Coronavirus_

Seneste nyt om coronavirus

Få seneste nyt om udviklingen af coronavirus, og hvordan situationen påvirker Varde Kommune.

Skolerne og institutionerne vil kommunikere via deres normale platform AULA. Det gælder også midlertidige lukninger som følge af coronavirus.

Varde Kommune opfordrer alle til at følge udviklingen på coronasmitte.dk, der konstant opdateres.

Denne side fokuserer på lokale forhold i Varde Kommune og bliver løbende opdateret i takt med, at ny information er til rådighed.

Nyheder

Test for corona i Varde Kommune

Opdateret den 26. februar.

PCR-test

Efter aftale med Region Syddanmark bliver det fra fredag d. 22. januar muligt at få taget en PCR-test for coronavirus i Varde Kommune. 

Du kan blive testet i Ølgod og Janderup (se åbningstider længere nede). Begge steder er uden tidsbestilling, så du skal bare huske at medbringe dit gule sundhedskort, at bære mundbind og at holde afstand. 

PCR-testen tages ved podning i halsen. Det er den type test sundhedsmyndighederne anbefaler, hvis man har symptomer på coronavirus. Du må derfor gerne møde op og blive testet, hvis du har lette symptomer. Svaret på testen får du indenfor 48 timer på Sundhed.dk eller i MinSundhed-appen.


Teststeder og åbningstider:

 • Tirsdage fra kl. 8.30-17.30 i Vidagerhus, Vesterled 50, 6851 Janderup
 • Fredage fra kl. 9-17 i Ølgod Kulturhus, Vestergade 5, 6870 Ølgod 

Vær opmærksom på køens længde op til lukketidspunktet, så du ikke oplever at gå forgæves.

Kviktest

Kommunen har nu fået bekræftet planen for kviktest i uge 9 og 10:

Varde, Isbjerg møllevej 28 B, 6800 Varde (parkering ved Rådhuset)
Tirsdag kl. 8.00-19.00
Torsdag kl. 8.00-19.00

Janderup, Vidagerhus, Vesterled 50, 6851 Janderup
Mandag kl. 13-19
Onsdag kl. 13-19
Fredag kl. 13-19

Outrup Golfklub, Rottarpvej 40, 6855 Outrup
Mandag kl. 13-18
Onsdag kl. 13-18
Fredag kl. 13-18

Ølgod, Nobia Sales Academy, Industrivej 6, 6870 Ølgod (overfor Ølgod Varmeværk)
Tirsdag kl. 13-18
Torsdag kl. 13-18

Agerbæk, Kærvej 2, 6753 Agerbæk
Tirsdag kl. 14-18
Torsdag kl. 14-18

Vær opmærksom på køens længde op til lukketidspunktet, så du ikke oplever at gå forgæves.

Testen er uden tidsbestilling og foretages ved næsepodning. Du ringes op indenfor en halv time, hvis testen er positiv. Hvis du skal kviktestes, må du ikke have symptomer på Covid-19 eller være nær kontakt til en smittet. Er det tilfældet, skal du benytte dig af en PCR-test, som bestilles gennem Coronaprøver.dk

Husk mundbind, dit gule sygesikringskort og 2 meters afstand til andre. 

Vi opfordrer også til at følge med her på siden, hvor teststeder og -tider opdateres.

Test af børn

Kviktest (næsepodning) er kun for børn over 12 år. Børn over 5 år kan blive testet ved PCR-teststederne (halspodning).

Du skal altid ringe til din læge, hvis:

 • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Andre testmuligheder

Udover de ovenstående testmuligheder kan du booke test på coronaprover.dk.

Hvornår skal jeg testes?

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du se, hvornår det er en god idé at blive testet.

 

Vaccination mod COVID-19

Opdateret den 9. februar

Prioriteringsrækkefølge

Sundhedsstyrelsen og de øvrige sundhedsmyndigheder har udarbejdet et vaccinationsprogram for at vaccinere danskerne.

Sundhedsstyrelsen prioriterer løbende, hvilke grupper der skal tilbydes vaccination mod COVID-19, i takt med at vaccinerne bliver leveret til Danmark.

Sundhedsstyrelsen har fastlagt denne prioriteringsrækkefølge:

 1. Borgere i plejebolig mv.
 2. Borgere over 65 år som får både praktisk hjælp og personlig pleje
 3. Borgere over 85 år
 4. Udvalgt frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren
 5. Udvalgte patienter med særligt øget risiko, f.eks. kræftsyge, svært immunsupprimerede og personer med meget svær hjerte- lunge eller leversygdom
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko
 7. Borgere 80-84 år
 8. Borgere 75-79 år
 9. Borgere 65-74 år
 10. Borgere under 65 år med tilstande, som giver øget risiko
 11. Personale, som varetager samfundskritiske funktioner
 12. Øvrig befolkning over 16 år

Besked i e-boks
Du vil få besked i e-boks, når du kan blive vaccineret. Hvis du er digitalt fritaget, vil du få brev med posten.

