Søg aktindsigt

Alle har ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Læs her, hvordan du gør.

For at få aktindsigt i en sag hos Varde Kommune skal du kontakte os og beskrive, hvad du ønsker aktindsigt i.

Du kontakter os bedst ved at skrive direkte til den bestemte ansatte eller afdeling, du søger aktindsigt hos. Alternativt kan du skrive til vardekommune@varde.dk. Så finder vi ud af, hvem der kan svare på din anmodning.

Om aktindsigter

Svartid

En anmodning om aktindsigt skal som udgangspunkt besvares i løbet af syv arbejdsdage. Vi gør altid, hvad vi kan for at besvare en anmodning så hurtigt som muligt, men tager besvarelsen længere tid end syv arbejdsdage (fx fordi den er meget omfattende), får du, inden de syv arbejdsdage er gået, besked om, hvornår du i stedet får svar på din anmodning.

Undtagelser for aktindsigt

Hvis du har lavet en aktindsigtsanmodning, der er så omfattende, at ressourceforbruget til besvarelsen vil være for stort, kan du blive bedt om at præcisere din anmodning. Hvis det ikke er muligt, kan din anmodning om aktindsigt potentielt blive afslået.

Offentlighedsloven undtager derudover visse typer af sager fra aktindsigt. Det drejer sig typisk om personalesager eller enkeltpersoners private forhold. Altså sager, hvor der er tale om oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten.

Part i en sag

Udover den almindelige aktindsigt har du som part i en sag særlige rettigheder. Der er nemlig oplysninger om en selv, som du gerne selv må blive bekendt med, men som andre ikke kan få adgang til. Det kan fx være et konkret sagsbehandlingsforløb, du har været involveret i.

Meroffentlighed

I Varde Kommune overvejer vi ved enhver anmodning om aktindsigt, hvorvidt der er øvrige dokumenter, der er oplagte at udlevere i forbindelse med aktindsigten, selvom aktindsigten i sig selv ikke omhandler dem specifikt.