Viser 161 til 176 ud af 474 resultater

Sortér efter:

 1. Råd og nævn

  Byrådet i Varde Kommune har ansvaret for at udpege medlemmer til en række råd og nævn i Varde Kommune- i nogle råd og nævn udpeges også medlemmer som ikke sidder i byrådet.  Samlet oversigt over udpegede repræsentanter i udvalg, råd, nævn og bestyrelser for valgperioden 2018- 2021. Læs mere om ...

 2. Pleje- og aflastningsfamilie

  Hvis du/I er interesseret i at blive pleje- eller aflastningsfamilie, skal du søge om godkendelse hos Socialtilsyn Syd. Læs mere på Socialtilsyn Syds hjemmeside. Har du/I allerede en godkendelse, hører vi gerne fra dig. Hvis du/I er interesseret i at blive godkendt som netværksaflastning eller ...

 3. Foreningsportalen

  Foreningsportalen giver dig et overblik over de mange alsidige foreninger, der findes i Varde Kommune. Desuden giver Foreningsportalen foreningslivet et overblik over kommunens mange tilskudsmuligheder. Du finder tilskudsmulighederne under vejledning/regler. Gå direkte til  Foreningsportalen   ...

 4. Befolkningsprognose 2018-2030

  Befolkningsprognosen viser den forventede befolkningsudvikling i Varde Kommune fordelt på alder og delområder frem til 2030. I prognosen forventer vi, at indbyggertallet i Varde Kommune vil stige med godt 245 personer fra 2018 til 2030 - svarende til en stigning på 0,5 procent. Det er lavere end ...

 5. Kommunens nøgletal

  ECO-nøgletal for Varde Kommune Du kan på ECO Analyses hjemmeside få direkte adgang til Varde Kommunes seneste nøgletal Disse nøgletal giver dig mulighed for at at sammenligne service- og udgiftsniveau i Varde Kommune med gennemsnittet for andre kommuner, der ligner Varde i bl.a. antal indbyggere og ...

 6. Socialrådgivningen for børn og familier

  Problemstillingerne kan dreje sig om alt fra omsorgssvigt og vold til ensomhed, selvmordstanker og generel mistrivsel hos barnet/den unge. Det kan også være, at familien har svært ved at få dagligdagen til at fungere pga. dårlig økonomi, sygdom eller andre sociale problemer.  Som myndighedsudøver ...

 7. Barselsdagpenge

  Det er ikke længere din kommune der står for barselsdagpenge, men i stedet Udbetaling Danmark. De fleste kan få barselsdagpenge under orlov i stedet for den indtægt der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barselsdagpenge. Du kan læse mere om ...

 8. Familieydelser

  Børne- og ungeydelsen: Børne- og ungeydelsen er et beløb, som du får for hvert af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbets størrelse afhænger af dit barns alder og din og din eventuelle ægtefælles indkomst. Det er som udgangspunkt barnets mor, der får udbetalt børne- og ungeydelse. Du kan læse ...

 9. Aftenskoler

  Aftenskolerne i Varde Kommune har et stort udvalg af undervisningstilbud og foredrag, der giver dig mulighed for at lære og opleve noget nyt.       Værd at vide om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning I kan søge om tilskud, hvis jeres forening arbejder med folkeoplysende voksenundervisning ...

 10. Kørsel til læge og speciallæge

  ANSØG OM OPTAGELSE I KØRSELSORDNINGEN Hvis du bliver visiteret til kørselsordningen, kan du blive kørt til din læge og den speciallæge, der har konsultation nærmest din bopæl. Du skal udfylde ansøgningsskemaet og sende til Varde Kommune. Du skal forvente at blive indkaldt til en samtale i ...

 11. Elektroniske fakturaer til Varde Kommune

  Varde Kommune modtager kun elektroniske fakturaer og kreditnotaer, og de skal være i formatet OIOUBL.  Så det er ikke nok at sende den til os pr. mail. Sender du os en papirfaktura, vil vi enten kontakte dig direkte eller sende fakturaen retur til dig med besked om, at du i stedet skal sende ...

 12. Prisoverrækkelser

  Foreningsprisen Foreningsprisen tildeles en forening, som har gjort en væsentlig forskel i det forgangne år. Har foreningen rykket på et helt bestemt punkt, som enten har gavnet foreningsmedlemmer eller trænere. Har foreningen tænkt ud af boksen, skabt nye aktiviteter og derfor fået vendt en ...

 13. Oprettelse af ny forening

  Hvilke foreninger kan godkendes: Det er hovedsagelig foreninger med børne- og ungdomsarbejde inden for idræt og idébestemt og samfundsengagerende aktiviteter. Hvis du ønsker at stifte en ny forening og søge om tilskud efter folkeoplysningsloven, så skal der udarbejdes vedtægter, som skal godkendes ...

 14. Børn med handicap

  Varde Kommunes specialrådgivning kan hjælpe jer med at finde rundt i de forskellige muligheder for hjælp og støtte.  Som forældre til børn og unge med særlige behov har I mulighed for at søge sparring, information og medindflydelse gennem et brugerpanel. Læs mere om det her.  Du kan læse mere om ...

 15. Praktik og opgaveskrivning

  Det kan være i forhold til opgaveskrivning, et semester eller nogle måneder i praktik eller måske et relevant studiejob. I kommunen har vi en målsætning om at have 10 studerende fra videregående uddannelser tilknyttet hele tiden- derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du har interesse i et ...

 16. Botilbud til voksne handicappede

  Formålet med botilbud er, at du får dækket dit individuelle behov for støtte, hjælp til at klare dagligdagen, og udvikle dine personlige kompetencer, så du har mulighed for, at leve så selvstændigt og meningsfuldt som muligt. Botilbuddet kan være enten midlertidigt eller længerevarende, afhængig af ...

Sider