Viser 193 til 208 ud af 474 resultater

Sortér efter:

 1. Grundvand: Drikkevand og havevandingsboring

  Boringer til drikkevand: private drikkevandsboringer og vandværksboringer Boringer til markvanding. Se Markvanding (Erhverv) Boringer til havevanding. For at tage vare på grundvandet, skal din gamle drikkevandsboring i de fleste tilfælde sløjfes (se også Havevandingsboring) hvis din bolig skal ...

 2. Vi i Naturen er Varde Kommunes vision

  Da Varde Kommune i 2007 opstod i sin nuværende form var der særligt én ting, der forenede de fem tidligere kommuner: naturen. Derfor er det netop vores unikke natur, vi allerhelst vil fremhæve fra vores område. Det gør vi igennem vores fælles vision, Vi i Naturen, der indrammer fortællingen om det ...

 3. Byråd og udvalg

  Der er normalt byrådsmøde én gang om måneden kl. 18.00 på rådhuset, hvor der er offentlig adgang.  Under Byrådet i Varde Kommune er der Udvalget for Økonomi og Erhverv samt fem stående udvalg (se menuen til højre). Udvalgsmøderne er ikke åbne for offentligheden. De sager, der behandles af Byrådet, ...

 4. Følg byrådets arbejde via livestreaming

  Byrådet i Varde Kommune holder møde den første tirsdag i måneden. Du kan følge med i møderne direkte på nettet via kommune-tv: Se med her Du kan streame alle byrådsmøder i Varde Kommune på din computer, mobil eller tablet. Nu også via Facebook. Følg med live eller gense tidligere byrådsmøder. ...

 5. Direktion og forvaltninger

  Varde Kommune er organiseret i fire direktørområder: De centrale stabe Plan, Kultur og Teknik Social og Sundhed  Børn, Læring og Job Se organisationsdiagram (opd. juni 2020) Se hvilke politiske udvalg, de enkelte dele af forvaltningen er knyttet til. Direktionen i Varde Kommune har ansvaret for at ...

 6. Økonomi

  Vi vil gerne give borgere, virksomheder og andre interesserede indsigt i Varde Kommunes økonomi.  I  menuen til højre kan du selv vælge, hvad du gerne vil læse mere om. Det kan fx. være... Budgetter  - hvis du vil se de seneste årsbudgetter med tilhørende overslagsår Regnskaber  - hvis du vil læse ...

 7. Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud til psykisk sårbare og socialt udsatte voksne

  Formålet med beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er, at du får mulighed for at indgå i en struktureret og meningsfuld hverdag med sociale relationer, hvor du har mulighed for at vedligeholde, stimulere og udvikle dine færdigheder og livsvilkår. Tilbuddet tilrettelægges på en ...

 8. Botilbud til psykisk sårbare og socialt udsatte voksne

  Formålet med botilbuddet er, at du får dækket dit individuelle behov for støtte og hjælp til at klare dagligdagen og udvikle dine personlige kompetencer, så du har mulighed for at leve så selvstændigt og meningsfuldt som muligt. Botilbuddet kan være enten midlertidigt eller længerevarende. Det ...

 9. Dyr og bygninger

  Det kan i nogle tilfælde klares med en anmeldelse. Ellers kræver det en ansøgning om tilladelse eller godkendelse. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om reglerne. Miljøstyrelsen har også lavet en Introduktion til husdyrreguleringen, hvor du kan få svar på mange spørgsmål.  Alle ...

 10. Kommunen på kort

  Gå til kortet over Varde Kommune.   Kortet er opbygget af en række lag, som fx Lokalplan, Jordforurening, Luftfoto og Højdekurver. Lag kan tændes og slukkes i menuen til venstre, og i menuen ”Jeg vil gerne…” samt menuen over kortet findes en række værktøjer som fx Søg adresse, Identificer, Måling ...

 11. Forsorgshjem og herberger

  Forsorgshjem og herberger er et tilbud om midlertidig bolig, hvis du er boligløs eller ikke kan opholde dig i din egen bolig. Årsagerne til at være boligløs kan skyldes misbrug, psykiske problemer, økonomiske vanskeligheder eller udsættelse af tidligere bolig. Målet med et ophold på forsorgshjem ...

 12. Tilsyn

  Tilsynene gennemføres efter Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Husdyrbrug med et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, reguleres efter Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, og er normalt ikke omfattet af det kommunale tilsyn.  Husdyrbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold reguleres efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen ...

 13. Husdyrgødning og ensilage

  Reglerne om at gyllebeholdere skal kontrolleres hvert 5. eller 10. år fremgår af Beholderkontrolbekendtgørelsen. Reglerne vedrørende opbevaring og udbringning af husdyrgødning samt opbevaring af ensilage fremgår af Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der gælder regler for kontrol af gyllebeholdere samt ...

 14. Socialpædagogisk støtte til psykisk sårbare og socialt udsatte

  Formålet med støtten er, at du får støtte til at få hverdagen til at fungere, der giver dig mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Støtten kan f.eks. bestå af: Støtte til vedligehold og opbygning af dit sociale netværk Støtte til at få skabt struktur i hverdagen Støtte til at ...

 15. Virksomheder og miljø

  Her kan du finde oplysninger om miljøkrav. Ønsker du f.eks. at starte virksomhed, skal du måske have en miljøgodkendelse først.  Er din virksomhed omfattet af bilag 1 og bilag 2 i  godkendelsesbekendtgørelsen, skal du pr. 1. januar 2016 ansøge digitalt om miljøgodkendelse via den digitale ...

 16. Strukturen på skole- og dagtilbudsområdet

  I den nuværende struktur for dagtilbud og skoler i Varde Kommune bevares størstedelen af kommunens skoler og dagtilbud. Nogle af hovedtrækkene i strukturen er blandt andet, at flere skoler og dagtilbud får fælles ledelse, at specialtilbuddene samles på Sct. Jacobi Skole, og at en ny skole, ...

Sider