Coronavirus_

Seneste nyt om coronavirus

Få seneste nyt om udviklingen af coronavirus, og hvordan situationen påvirker Varde Kommune.

Skolerne og institutionerne vil kommunikere via deres normale platforme AULA og TABULEX. Det gælder også midlertidige lukninger som følge af coronavirus.

Varde Kommune opfordrer alle til at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk, der konstant opdateres.

Denne side fokuserer på lokale forhold i Varde Kommune og bliver løbende opdateret i takt med, at ny information er til rådighed.

Nyheder

Lempede besøgsrestriktioner på alle plejecentre

Opdateret fredag den 4. december

Styrelsen for Patientsikkerhed har fredag den 4. december lempet de midlertidige besøgsrestriktioner på alle plejecentre i Varde Kommune. Det indebærer:

 1. at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis: A) besøget sker i en kritisk situation, eller B) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren
 2. at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst tre faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere to faste nære pårørende). Dog må højst to nære pårørende komme på besøg ad gangen, og 
 3. at besøg i andre situationer end dem, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.

På enkelte plejecentre vil besøgsrummene først være klar mandag den 7. december.

Adgang for andre til plejehjem og ældreboligcentre
Besøgsrestriktionerne omfatter ikke brugere af daghjem og heller ikke personer, som er visiteret til træning, der foregår på plejecentre.

Så længe disse besøgsrestriktioner er gældende, er der ikke adgang til frivillige på plejecentrene.

Præster kan fortsat have adgang til afholdelse af gudstjenester under forhold, hvor der kan sikres imod spredning af coronasmitte.

Nye retningslinjer for test af personer med relationer til minkfarme

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer med relationer til minkdrift, herunder medlemmer af husstanden til personer, der arbejder på en minkfarm, testes 2 gange om ugen. 

I den forbindelse bør der skelnes mellem følgende grupper:

 1. For medlemmer af husstanden til personer, der arbejder på en minkfarm, hvor der ikke er påvist smitte med coronavirus, gælder følgende:
  1. Personer, der bor sammen med en person med relation til minkfarme, der ikke har fået påvist smitte med coronavirus, kan fortsat gå på arbejde. Desuden kan børn og unge i husstanden fortsat gå i skole og i dagtilbud. Dog gælder fortsat, at evt. lokale og nationale restriktioner følges.
  2. Medlemmer af husstanden anbefales at blive testet 2 gange om ugen indtil minkbesætning er slået ned, hvorefter den regelmæssige testning kan indstilles.
 2. For medlemmer af husstanden til personer, der arbejder på en minkfarm, hvor der er påvist smitte, der gælder følgende: 
  1. Personer, der bor sammen med en person, der arbejder på en minkfarm, hvor der er påvist smitte anbefales, ud fra et forsigtighedsprincip, at blive hjemme fra arbejde, herunder kritisk funktion, skole og daginstitution, indtil 14 dage efter den smittede minkbesætning er slået ned. Herefter gælder fortsat, at evt. lokale og nationale restriktioner følges. 
  2. Medlemmer af husstanden anbefales at blive testet 2 gange om ugen, indtil 14 dage efter den smittede minkbesætning er slået ned, hvorefter den regelmæssige testning kan indstilles. 

Tidligere positivt testsvar for cornavirus 
Det gælder for begge grupper af medlemmer af husstanden, at hvis et medlem af husstanden tidligere har testet positiv for coronavirus, så bør en ny test foretages efter følgende retningslinjer: 

 1. Hvis der foreligger en tidligere positiv test for coronavirus for mindre end 8 uger siden, bør personen ikke testes, da et nyt positivt testresultat kan tilskrives den tidligere smitte, og derfor ikke giver anledning til yderligere håndtering.
 2. Hvis der foreligger en tidligere positiv test for coronavirus, der er mere end 8 uger gammel, bør personen testes igen, fordi et evt. positivt testresultat kan skyldes en ny infektion med coronavirus, og derfor bør personen, ud fra et forsigtighedsprincip, håndteres som værende smittet igen med coronavirus og isoleres. 

