Viser 17 til 32 ud af 444 resultater

Sortér efter:

 1. Borgermøde- Planudkast for Ølgod bymidte

  Varde Kommune har igangsat en revision af planforholdene i bymidten i Ølgod, og inviterer hermed offentligheden til borgermøde om udkastene til nyt plangrundlag. Revisionen omhandler: Ny lokalplan 24.01.L09 for Ølgod bymidte Kommuneplantillæg 34 for tilretning af de planlægningsmæssige rammer i det ...

 2. Dispensation- Gennembrud i beskyttet dige

  ML § 29j- Dispensation efter museumsloven til etablering af et 12 m bredt gennembrud i beskyttet dige beliggende i skel mellem matr.nr. 23 Roust By, Grimstrup og 1hh Grimstrup By, Grimstrup. Se hele afgørelsen Kortbilag : 9. Juli 2020- 8:00: 6. August 2020- 17:00 Natur og friluftsliv ...

 3. Landzonetilladelse til opførelse af bålhytte

  Adresse: Snorupvej 13, 6862 Tistrup Matr.nr. 3K, Snorup By, Tistrup Se tilladelse Kortbilag  : 9. Juli 2020- 8:12: 6. August 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 4. Markvanding- Fornyelse-  Neder Fiddevej 21, 6854 Henne

  Markvanding- Fornyelse-  Neder Fiddevej 21, 6854 Henne, matrikel nr. 7a,Fidde By, Henne Se tilladelse Kortbilag: 9. Juli 2020- 8:26: 6. August 2020- 23:59 ...

 5. Afgørelse- Anmeldte driftsændringer er dispensationskrævende

  NBL §§ 3 og 19b- Varde Kommune tilkendegiver, at anmeldte driftsændringer på en række marker på engene langs Ho Bugt kræver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.  Se hele afgørelsen Statusvurdering: 9. Juli 2020- 11:44: 6. August 2020- 17:00 Natur og friluftsliv ...

 6. Afgørelse- Anmeldte driftsændringer er dispensationskrævende

  NBL §§ 3 og 19b- Varde Kommune tilkendegiver, at anmeldte driftsændringer på en række marker på engene langs Ho Bugt kræver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.  Se hele afgørelsen Statusafgørelse: 9. Juli 2020- 13:19: 6. August 2020- 17:00 Natur og friluftsliv ...

 7. Dispensation- Åhaven 43, 6800 Varde

  NBL § 16- Dispensation fra åbeskyttelseslinjen Se afgørelse med kortbilag her: 9. Juli 2020- 14:00: 6. August 2020- 23:59 ...

 8. Markvanding- Fornyelse-  Skovlundvej 9, 6823 Ansager

  Markvanding- Fornyelse-  Skovlundvej 9, 6823 Ansager, matrikel nr. 3b, Skovlund By, Skovlund Se tilladelse Kortbilag: 9. Juli 2020- 14:49: 6. August 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 9. Afgørelse om ikke VVM-pligt for projektet om udskiftning af 196 m rørledning i Houstrup Syd.

  Varde Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for projektet om udskiftning af 196 m rørledning i Houstrup Syd. Afgørelse Ansøgning VVM screeningsskema: 10. Juli 2020- 11:01: 7. August 2020- 23:59 VVM ...

 10. Tilladelse til grundvandssænkning på Strandvejen 422 i Henne Strand

  Varde Kommune har meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven til grundvandssænkning på Strandvejen 422, 6854 Henne og til udledning af grundvand til Lyngbos Kanal på Lyngbos Hede. Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal.   Klagefristen er 11.08.2020.   ...

 11. Administrativ forlængelse af markvandingstilladelse

  Tiphedevej 29, 6823 Ansager, matrikel nr. 3a, Kvie By, Skovlund.   Se tilladelsen her: 14. Juli 2020- 15:13: 14. August 2020- 15:00 Vandmiljø ...

 12. Landzonetilladelse- Skallingevej 14, 6857 Blåvand

  Adresse: Skallingevej 14, 6857 Blåvand. Tilladelsen kan ses her.: 15. Juli 2020- 10:00: 17. August 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 13. Bredgade 55, 6800 Varde- Landzonetilladelse

  Bredgade 55, 6800 Varde- Landzonetilladelse. Klik her for at læse afgørelsen.: 15. Juli 2020- 15:13: 17. August 2020- 0:00 Landzonetilladelser ...

 14. Markvanding- Fornyelse- Toftevej 30, 6855 Ovtrup

  Markvanding- Fornyelse-  Toftevej 30, 6855 Ovtrup, matrikel nr. 1p, Rottarp By, Ovtrup   Se tilladelsen   Se kortbilag: 21. Juli 2020- 10:16: 21. August 2020- 10:00 Vandmiljø ...

 15. Markvanding- Fornyelse- Rottarpvej 51, 6855 Ovtrup

  Markvanding- Fornyelse-  Rottarpvej 51, 6855 Ovtrup, matrikel nr. 2a, Rottap By, Ovtrup   Se tilladelse   Kortbilag: 21. Juli 2020- 10:45: 21. August 2020- 11:00 Vandmiljø ...

 16. Markvanding- Fornyelse- H C Eskildsensvej 5, 6823 Ansager

  Markvanding- Fornyelse-  H C Eskildsensvej 5, 6823 Ansager, matrikel nr. 13l, Ansager By, Ansager.   Se tilladelsen her   Kortbilag: 22. Juli 2020- 12:56: 21. August 2020- 12:56 Vandmiljø ...

Sider