Viser 17 til 32 ud af 447 resultater

Sortér efter:

 1. Beslutning- Ændring af tidsbegræsning på udlejning af privat helårsbolig

  Folketinget vedtog i april 2019 en lovændring, der giver landets byråd mulighed for at beslutte at hæve muligheden for at udleje egne helårsboliger fra 70 dage til 100 dage. Varde Kommunes byråd har den 14. januar 2020 besluttet at hæve muligheden fra 70 dage til 100 dage. Se dagsordenspunkt og ...

 2. Vedtagelse af lokalplan 23.02.L16 for boliger ved Ringkøbingvej i Varde

  Varde Byråd har den 26. februar 2020 vedtaget planerne endeligt. Se lokalplan 23.02.L16 Se resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering For yderligere oplysninger kontakt Ib Hedegaard, telefon 7994 7430, mail ibhe@varde.dk: 4. Marts 2020- 10:25: 4. April 2020- 23:59 Lokalplaner og ...

 3. Dispensation- Opsætning af kunstværk ved Ho Ladeplads

  NBL § 3- Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til opsætning af et kunstværk ved Ho Ladeplads, matr.nr. 13x, 19k Ho By, Ho.  Se hele afgørelsen Kortbilag: 9. Marts 2020- 8:00: 6. April 2020- 15:30 Natur og friluftsliv ...

 4. Dispensation- Parkvej 6, 6753 Agerbæk

  NBL § 17- Dispensation til tilbygning til et enfamiliehus Se afgørelsen og kortbilag her: 9. Marts 2020- 15:03: 6. April 2020- 23:59 Miljø ...

 5. Dispensation- Afholdelse af bataljonsøvelse i 1. Brigade regi i og omkring Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn

  NBL § 3- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til gennemførelse af planlagt forårsøvelse, der vil berøre Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn og en række private og statsejede arealer omkring øvelsesterrænet. Se hele afgørelsen Kortbilag  : 11. Marts 2020- 8:00: 8. April 2020- 15:30 Natur og ...

 6. Landzonetilladelse- etablering af legeplads

  Adresse: Grødevej 7, 6823 Ansager Matr.nr. 16CO, Ansager By, Ansager Se tilladelse Kortbilag: 11. Marts 2020- 10:22: 8. April 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 7. Tilladelse- grundvandssækning Nordenskov

  Varde Kommune har givet tilladelse grundvandssænkning og afledning af grundvand ved Kærgårdvej i Nordenskov ifm. separatkloakering etape 4 i Nordenskov i 2020-2021. Se tilladelse: 11. Marts 2020- 15:03: 8. April 2020- 23:59 Miljø ...

 8. Tilladelse til dræning- Peder Larsensvej 35, Houstrup

  Varde Kommune har givet tilladelse til dræning på Peder Larsensvej 35 i Houstrup. Der kan klages over tilladelsen. Se klagevejledning m.m. herunder. Ansøgning Tilladelse Klagevejledning Naboerklæring Drænplan Kortbilag: 13. Marts 2020- 11:32: 10. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 9. Tilladelse- dræning af Jeppesvej 118, Houstrup

  Varde Kommune har givet tilladelse til dræning af Jeppesvej 118 i Houstrup. Ansøgning Tilladelse til dræning Naboerklæring Dræningsplan Oversigtskort Klagevejledning  : 16. Marts 2020- 13:22: 13. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 10. Landzonetilladelse- opførelse af garage- Søvigvej 31, 6855 Outrup

  Adresse: Søvigvej 31, 6855 Outrup Matr.nr. 20 b Søviggård, Avtrup Se tilladelse: 17. Marts 2020- 10:40: 15. April 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 11. Markvanding- ADM- Hjørnegårdvej 24, 6851 Janderup

  ADM Markvanding- Hjørnegårdvej 24, 6851 Janderup, matrikel nr. 10a, Kærup By, Janderup. Se tilladelse: 17. Marts 2020- 10:45: 14. April 2020- 23:59 ...

 12. Tilladelse- dræning af Skelvejen 7a, Houstrup

  Varde Kommune har givet tilladelse til dræning på Skelvejen 7a i Houstrup. Der kan klages over afgørelsen inden eller senest d. 15. april 2020. Ansøgning Tillladelse Dræningsplan Oversigtskort Naboerklæring Klagevejledning     18. Marts 2020- 8:35 15. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 13. Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven

  Varde Kommune giver hermed dispensation fra skovbyggelinjen omkring skovarealet beliggende matr.nr. 95a Vandflod By, Oksby. Se dispensation Kortbilag 20. Marts 2020- 8:47 17. April 2020- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 14. Borgermøde om Ho områdeplan og lokalplanerne for hhv. hotel og hytteby i Ho

  Varde Kommune har offentliggjort et forslag til Ho områdeplan og to udkast til lokalplaner og kommuneplantillæg for henholdsvist et hotel og en hytteby i det sydlige Ho. Der afholdes borgermøde om planforslagene og planudkast Tirsdag den 10. september 2019 klokken 17 – 19.30. På Ho Kro, Hovej 34, ...

 15. Tilladelse- etablering af havevandingsboring- Lærkevej 2. 6840 Oksbøl

  Se tilladelse til havevandingsboring  : 23. Marts 2020- 13:22: 20. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 16. Tilladelse- etablering af havevandingsboring- Søndertoften 2, 6800 Varde

  Se tilladelse til havevandingsboring: 23. Marts 2020- 13:26: 20. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

Sider