De ovenstående retningslinjer forudsætter, at man er symptomfri. Hvis man har symptomer, skal man handle ud fra de gældende anbefalinger i forbindelse med smitte og gå i selvisolation med videre.

Midlertidigt besøgsforbud på bosteder

Varde Kommune har den 16. november modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om indførelse af besøgsforbud på botilbud.

Formålet med besøgsforbuddet er at beskytte beboerne, deres pårørende og personalet mod spredning af corona. Forbuddet indføres fra mandag den 16. november kl. 14.

Forbuddet gælder:

 • Bosteder, hvor der er borgere der er i øget risiko for at udvikle et alvorligt forløb med COVID-19.
 • Der indføres et generelt forbud på indendørs arealer på sociale tilbud i Varde Kommune.
 • Det vil fortsat være muligt at foretage besøg på indendørs arealer i såkaldte kritiske situationer, herunder bl.a. forældres besøg hos børn.
 • Det vil også fortsat være muligt at modtage besøg af 1-2 faste besøgspersoner. Det skal som udgangspunkt ske på udendørs arealer, medmindre bostedets ledelse har givet lov til, at besøg fra faste besøgspersoner kan ske indendørs.

Alle botilbud i Samstyrken og Lunden

Beboerne er sårbare, og det er derfor vigtigt ikke at udsætte dem for smitterisiko. Men det er også vigtigt for beboernes trivsel, at de har mulighed for kontakt med deres nære pårørende.

Derfor gælder disse retningslinjer for besøg:

 • Besøg på botilbud er muligt for 1-2 nære pårørende.
 • Tilbuddets ledelse udpeger - med inddragelse af beboeren - hvem der er besøgspersoner.
 • Besøg skal aftales med botilbuddets ledelse og under hensyntagen til botilbuddets personale og øvrige beboere.
 • Besøget er som udgangspunkt udendørs og altid under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
 • Besøg kan, hvis særlige forhold er gældende, også foregå i beboerens egen lejlighed. Forudsætningen er, at der er direkte adgang til beboeren udefra, uden at besøgende skal igennem service- eller fælles arealer. Borgere og pårørende skal i den forbindelse følge personalets anvisninger og iagttage stor opmærksomhed for omgivelserne og gældende retningslinjer for hygiejne, afstand o.a.

Varde Kommune anbefaler det offentlige COVID-19 testsystem

Varde Kommune anbefaler borgere at anvende det offentlige COVID-19 testsystem frem for test fra private testudbydere.

Selvom flere private firmaer er begyndt at udbyde COVID-19 test med hurtigt svar, anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat Varde Kommune at benytte det offentlige testsystem. De private test frarådes, da de er mindre følsomme end dem i det offentlige testsystem, og der er risiko for et falsk testsvar.

Der er fortsat kun meget få udbydere, der har fået godkendelse i det nationale kvalitetsprogram, der sikrer både gyldighed af testsvarene og registrering af svar hos Statens Seruminstitut. Godkendte udbydere anvendes allerede i dag som underleverandører til det offentliges testregi. 

Hvis man som privat person vælger at benytte test fra private testudbydere, er det vigtigt at vide at:

 • Et COVID-19 positivt testsvar fra en privat test er gyldigt
 • Et COVID-19 negativt testsvar fra en privat test, skal verificeres ved en test, foretaget i offentligt regi

Positive test fra private udbydere anerkendes, da de sendes til kontrol i det offentlige, mens de negative tests ikke anerkendes pga. den mindre følsomhed i de private test. 

De fleste private testere har lavet aftale med Sundhedsstyrelsen om at indberette positive testsvar, og derved vil borgere blive kontaktet for hjælp til smitteopsporing. Men da der måske er private testere, som ikke har lavet en sådan aftale, er det en god ide, at de personer, som i privat regi er testet positive, selv henvender sig til Sundhedsstyrelsen tlf. 32320511 for hjælp til smitteopsporing. 
 

Aflivning af minkbesætninger

Opdateret mandag den 16. november

Regeringen meddelte onsdag den 4. november, at alle minkbesætninger i Danmark skal aflives af hensyn til folkesundheden. I Varde Kommune ligger 54 minkfarme.

