Viser 33 til 48 ud af 492 resultater

Sortér efter:

 1. Borgermøde om projektforslag til ny indretning af Bredgade/Vesterhavsvej

  I forbindelse med forberedelse af kloakseparering i Nørre Nebel har en en lokal styregruppe i samarbejde med Varde Kommune været i dialog om, hvordan Bredgade/Vesterhavsvej kunne se ud efter kloakseparering. På baggrund af denne dialog har byrådet afsat midler til et projekt for bymidten i Nørre ...

 2. Tillæg 37 til Kommuneplan 2017 samt lokalplan 11.10.L01- Nygaards Afrika

  PLANFORSLAGENE Formål Med nærværende forslag til Tillæg 37 til Kommuneplan 2017 samt forslag til lokalplan 11.10.L01 ønsker Varde Kommune at skabe et plangrundlag og oprette en rekreativ ramme til ferie – og fritidsaktiviteter i form af campingplads, restaurant, én butik og museum samt danse – og ...

 3. Borgermøde vedrørende kommuneplantillæg 25 og lokalplan 08.01.L03- Hotel ved Skallingevej i Ho

  I forbindelse med den offentlige høring afholdes der  borgermøde Borgermødet afholdes d. 30. juni kl. 19.00 i Billum Hallen, Kildegaardvej 14, 6852 Billum- BEMÆRK, at deltagere skal fremvise Coronapas ved indgangen til hallen. På borgermødet vil projektet blive gennemgået og der vil være mulighed ...

 4. Afgrænsning- Etablering af et kildefelt ved Vittarp samt tilhørende vandværk

  Baggrund Forsyning af brugsvand til Varde by og omegn sker i dag ved indvinding af vand fra boringer beliggende bynært ved Varde by. Vandværket har tilladelse til indvinding af op til 2.020.000 m3 grundvand om året inklusiv indvinding til afværgeformål. Der er tilladelse til oppumpning af vand til ...

 5. Indkaldelse til vejsyn på den private fællesvej Egebjergvej, Ølgod

  Indkaldelse til vejsyn på den private fællesvej Egebjergvej, Ølgod Torsdag den 2. september 2021 kl. 8.30 på Egebjergvej Se indkaldelsen: 2. September 2021- 8:30 ...

 6. Afgørelse- Matr.nr. 4au, 4az Agerbæk By, Fåborg

  Jordressourcebekendtgørelse § 8 og miljøvurderingslovbekendtgørelse §§ 16 og 21- Godkendelse af skovrejsning og ikke VVM-pligt Se afgørelse med kortbilag her Se screeningsskema her: 27. September 2021- 10:41: 25. Oktober 2021- 23:41 Miljø ...

 7. Afgørelse- Matr.nr. 1c, 3d, 5c Vognslund By, Ølgod

  Jordressourcebekendtgørelsens § 8 og miljøvurderingslovbekendtgørelsens §§ 16 og 21 Se afgørelse med kortbilag her Se screeningsskema her: 27. September 2021- 14:03: 25. Oktober 2021- 23:03 Miljø ...

 8. Afgørelse- Matr.nr. 1e, 3f, 6g Biltoft By, Næsbjerg

  Jordressourcebekendtgørelsens § 9 og miljøvurderingslovbekendtgørelsens §§ 16 og 21 Se afgørelsen med kortbilag her Se screeningsskema her: 27. September 2021- 15:41: 25. Oktober 2021- 23:41 Miljø ...

 9. Tilladelse til dræning og medbenyttelse af Skelgrøft for Fyrrekrogen 13 i Houstrup

  Varde Kommune har givet tilladelse til at dræne fra Fyrrekrogen 13 i Houstrup og medbenytte den rørlagte Skelgrøft. Der kan klages over tilladelsen frem til og med d. 26. oktober 2021.   Tilladelse Ansøgning Ansøgning Kort med nedsivningsanlæg på matriklen Kortbilag Klagevejledning   : 28. ...

 10. Afgørelse- Matr.nr. 2ø Vognslund By, Ølgod

  Jordressourcebekendtgørelsens § 8 og Miljøvurderingslovbekendtgørelsens §§ 16 og 21- Godkendelse af skovrejsning og ikke VVm-pligt Se afgørelse med kortbilag her Se screeningsskema her: 28. September 2021- 13:08: 26. Oktober 2021- 23:59 Miljø ...

 11. Afgørelse- Matr.nr. 1d Gunderup By, Horne

  Jordressourcebekendtgørelse § 8 og Miljøvurderingslvbekendtgørelse §§ 16 og 21- Godkendelse af skovrejsning og ikke VVM-pligt Se afgørelse med kortbilag her Se screeningsskema her: 28. September 2021- 15:42: 26. Oktober 2021- 23:42 Miljø ...

 12. Miljøgodkendelse- Tiphedevej 29, 6823 Ansager

  Varde kommune agter at give miljøgodkendelse til udvidelse af Kvægbruget på Tiphedevej 29, 6823 Ansager Udkast til godkendelse Miljøkonsekvensrapport Ansøgningsskema  : 29. September 2021- 14:25: 29. Oktober 2021- 23:59 Miljø ...

 13. Afgørelse- Matr.nr. 1d Gunderup By, Horne

  Jordressourcebekendtgørelsens § 8 og Miljøvurderingslovbekendtgørelsens §§ 16 og 21- Godkendelse af skovrejsning og ikke VVM-pligt Se afgørelsen med kortbilag her Se screeningsskema her: 29. September 2021- 14:52: 27. Oktober 2021- 23:52 Miljø ...

 14. Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding

  Varde Kommune har meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven til grundvandssænkning i Nørre Nebel ifm. separatkloakering af byen etape 3. Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal. Se hele tilladelsen  : 29. September 2021- 15:03: 27. Oktober 2021- 23:59 ...

 15. Landzonetilladelse- Byvejen 1, 6818 Årre

  Landzonetilladelse- Byvejen 1, 6818 Årre  Tilladelse Kortbilag: 30. September 2021- 14:13: 28. Oktober 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 16. Landzonetilladelse- Ortenvej 80, 6800 Varde

  Landzonetilladelse- Ortenvej 80, 6800 Varde Tilladelse  : 30. September 2021- 14:46: 29. Oktober 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

Sider