre

  Endelig tilladelse Markvanding- Fornyelse-  Vardevej 18, 6818 Årre, matrikel nr. 10t, Rousthøje By. Grimstrup Tilladelse Kortbilag: 14. Juli 2021- 14:16: 11. August 2021- 23:59 ...

 11. Landzonetilladelse Borrevej 31- 6840 Oksbøl

  Landzonetilladelse Borrevej 31- 6840 Oksbøl Tilladelse Oversigtskort: 15. Juli 2021- 13:43: 12. August 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 12. Procesvands boring- Fornyelse- Byvejen 1, 6818 Årre

    Procesvands boring- Fornyelse-  Byvejen 1, 6818 Årre, matrikel nr. 1ah, Roust Mølle, Grimstrup Tilladelse Kortbilag  : 15. Juli 2021- 14:03: 12. August 2021- 23:59 Vandmiljø ...

 13. Landzonetilladelse- Liljebrovej 2 6800 Varde

  Landzonetilladelse- Liljebrovej 2 6800 Varde-  til lovliggørelse af opført shelter på 5 m². Tilladelse Kortbilag, 1 Kortbilag, 2: 15. Juli 2021- 15:06: 12. August 2021- 23:59 ...

 14. Tilladelse til dræn og medbenyttelse af privat rørledning på Nørrevang

  Varde Kommune har givet tilladelse til dræn og medbenyttelse af privat rørledning på Nørrevang, matr. nr. 17ob, 6830 Nørre Nebel, Lønne Præstegård Lønne. Der er mulighed for at klage over afgørelsen inden eller senest d. 13/08 2021. Tilladelse Klagevejledning Tegning Ansøgningsskema   : 16. Juli ...

 15. Dispensation- Cykelsti gennem beskyttet eng

  NBL § 3- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af en delstrækning af cykelsti igennem fersk eng på matr.nr. 7aø Outrup By, Outrup og 20c Allerslev By, Outrup. Se hele afgørelsen: 20. Juli 2021- 8:00: 17. August 2021- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 16. Dispensation- Afskrælning af 3 mindre hedearealer

  NBL § 3- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til prøveafskrælning af 3 mindre hedearealer på matr.nr. 1e Tofterup By, Starup. Læs hele afgørelsen Kortbilag: 21. Juli 2021- 8:00: 18. August 2021- 23:59 Natur og friluftsliv ...

Sider