Viser 33 til 48 ud af 443 resultater

Sortér efter:

 1. Landzonetilladelse- opførelse af fritliggende gyllebeholder, tilførselsvej, og vendeplads.

  Adresse: Hellevej 28, 6818 Årre Matr. nr. 6 ak, Vrenderup By, Fåborg Se tilladelse: 30. Marts 2020- 11:35: 27. April 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 2. Afgørelse- om ikke- VVW- pligt for udlægning af gydegrus i Agerbæk, nedstrøms Fåborgvej.

  Se afgørelse Bilag 1- Projekt Agerbæk gydeområder Bilag 2- VVM screeningsskema: 30. Marts 2020- 13:16: 27. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 3. Landzonetilladelse- opførelse af 237 m² udhus

  Adresse: Eskærdalsvej 3, 6818 Årre Matr.nr. 10 b, Årre By, Årre Se tilladelse Kortbilag: 31. Marts 2020- 10:38: 28. April 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 4. Markvanding- Fornyelse- Ringkøbingvej 360, 6800 Varde

  Markvanding- Fornyelse-  Ringkøbingvej 360, 6800 Varde, matrikel nr. 13e, Kvong By, Kvong Se tilladelse Kortbilag: 31. Marts 2020- 13:45: 28. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 5. Afgørelse- om ikke- VVM- pligt for udlægning af gydegrus i Kybæk Nedre

  Se afgørelse Bilag 1- Detail projekt Kybæk Nedre Bilag 2- Screeningsskema Kybæk Nedre: 1. April 2020- 14:54: 29. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 6. Afgørelse- om ikke- VVM- pligt for udlægning af gydegrus i Kybæk Midt

  Se afgørelse Bilag 1- Detailprojekt Kybæk Midt Bilag 2- VVM Screeningsskema: 2. April 2020- 9:44: 30. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 7. Markvanding- Fornyelse- Aspgårdvej 14, 6800 Varde

  Markvanding- Fornyelse-  Aspgårdvej 14, 6800 Varde, matrikel nr. 1b Asp By, Horne Se tilladelse Kortbilag: 2. April 2020- 14:30: 30. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 8. Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven

  Varde Kommune giver herved dispensation fra fortidsmindebeskyttelses-linjen omkring fortidsmindet med fredningsnr. 3102:19 til at etablere et  trerækket læhegn. Læhegnet etableres i skel mellem matr.nr. 17m og 18c  Dyreby By, Henne. Projektarealet er beliggende nord for ejendommen Søndersøvej 60, ...

 9. Tillæg 35 til Kommuneplan 2017- Klippen 2 og 4 i Agerbæk

    Varde Byråd har den 12. marts 2020 vedtaget planen administativt. Se tillæg 35 til Kommuneplan 2017 Se resumé af indkomne bemærkninger og samt vurdering af disse   For yderligere oplysninger- kontakt Anne Bjerggaard, telefon 7994 7151, mail anbc@varde.dk: 2. April 2020- 21:50: 30. April 2020- 23 ...

 10. Tilladelse- dræning af Jeppesvej 90, 6830 Nørre Nebel

  Varde Kommune har givet tilladelse til etablering af dræn på Jeppesvej 90, 6830 Nørre Nebel og tilslutning til Houstrup Rørledning A. Tilladelse til dræning Ansøgning Naboerklæring Uddrag af Houstrup Rørledning regulativ Klagevejledning: 2. April 2020- 22:00: 30. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 11. Afgørelse om vandløbsrestaurering i nedre del af Kybæk

  Varde kommune har truffet afgørelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven i sag om vandløbsrestaurering i Kybæk nedre løb.   Klagefristen er 1. maj 2020.   Afgørelsen, projektmaterialet og klagevejledningen finder du her: Afgørelse  Detailprojekt Oversigtskort og ...

 12. Markvanding- Fornyelse- Hjerting Landevej 116, 6800 Varde

  Markvanding- Fornyelse-  Hjerting Landevej 116, 6800 Varde, matrikel nr. 2i, Alslev By, Alslev Se tilladelse Kortbilag: 6. April 2020- 13:42: 4. Maj 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 13. Genopdyrkning af arealer ved Ho Bugt

  Se afgørelse Forløbing statusvurdering Bilag 1 til statusvurdering Notat konsekvensvurdering: 8. April 2020- 10:58: 6. Maj 2020- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 14. Udkast til to lokalplaner i Ho og forslag til områdeplan for Ho

  Varde Kommune har igangsat flere planprojekter omkring Ho, og inviterer hermed offentligheden til at indsende kommentarer til planerne. Projekterne er: Forslag til områdeplan for Ho Udkast til lokalplan 08.01.L03 for et hotel i det sydlige Ho med tilhørende kommuneplantillæg 25 Udkast til lokalplan ...

 15. Borgermøde- Planudkast for Ølgod bymidte

  Varde Kommune har igangsat en revision af planforholdene i bymidten i Ølgod, og inviterer hermed offentligheden til borgermøde om udkastene til nyt plangrundlag. Revisionen omhandler: Ny lokalplan 24.01.L09 for Ølgod bymidte Kommuneplantillæg 34 for tilretning af de planlægningsmæssige rammer i det ...

 16. Lav en bestilling til de digitale infoskærme

  Efter bookningen vil du modtage en bekræftelse via mail. Du får desuden tilsendt den endelige version af annoncen, inden vi offentliggør den. Herunder kan du afgive din bestilling til kommunens digitale infoskærme. Opgavens navn * Navn på bestiller * Kontaktinfo (mail og tlf.) * Ønsket ...

Sider