Viser 1 til 16 ud af 488 resultater

Sortér efter:

 1. Håndværkermøde

  I samarbejde med Dansk Byggeri i Sydvestjylland, ProVarde og DIN Forsyning indbyder Varde Kommune håndværkere, rådgivere og entreprenører m.m. til håndværkermøde. Mødet har fokus på den nye udbudslov, konsortier samt kommunens og DIN Forsynings anlægs- og vedligeholdelsesprojekter. Se programmet  ...

 2. Afgørelse- §35- Fortank til husdyrgødning- Nymindegabvej 120, 6855 Outrup

  Afgørelse på anmeldelse af etablering af en fortank Nymindegabvej 120, 6855 Outrup Klagefrist: den 14. august 2017 Se afgørelse 14. Juli 2017- 9:47 14. August 2017- 23:59 Miljø ...

 3. Vejsyn- privat fællesvej Vr Janderup i Varde kommune

  Indkaldelse til vejsyn på den privat fællesvej Vr Janderupvej i Varde Kommune Se indkaldelse 27. April 2017- 13:30 Varde Kommune Vr Janderupvej 47 ...

 4. Små lokale perler

  Kultur og Fritid har samlet en række skønne naturperler på et google kort. Kortet er et arbejdsredskab til dig, som du selv kan være med til at præge ved at komme med dine yndlingssteder i naturen i Varde Kommune. Er dit yndlingssted ikke på kortet? Kender du en perle, som vi ikke har opdaget, må ...

 5. Udviklingsstrategi 2018-2021

  I forbindelse med den offentlige høring afholdes der  borgermøde mandag den 19. november 2018, kl. 17.00, Varde Rådhus, Bytoften 2, 6800 Varde Kommune. Læs mere om forslaget til udviklingsplan 19. November 2018- 17:00 Kommuneplan ...

 6. Skimmelsvamp

  Udfyld skemaet nedenfor og klik herefter på 'Send Anmeldelse', så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at vi modtager anmeldelser fra alle borgere. Her tager vi imod henvendelser om skimmelsvamp, fugtproblemer, sundhedsskadelige og brandfarlige boliger Anmelder Anmelders ...

 7. Borgermøde- Strategisk helhedsplan

  Varde Kommune har lavet et forslag til en strategisk helhedsplan for området omkring Slotsgade, Torvegade og ned langs Engdraget. Planen sætter rammen for de strategiske dispositioner, der kan foretages i projektområdet over de kommende år. Hovedsigtet er at skabe attraktioner, oplevelser og ...

 8. Natura 2000-Planer i høring

  Du skal vælge, hvilken handleplan det drejer sig om, eller vælge "Generelt høringssvar". Hvis du vil indgive svar til flere handleplaner, skal du udfylde formularen flere gange. Du kan vælge at skrive svaret i rubrikken "Høringssvar" og/eller du kan vedhæfte en fil Her kan du ...

 9. Her kan du indsende begæring om hegnssyn

  Du vil i formularen blive bedt om oplysninger om sagens parter, at beskrive sagen kort og hvordan du ønsker sagen skal ende. Du kan også læse mere om hegnssyn på siden 'Min bolig' Udfyld formularen nedenfor Oplysninger om sagens parter Klager: Klagers navn * Klagers adresse * Klagers ...

 10. Borgermøde vedrørende lokalplan 15.10.L02 og kommuneplantillæg 24- Blåbjerg Biogas

  I forbindelse med den offentlige høring afholdes der  borgermøde   d. 8. maj 2019 kl. 19:00 i Form og Fritid, Klintingvej 21, 6830 Nørre Nebel.    På borgermødet vil projektet blive gennemgået og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og kommentere projektet. Læs mere om forslaget her. 8. ...

 11. Afgørelse om principsag for ændrede kommuneplanrammer langs Nordre Boulevard, Varde

  Varde Byråd besluttede den 3. september 2019 at godkende, at det nødvendige plangrundlag for ændringen af eksisterende rammeområder 23.02.E02, 23.02.E09, 23.02.B11 og 23.02.B02 til fremtidige rammeområder for centerområde og lettere erhverv kan udarbejdes. Se orienteringsbrev om Byrådets beslutning ...

 12. Delvis aflysning af lokalplan 1.36 i Ølgod

  Varde Kommune offentliggør hermed forslag til en delvis aflysning af lokalplan 1.36 for Ølgod midtby. PLANFORSLAGET Formålet med planforslaget er, at muliggøre nedrivningen af den bevaringsværdige bygning på matrikel 2r Østbæk By, Ølgod. Ejendommen er vurderet i en stand, så der er fare for ...

 13. Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af dyre- og forlystelsespark ved Nr. Nebel

  Varde Kommune har den 2. maj 2019 modtaget en  ansøgning om VVM-screening af etablering af dyre- og forlystelsespark ved Blåbjergvej 20 Nørre Nebel.   Vurdering Varde Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM ...

 14. Borgermøde om Ho områdeplan og lokalplanerne for hhv. hotel og hytteby i Ho

  Varde Kommune har offentliggjort et forslag til Ho områdeplan og to udkast til lokalplaner og kommuneplantillæg for henholdsvist et hotel og en hytteby i det sydlige Ho. Der afholdes borgermøde om planforslagene og planudkast Tirsdag den 10. september 2019 klokken 17 – 19.30. På Ho Kro, Hovej 34, ...

 15. Borgermøde- Planudkast for Ølgod bymidte

  Varde Kommune har igangsat en revision af planforholdene i bymidten i Ølgod, og inviterer hermed offentligheden til borgermøde om udkastene til nyt plangrundlag. Revisionen omhandler: Ny lokalplan 24.01.L09 for Ølgod bymidte Kommuneplantillæg 34 for tilretning af de planlægningsmæssige rammer i det ...

 16. Borgermøde om udkast til lokalplanforslag for solcelleanlæg nord for Mejls

  Varde Kommune inviterer interesserede til at deltage i et borgermøde om planudkastene for et solcelleanlæg nord for Mejls. Du kan læse mere og se planudkastene på dette link: http://www.vardekommune.dk/content/forhoering-lokalplan-solcelleanlaeg-nord-mejls Borgermødet afholdes torsdag den 16. ...

Sider