Viser 177 til 192 ud af 474 resultater

Sortér efter:

 1. Flyt til Varde Kommune

  Som tilflytter kan du her på siden læse mere om de mange muligheder i Varde Kommune. Du kan f.eks læse mere om at få klarlagt, hvilke muligheder du har for at finde en bolig i kommunen at finde job til din medflyttende partner oplysninger om pasningstilbud, skole og uddannelse friluftsliv og ...

 2. Leverandørliste

  For at sikre en tæt kontakt til det private erhvervsliv og en åben adgang til de mange offentlige opgaver, der udbydes i Varde Kommune, har vi valgt at tilbyde alle interesserede virksomheder muligheden for at registrere sig på vores Leverandørliste. På Leverandørlisterne finder vi kandidater til ...

 3. Aflastning for voksne handicappede

  Formålet med aflastningen er, at støtte Jer i at drage omsorg for Jeres familiemedlem og give mulighed for, fortsat at kunne leve et aktivt liv med egne interesser og sociale kontakter.          Aflastningen kan foregå på både hverdage og i weekender. Såfremt aflastningen foregår i hverdage, følger ...

 4. Socialpædagogisk støtte til handicappede

  Formålet med støtten er, at du vedligeholder og forbedrer dine muligheder for, at opretholde et velfungerende og meningsfuldt hverdagsliv i egen bolig. Støtten kan f.eks. bestå af: Støtte til vedligehold og opbygning af dit sociale netværk Støtte til at få skabt struktur i hverdagen Støtte til at ...

 5. Ledsageordning for unge og voksne handicappede

  Ledsageordningen skal sikre, at du har mulighed for at komme hjemmefra uden, at være afhængig af dit netværk. Du kan få op til 15 timers ledsagelse om måneden. Du kan anvende ordningen til ledsagelse til selvvalgte aktiviteter udenfor hjemmet, eksempelvis biograf, restaurant, natklub, indkøb, ture ...

 6. Borgerstyret personlig assistance, BPA-ordning

  For at få Borgerstyret personlig assistance (BPA), skal du skal have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og/eller praktisk hjælp. Formålet med BPA-ordningen er, at du ...

 7. Pasning af nærtstående børn eller voksne med handicap eller alvorlig sygdom

  Formålet med pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom er, at give mulighed for at ansætte en person til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med indgribende kronisk eller langvarig sygdom ...

 8. Hjælpemidler og boligindretning

  For at du kan få støtte til hjælpemidler og boligindretning, skal din funktionsevne være varigt nedsat. Det vil sige, at der ikke indenfor overskuelig fremtid er udsigt til, at din funktionsevne bliver bedre. Du kan normalt kun få støtte til et hjælpemiddel eller boligindretning, hvis du har ansøgt ...

 9. Misbrug og rusmidler

  Er du eller én af dine nærmeste i et alkohol- eller stofmisbrug, eller er du i tvivl om du drikker for meget? Varde Kommune har en række forskellige tilbud uden egenbetaling, hvad enten du ønsker at snakke med en fagperson om dit forbrug af alkohol eller rusmidler, eller hvis vil i behandling. Få ...

 10. Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

  Formålet med støtten til dækning af nødvendige merudgifter er, at ligestille dig der har en funktionsnedsættelser med andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. Har du betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan du få støtte til dækning af nødvendige merudgifter i din ...

 11. Daghjem

  Formålet med et daghjemsophold, er at udvikle eller fastholde funktionsevnen, og forlænge muligheden for at blive i eget hjem. Formålet kan også være, at aflaste din ægtefælle. Varde Kommune tilbyder særlige daghjemspladser til demente, som har behov for et skærmet miljø. Du har mulighed for at ...

 12. Madservice til dig der bor i eget hjem

  Du kan få madservice i kortere eller længere perioder, hvis du på grund af sygdom, handicap eller svækkelse, ikke har mulighed for selv at lave mad. Der er egenbetaling for Madservice, prisen afhænger af hvilken kostform du har behov for og de retter du vælger. Hvis du visiteres til ...

 13. Lokalplaner og Byplanvedtægter

  Du kan finde Varde Kommunes lokalplaner og byvedtægter: I Plandata.dk,    på Varde Kommunes WebGis hvor du kan søge på adresse eller matrikelnummer  eller i listen herunder Ud over lokalplanbestemmelser kan der være tinglyst servitutter, som søges i den digitale tingbog på dette link www ...

 14. Hjælp til feriegæster

  Det er din hjemkommune, der skal bestille hjælpen hos visitationen i Varde Kommune, hjælpen bestilles ved at anvende skemaet nedenfor. Du kan ikke selv bestille hjælpen. For at du kan få hjælpen, skal den bestilles senest ti hverdage før ankomsten. Skal du have hjælp i en bolig, hvor du tidligere ...

 15. Midlertidigt ophold på plejecenter

  Hvis dit behov for hjælp og støtte ikke kan dækkes i dit eget hjem, kan du komme på midlertidigt ophold. Det kan være indtil din tilstand har bedret sig, eller indtil du har fået anvist en permanent plejebolig. Hvis du passes i eget hjem af et familiemedlem, og som har behov for aflastning, kan du ...

 16. Hjemmehjælp

  Det er Visitationen i Varde Kommune der afgør, om du er berettiget til  personlig og/eller praktisk hjælp. Du kan få hjælp til personlige opgaver som toiletbesøg, bad og indtag af mad og drikke, og praktiske opgaver som rengøring, tøjvask og indkøb. Når du ansøger om hjemmehjælp, vil Visitationen ...

Sider