Viser 17 til 32 ud af 477 resultater

Sortér efter:

 1. Invitation- Sæt dit præg på udviklingen af Nysø ved Varde

  Varde Kommune, DGI Sydvest og Naturkultur Varde inviterer foreninger og brugere til idémøde. Læs hele invitationen 30. Januar 2020- 19:00 Natur og friluftsliv ...

 2. Udkast til to lokalplaner i Ho og forslag til områdeplan for Ho

  Varde Kommune har igangsat flere planprojekter omkring Ho, og inviterer hermed offentligheden til at indsende kommentarer til planerne. Projekterne er: Forslag til områdeplan for Ho Udkast til lokalplan 08.01.L03 for et hotel i det sydlige Ho med tilhørende kommuneplantillæg 25 Udkast til lokalplan ...

 3. Borgermøde- Forslag til tillæg 43 til Kommuneplan 2017 samt tre lokalplaner for regulering af Blåvand

  BORGERMØDE Der afholdes borgermøde om planforslagene Der har tidligere været indkaldt til både fysisk og digitalt borgermøde om planforslagene, men på grund af de stigende Covid-19-smittetal, er det besluttet, at borgermødet alene afholdes som et digitalt borgermøde. Det tidligere annoncerede ...

 4. Borgermøde- Tillæg 42 til Kommuneplan 2017 samt lokalplan 15.01.L01- Rådhusgrunden i Nørre Nebel

  BORGERMØDE Der afholdes borgermøde om planforslagene (ny dato) torsdag den 24. september 2020 kl. 19.00- 21.00 borgermødet vil foregå via Microsoft Teams- via nedenstående link- log gerne ind 15-20 minutter før mødet Deltag i Microsoft Teams-møde På borgermødet vil projektet blive gennemgået og der ...

 5. Lav en bestilling til de digitale infoskærme

  Efter bookningen vil du modtage en bekræftelse via mail. Du får desuden tilsendt den endelige version af annoncen, inden vi offentliggør den. Herunder kan du afgive din bestilling til kommunens digitale infoskærme. Opgavens navn * Navn på bestiller * Kontaktinfo (mail og tlf.) * Ønsket ...

 6. Borgermøde- Lokalplan 02.01.L03- Boliger i Alslev

  BORGERMØDE Der afholdes borgermøde om planforslaget Torsdag den 10. december 2020 kl. 17.00- 19.00 borgermødet vil foregå via Microsoft Teams- via nedenstående link- log gerne ind 15-20 minutter før mødet Deltag i Microsoft Teams-møde På borgermødet vil projektet blive gennemgået og der vil være ...

 7. Landzonetilladelse til at opføre maskinhal

  Adresse: Alslev Møllevej 12, 6800 Varde Matr.nr. 3 langsom Gde., Alslev Se tilladelse: 25. Marts 2021- 11:12: 23. April 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 8. Miljøgodkendelse af anvendelse af slagge på Vestterpvej 18, 7200 Grindsted

  Varde Kommune har fra Meldgaard Miljø A/S den 25. januar 2021 modtaget ansøgning om  miljøgodkendelse af anvendelse af affaldsforbrændingsslagge under en ensilageplads og  kørearealer på Vestterpvej 18, 7200 Grindsted. Se miljøgodkendelse: 25. Marts 2021- 11:14: 22. April 2021- 23:59 Miljø ...

 9. Varde Kommune har givet tilladelse til at dræne Jeppesvej 106 og medbenytte Houstrup Rørledning E1.

  Tilladelse Ansøgning Ansøgning Dræningsplan Naboerklæring Klagevejledning: 25. Marts 2021- 11:24: 22. April 2021- 23:59 Vandmiljø ...

 10. Tilladelse til faunapassage ved Alslev Mølle Dambrug

  Varde Kommune har truffet afgørelse efter vandløbsloven, planloven og naturbeskyttelsesloven omkring faunapassage i Alslev Å ved nu nedlagte Alslev Mølle Dambrug.   Klagefristen er 22. april 2021.   Henvendelser og spørgsmål til sagen kan rettes til Flemming Sørensen på mail flso@varde.dk  - ...

 11. Dispensation- Adelengvej 25, 6851 Janderup

  NBL § 16- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af et nedsivningsanlæg på matr.nr. 12c Hyllerslev By, Janderup.  Se hele afgørelsen. Kortbilag : 26. Marts 2021- 8:00: 23. April 2021- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 12. VVM-afgørelse for etablering af ny dobbeltrettet cykelsti langs Debelvej til Sønderbyvej i Outrup

  Varde Kommune har på baggrund af en screening truffet afgørelse om, at etablering af en 4 km  dobbeltrettet cykelsti langs Debelvej i Outrup ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt. VVM- afgørelse VVM screening Kortbilag: 29. Marts 2021- 9:29: 26. April 2021- 23:59 VVM ...

 13. Landzonetilladelse til opførelse af brovægt 

  Adresse: Nybrovej 167, 6851 Janderup Vestj.  Matr.nr. 6i Kærup By, Janderup og matr.nr. 5C Søvig Mark, Janderup.  Se tilladelse Kortbilag: 29. Marts 2021- 11:08: 26. April 2021- 23:59 Landzonetilladelser ...

 14. Tilladelse til grundvandssænkning og nedsivning af grundvand ifm. Baltic Pipe-anlægsarbejder i  Blåbjerg Klitplantage på matr. 9e Houstrup By, Henne 

  Varde Kommune har meddelt tilladelse efter vandforsynings- og miljøbeskyttelsesloven til grundvandssænkning og udledning af grundvand på matrikel 9e Houstrup By, Henne, beliggende i Blåbjerg Klitplantage. Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal. Se tilladelse ...

 15. Tilslutningstilladelse- Krææs- Nordre Boulevard 96A- 6800 Varde

  Varde Kommune giver tilladelse til afledning af spildevand via fedtudskiller fra Krææs ApS, Nordre Boulevard 96A til det offentlige kloaksystem Hele tilladelsen: 7. April 2021- 8:00: 5. Maj 2021- 23:59 Miljø ...

 16. Dispensation- Fåborgvej 6, 6818 Årre

  NBL § 18- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af samlebrønd samt ca. 12 m jordvarmeslanger på matr.nr. 4f Fåborg By, Fåborg.  Læs hele afgørelsen Kortbilag: 8. April 2021- 8:00: 6. Maj 2021- 23:59 Natur og friluftsliv ...

Sider