Viser 17 til 32 ud af 453 resultater

Sortér efter:

 1. Beslutning- Ændring af tidsbegræsning på udlejning af privat helårsbolig

  Folketinget vedtog i april 2019 en lovændring, der giver landets byråd mulighed for at beslutte at hæve muligheden for at udleje egne helårsboliger fra 70 dage til 100 dage. Varde Kommunes byråd har den 14. januar 2020 besluttet at hæve muligheden fra 70 dage til 100 dage. Se dagsordenspunkt og ...

 2. Borgermøde om Ho områdeplan og lokalplanerne for hhv. hotel og hytteby i Ho

  Varde Kommune har offentliggjort et forslag til Ho områdeplan og to udkast til lokalplaner og kommuneplantillæg for henholdsvist et hotel og en hytteby i det sydlige Ho. Der afholdes borgermøde om planforslagene og planudkast Tirsdag den 10. september 2019 klokken 17 – 19.30. På Ho Kro, Hovej 34, ...

 3. Indvarsling til Åstedsforretning- vedr. etablering af cykelsti langs med Skovlundvej

  I den anledning afholdes i h.t Lov om offentlige veje m.v., § 100, en åstedsforretning Mandag, den 8. juni 2020 Åstedsforretningen påbegyndes kl. 10.00 på hjørnet af Adelvej og Skovlundvej, 6823 Ansager som anført i tidsplanen.  Se annonceringen 29. April 2020- 8:40 8. Juni 2020- 23:59 Miljø ...

 4. Tilladelse- havevanding- Frejasvej 39H, 6840 Oksbøl

    Tilladelse til etablering af havevandingsboring på Frejasvej 39H, 6840 Oksbøl Se tilladelse  29. April 2020- 11:42 27. Maj 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 5. Tilladelse- havevanding- Åbrinken 59, 6800 Varde

    Tilladelse til etablering af havevandingsboring på Åbrinken 59, 6800 Varde Se tilladelse 29. April 2020- 11:45 27. Maj 2020- 23:59 ...

 6. Tilladelse til dræning på Hans Hansensvej 54, 6830 Nr. Nebel

  Varde Kommune har d. 30. april 2020 givet tilladelse til etablering af dræning på Hans Hansensvej 54. Der kan klages over afgørelsen frem til og med d. 29. maj 2020 Tilladelse - dok. 66574/20 Ansøgning- bilagsnr. 3348707 Tegning dræn- bilagsnr. 3348702 Erklæring- bilagsnr. 3348705 Kortbilag- dok. ...

 7. Dispensation- Cykelsti langs Fåborgvej, 6818 Årre

  NBL § 18 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Se afgørelsen og kortbilag her 1. Maj 2020- 10:48 29. Maj 2020- 23:59 ...

 8. Indvarsling til Åstedsforretning- vedr. etablering af cykelsti langs med Tiphedevej

  I den anledning afholdes i h.t Lov om offentlige veje m.v., § 100, en åstedsforretning Onsdag, den 10. juni 2020 Åstedsforretningen påbegyndes kl. 1100 på Krogagervej 1, 6823 Ansager som anført i tidsplanen. Se annonceringen 4. Maj 2020- 8:21 10. Juni 2020- 12:00 Miljø ...

 9. Tilladelse- etablering af dræning på Hans Hansensvej 77 Houstrup, Varde Kommune

  Varde Kommune har d. 30. april 2020 givet tilladelse til etablering af dræning på Hans Hansensvej 77 i Houstrup i Varde Kommune. Der kan klages over afgørelsen frem til og med d. 02. juni 2020 Tilladelse dok. 67056/20 Ansøgning bilagsnr. 3345054 Tegning dræn bilagsnr. 3345053 Erklæring bilagsnr. ...

 10. Tilladelse- etablering af dræning på Højsvej 40 Houstrup, Varde Kommune

  Varde Kommune har d. 5. maj 2020 givet tilladelse til etablering af dræning på Højsvej 40 i Houstrup i Varde Kommune. Der kan klages over afgørelsen frem til og med d. 02. juni 2020 Tilladelse dok. 67235/20 Ansøgning bilagsnr. 3344677 Tegning dræn bilagsnr. 3344676 Opfølgende svar dok.nr. 67199/20 ...

 11. VVM-afgørelse- omlægning af del af den offentlige vej Hyldegårdsvej ved Årre

  Varde Kommune har truffet afgørelse om, at omlægning af del af den offentlige vej Hyldegårdsvej  på en strækning på 230 m på følgende matrikel ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt  efter § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr.1225 af 25/10/2018. Se afgørelse VVM- screening Kortbilag 5. Maj 2020 ...

 12. Markvanding- Fornyelse- Rolfsøvej 10, 6854 Henne

  Markvanding- Fornyelse-  Rolfsøvej 10, 6854 Henne, matrikel nr. 4a, Fidde By, Henne Se tilladelse Kortbilag 5. Maj 2020- 15:13 2. Juni 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 13. Markvanding- Ny boring- Randsigvej 120, 6855 Ovtrup

  Ny markvandings boring-  Randsigvej 120, 6855 Ovtrup, matrikel nr. 2a, Bahl GDE., Ovtrup Se tilladelse Kortbilag 6. Maj 2020- 9:59 3. Juni 2020- 23:59 ...

 14. Markvanding- Fornyelse- Ringkøbingvej 116, 6800 Varde

  Markvanding- Fornyelse-  Ringkøbingvej 116, 6800 Varde, Matrikel: 49æ, Varde Markjorder Se tilladelse Kortbilag 6. Maj 2020- 15:18 3. Juni 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 15. Afgørelse- Byrådets beslutning- Imødekommelse af udarbejdelse af plangrundlag for parkering ved Tirpitz

  Byrådet besluttede d. 05. maj 2020 at imødekomme ansøgningen om ændring af plangrundlaget for matrikel 56d, Vandflod By, Oksby. Afgørelsen betyder, at der kan planlægges for en parkeringsplads ved Tirpitz. Idéer og forslag er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger og er indgået i den politiske ...

 16. Markvanding- Fornyelse- Vigtoftvej 21, 6840 Oksbøl

  Markvanding- Fornyelse- Fornyelse- Vigtoftvej 21, 6840 Oksbøl, matrikel nr. 2i Ø. Vrøgum, Ål Se tilladelse Kortbilag 11. Maj 2020- 13:44 8. Juni 2020- 23:59 Vandmiljø ...

Sider