Følg med på Fødevarestyrelsens hjemmeside for retningslinjer og seneste nyt i sagen (åbner nyt vindue).

Hjælp og rådgivning

Regional krisehjælp til minkavlere
Regionerne har oprettet kriselinjer for minkavlere, der har behov for hjælp.
Du kan ringe kan på 99 44 50 60.

Job og uddannelse
På Jobcentrets hotline er vi klar til at hjælpe med spørgsmål om job og uddannelse.
Jobcentrets hotline: 21 19 29 99

Børn og Familie 
Hvis børn udviser meget store bekymringer og tegn på mistrivsel, skal du kontakte vores modtagerteam i Børn og Familie.  Vi opfordrer også til at tale med pædagoger og lærere i børnenes dag- og skoletilbud.
Børn og Families modtagerteam: 79 94 78 28

SAGRO tilbyder alle minkkunder råd om håndtering af de personlige og menneskelige udfordringer.
Kontakt SAGRO: 60 24 63 69 / 20 20 28 53

Karriererådgivning
Når du som minkavler er parat til at overveje fremtidsmulighederne, er ProVarde klar med råd og vejledning – også på det personlige plan.
ProVarde: 76 52 25 50

Miljø- og byggetilladelser
Hvilke muligheder har du med eksisterende bygninger? Kontakt vores erhvervsservice for rådgivning.
Erhvervsservice: 79 94 66 20

Corona
Har du brug for vejledning om test, foranstaltninger ved sygdom eller smitteopsporing, kan du kontakte vores sundhedsafdeling.  
Sundhedsafdelingen: corona@varde.dk 
 

Kommunale medarbejdere arbejder hjemmefra

Opdateret torsdag den 5. november

Som en konsekvens af den aktuelle coronasmitte i Varde Kommune gælder følgende tiltag fra mandag den 9. november:

 • Varde Rådhus lukker, og personalet arbejder hjemmefra.
 • Borgercenter Varde lukker, og personalet arbejder hjemmefra. Nødvendige borgerrettede funktioner opretholdes.
 • Politiske møder gennemføres virtuelt.
 • Borgermøder og kommunale arrangementer bliver vurderet enkeltvis og vil enten blive aflyst, udsat eller gennemført virtuelt.

Guide til den nationale teststrategi

Opdateret fredag den 23. oktober

Sundhedsmyndighedernes nye teststrategi indebærer, at personer, der oplever milde symptomer på Covid-19 nu selv kan booke tid til test via coronaprover.dk (åbner nyt vindue).

Du skal altid ringe til din læge:

 • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan nu selv booke tid på coronaprover.dk:

 • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge. 

Du kan fortsat selv booke tid på coronaprover.dk:

 • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen
 • Hvis du ønsker en test af anden årsag

Social-, sundheds- og ældreområdet

Opdateret fredag den 25. september.

Der er aktuelt følgende ændringer:

 • Sygeplejeklinikkerne på plejecentrene er lukkede. I stedet kører vi ud og hjælper de berørte.
 • Hvis du er henvist til træning fra sygehuset, fra visitationen i kommunen eller til vederlagsfri fysioterapi af din læge, vil du få tilbudt træning efter kommunens kvalitetsstandarder. For at undgå evt. smittekæder træner personer, der bor på vores plejecentre, og personer der bor andre steder, adskilt. Hvis personalet vurderer det hensigtsmæssigt, kan du blive tilbudt at træne i dit hjem. Vi overholder afstandskrav og bruger stadig værnemidler for at beskytte dig og personalet. Du har stadig ikke lov til at komme til træning, hvis du udviser tegn på Covid-19. Du vil opleve, at vores personale spørger ind til symptomer, når de er i kontakt med dig, og de kan bede dig anvende mundbind eller handsker, hvis det vurderes relevant. Hvis du kører med offentlig transport, herunder flextaxa, skal du bruge mundbind under rejsen, og det skal du selv anskaffe.

Hjemmebesøg på Sundheds-, Ældre- og Socialområdet

For at have de nødvendige medarbejderressourcer, og for at mindske smitterisikoen, vil der være færre hjemmebesøg på sundheds-, ældre- og socialområdet. 

