Viser 17 til 32 ud af 464 resultater

Sortér efter:

 1. Borgermøde- Planudkast for Ølgod bymidte

  Varde Kommune har igangsat en revision af planforholdene i bymidten i Ølgod, og inviterer hermed offentligheden til borgermøde om udkastene til nyt plangrundlag. Revisionen omhandler: Ny lokalplan 24.01.L09 for Ølgod bymidte Kommuneplantillæg 34 for tilretning af de planlægningsmæssige rammer i det ...

 2. Udkast til to lokalplaner i Ho og forslag til områdeplan for Ho

  Varde Kommune har igangsat flere planprojekter omkring Ho, og inviterer hermed offentligheden til at indsende kommentarer til planerne. Projekterne er: Forslag til områdeplan for Ho Udkast til lokalplan 08.01.L03 for et hotel i det sydlige Ho med tilhørende kommuneplantillæg 25 Udkast til lokalplan ...

 3. Borgermøde om udkast til lokalplanforslag for solcelleanlæg nord for Mejls

  Varde Kommune inviterer interesserede til at deltage i et borgermøde om planudkastene for et solcelleanlæg nord for Mejls. Du kan læse mere og se planudkastene på dette link: http://www.vardekommune.dk/content/forhoering-lokalplan-solcelleanlaeg-nord-mejls Borgermødet afholdes torsdag den 16. ...

 4. Lav en bestilling til de digitale infoskærme

  Efter bookningen vil du modtage en bekræftelse via mail. Du får desuden tilsendt den endelige version af annoncen, inden vi offentliggør den. Herunder kan du afgive din bestilling til kommunens digitale infoskærme. Opgavens navn * Navn på bestiller * Kontaktinfo (mail og tlf.) * Ønsket ...

 5. Invitation- Sæt dit præg på udviklingen af Nysø ved Varde

  Varde Kommune, DGI Sydvest og Naturkultur Varde inviterer foreninger og brugere til idémøde. Læs hele invitationen 30. Januar 2020- 19:00 Natur og friluftsliv ...

 6. Borgerforslag: Minimumsnormeringer i børnehøjde

  Forslaget Varde kommune skal være forgangskommune og lave minimumsnormeringer i børnehøjde.  Dvs 1:3 i vuggestuen og 1:6 i børnehaven- dette skal være fysisk tilstedeværende personale og i hele åbningstiden.  Lad os gøre Varde kommune til den bedste at være barn i!   Sådan stemmer du Er du enig i ...

 7. Borgerforslag: Genbrugspladserne

  Forslaget Jeg foreslår at Varde Kommune kigger lidt på reglementet for genbrugspladsen Kolding Nord i Kolding Kommune. I Kolding, kan man frit aflevere ting på genbrugspladsen, men man kan sandelig også- som privatperson- tage brugbare genstande med hjem, såfremt man finder noget anvendeligt. ...

 8. Godkendelse af skovrejsning- Matr.nr. 5v Vittarp By, Outrup

  § 8 Jordressourcebekendtgørelse og § 16 Miljøvurderingsloven Se afgørelse her Se oversigtskort her Se kortbilag her Se screeningsskema her: 23. September 2020- 13:07: 21. Oktober 2020- 23:59 Miljø ...

 9. Markvanding- Tilladelse til ny boring- Primo Danmark Jernbanegade 11, 6862 Tistrup

  Primo Danmark Jernbanegade 11, 6862 Tistrup, matrikel nr.1b, Tistrup By, Tistrup   Se tilladelse   Kortbilag   Bekendtgørelse: 23. September 2020- 14:13: 21. Oktober 2020- 23:59 ...

 10. Afgørelse- Skovrejsning og screening matr.nr. 19g, 19u Kvie By, Ansager

  § 9 Jordressourcebekendtgørelse og § 16 Miljøvurderingsloven Se afgørelse her Se oversigtskort her Se kortbilag her Se screeningsskema her: 24. September 2020- 10:37: 22. Oktober 2020- 23:59 Miljø ...

 11. Landzonetilladelse til opførelse af 226m² garage/udhus inkl.  overdækket areal

  Adresse: Sønderkærvej 2, 6862 Tistrup Matr.nr. 2 m, Den mellemste del, Tistrup Se tilladelse Kortbilag: 24. September 2020- 12:40: 22. Oktober 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 12. Tilladelse til skovrejsning og screening- Matr.nr. 10d Ansager By, Ansager

  § 9 Jordressourcebekendtgørelse og § 16 Miljøvurderingsloven Se afgørelse her Se oversigtskort her Se kortbilag her Se screeningsskema her: 24. September 2020- 15:50: 22. Oktober 2020- 23:59 Miljø ...

 13. Tilladelse til åbning af delvist rørlagt grøft- Sandtag i Houstrup

  Varde Kommune har givet tilladelse til åbning af delvist, rørlagt grøft ved Sandtag i Houstrup. Varde Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Der kan klages over afgørelsen inden eller senest d. 23. ...

 14. Tilladelse til åbning af delvist rørlagt grøft- Sandtag i Houstrup VVM

  Varde Kommune har givet tilladelse til åbning af delvist, rørlagt grøft ved Sandtag i Houstrup. Varde Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Der kan klages over afgørelsen inden eller senest d. 23. ...

 15. Tilladelse til åbning af delvist rørlagt grøft- Sandtag i Houstrup

  Varde Kommune har givet tillladelse til delvist at rørlægge en grøft ved Sandtag i Houstrup Tilladelsen Kortbilag Ansøgning Opfølgende ansøgning Klagevejledning: 24. September 2020- 16:35: 23. Oktober 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 16. Dispensation- Lyngheden 3 og 5, 6840 Oksbøl

  Nbl § 16 og 17- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af sommerhuse, etablere nedesivningsanlæg og etablere volde. Desuden meddeles der dispenastion til at hæve sokkelkoter og vejkote. Matr.nr. 7ba og 7t Grærup By, Ål. Se hele afgørelsen Kortbilag: 25. September 2020- 8:00: 23. ...

Sider