Derfor vil modtagere af hjemmepleje, sygepleje og støtte i eget hjem, kunne opleve et ændret serviceniveau. 

Ændringerne vil ske ud fra en individuel og faglig vurdering. De besøg, som vurderes at kunne undværes midlertidigt, vil blive sat på pause.

Medarbejderne vil følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for anvendelse af værnemidler. Værnemidler som kittel, briller, handsker og mundbind er en mangelvare, så det bruger vi kun, hvor det er påkrævet.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen giver fortsat meget gerne telefonisk råd og vejledning og kan træffes alle hverdage kl. 8.00 – 9.00 på tlf. 23 31 29 31 eller ved henvendelse direkte til en sundhedsplejerske.

For nyfødte og spædbørn (0 – 1 år)

Sundhedsplejens tilbud er uændret. Vi kommer fortsat på alle hjemmebesøg og bruger de værnemidler, der er nødvendige for at undgå smittespredning. Af samme årsag gøres besøgene kortere med eventuel opfølgning telefonisk eller pr. video efterfølgende, hvis der er behov for det.

Graviditetsbesøg gennemføres uændret som hjemmebesøg, eller hvis det ønskes som video- eller telefonkonsultation.

For småbørn (1 – 5 år) og skolebørn

Sundhedsplejen fører nu igen tilsyn med både småbørn og skolebørn på samme vis som tidligere - dog med yderligere smitteforebyggende tiltag.

App: Smitte|stop

Sundhedsministeriet har udgivet appen Smitte|stop, som skal hjælpe med at inddæmme nye udbrud af Covid19 i Danmark. Appen fungerer således:

 • Smitte|stop giver besked om smitterisiko, hvis man eksempelvist har været tæt på personer, man ikke kender i den offentlige transport, og som derfor ikke er til at kontakte manuelt. 
 • Derudover giver Smitte|stop hurtigere og direkte besked om potentiel smitterisiko.

Du finder Smitte|stop der, hvor du henter dine øvrige apps og programmer til din smartphone eller tablet. 

Se mere på www.smittestop.dk

Tandplejen

Tandplejen genåbner gradvist. Tandplejen vil i første omgang tilbyde behandlinger og derefter undersøgelser til patienter, som har fået aflyst deres tid, og hvor tandlægen vurderer, at det vil have store konsekvenser, hvis behandlingen eller undersøgelsen ikke udføres.

Vi kontakter dig, hvis du har fået aflyst en tid. Desværre forventer vi, at der vil opstå en betragtelig ventetid, da vi ikke kan have så mange patienter om dagen pga. skærpede krav fra Sundhedsstyrelsen.

Læs mere på Tandplejens hjemmeside

Isolationsbolig

Borgere, der er smittet med COVID-19 og ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, har mulighed for at få en midlertidig isolationsbolig stillet til rådighed.

Hvis du er testet positiv for smitte med COVID-19, skal du isolere dig fra andre – herunder også din egen familie – indtil du har været symptomfri i 48 timer. Isolationen kan finde sted i dit eget hjem, men hvis det ikke er muligt, kan du få stillet en isolationsbolig til rådighed af Varde Kommune

Målgruppen er personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem, fordi personen:

 • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rum-adskillelse og/eller
 • Deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller
 • Deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Du kan læse mere om sundhedsmyndighedernes retningslinjer for isolation via dette link (åbner nyt vindue).   

Visitation: Henvendelse til Borgerservice på tlf. 79 94 76 11.
 

Liste over muligheder for hjælp

Vi har samlet en liste over tilbud til dig, som enten har brug for hjælp, social kontakt eller aktiverende tiltag, mens corona påvirker samfundet. Se listen via dette link.

Der er desuden hjælp at hente hos Frivillighuset Varde, der har kontakt med mange frivillige i kommunen. Læs mere på foreningens hjemmeside.

Jobcenter Varde

Jobcenter Varde holder åbent, men har begrænset antallet af fysiske møder. Du er velkommen til at kontakte din rådgiver eller ringe til Jobcentrets hovednummer på 7994 6300 / jobcenter@varde.dk