Med tiden vil alle få tilbudt vaccination. Dog undtaget børn og gravide, som vaccinerne ikke ventes godkendt til.

Når du har modtaget besked e-boks, så kan du booke en tid på www.vacciner.dk.

Transport

Borgere, der ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination mod COVID-19, skal som udgangspunkt selv sørge for at komme til vaccinationscenteret eller få en af sine pårørende eller bekendte til at køre sig.

Borgere der lider af demens henvises til at benytte demenskørselsordningen.

Borgere, der er visiteret til handicapkørsel henvises til at benytte denne ordning. Læs mere her: Handicapkørsel | Varde Kommune

Borgere, der er i sygehusbehandling og får tilbudt vaccination gennem den tilknyttede afdeling, skal som udgangspunkt selv sørge for transport. 

Borgere, der har varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i en sådan grad, at de er ude af stand til selv at befordre sig kan kontakte kørselskontoret på telefon 7994 7010 for nærmere vejledning.

Hvis du er over 65 år, modtager personlig pleje og praktisk bistand, og du har meldt ind til din hjemmepleje, at du har brug for hjælp til transport, så skal du ikke bestille tid til vaccination. Så er du nemlig allerede tilmeldt vaccination via kommunen, og du vil blive kontaktet af kommunen for vaccinationstid og planlægning af kørsel.

Ledsager

Har du brug for en ledsager, når du skal vaccineres for COVID-19, så tilbyder Røde Kors hjælp til at finde en frivillig ledsager, der kan give dig tryghed og følgeskab fra dit hjem til coronavaccination og tilbage igen.
Røde Kors kan kontaktes alle hverdage fra kl. 10-14 på tlf. 35 29 96 60. Du kan også tilmelde dig og læse mere på rødekors.dk/parat. 

Bliv klogere på vaccinen

Læs mere om vaccinationer mod COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19

Eller på Region Syddanmarks hjemmeside, hvor du også kan læse om de syddanske vaccinationscentre:

https://www.regionsyddanmark.dk/wm528718

Desuden finder der svar på oftest stillede spørgsmål på hjemmesiden www.vacciner.dk . Det er også på denne hjemmeside du kan bestille tid til vaccination mod COVID-19, hvis du har modtaget brev i e-boks eller postkasse.

Hvis du har generelle spørgsmål om vaccinationsprogrammet mod COVID-19, kan du ringe til COVID-19 hotline på telefon 7020 0233.

Dagtilbud: Hold børn hjemme, hvis det er muligt

Opdateret onsdag den 3. februar

Sundhedsmyndighederne har skærpet retningslinjerne for dagtilbud. Det betyder blandt andet, at:

 • Forældre skal bære mundbind eller visir indendørs, når børnene afleveres og hentes
 • Afstandskravet for voksne (personale og forældre) øges fra en til to meter.
 • Børnene i endnu højere grad skal opdeles i mindre grupper.
 • Grupperne er så vidt muligt udendørs.

For at sikre en tryg hverdag for både børn og voksne opfordrer vi derfor til at holde børn hjemme, hvis det er muligt. Denne opfordring gælder indtil videre til den 28. februar.

Det kan f.eks. være dig, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe dit arbejde hjemmefra, eller at du er på barsel og har mulighed for at holde søskende hjemme.

Har dit barn særlige indsatser, opfordrer vi til fremmøde eller som minimum til, at du går i dialog med institutionen eller dagplejer, hvis du vælger at holde barnet hjemme. 

Besked om fremmøde
Alle forældre bedes via Tabulex give besked om fremmøde - foreløbig frem til udgangen af februar.

Digital løsning til testsvar for personer uden dansk CPR-nummer og NemID

Covidresults.dk kan personer uden dansk CPR-nummer og NemID se deres COVID-19-testsvar.

På hjemmesiden er det også muligt at downloade eller printe et certifikat, der dokumenterer testen.

Vejledning findes på Covidresults.dk hjemmesiden ved at trykke på ”Instructions” nederst i venstre side af skærmen.

Dagtilbud: Selvisolation af børn i forbindelse med udlandsrejser

Opdateret den 5. februar

Dagtilbud i Varde kommune gør opmærksom på, at Børne- og Undervisningsministeriet har skærpet Udenrigsministeriets rejsevejledning. 

Det betyder, at der i forbindelse med afholdelse af ferie i andre lande end Danmark på det kraftigste opfordres til at gå i 14 dages selvisolation efter hjemkomst.
Skærpelsen er indført, fordi man både ønsker at mindske risikoen for smitte og samtidig ønsker at værne om børnene, pårørende og personale i dagtilbuddene. 
Praksis i dagtilbuddene i Varde bliver derfor, at børn, der har været i andre lande hjemsendes i 14 dages selvisolation.

Er der tale om en rejse med et anerkendelsesværdigt formål til andre lande vil barnet stadig skulle hjemsendes i 14 dage.

De 14 dages selvisolation kan afbrydes af et negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter hjemkomst.

Vi gør opmærksom på at Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser frem til den 28. februar 2021.

Fra foreløbigt den 28. februar 2021 bortfalder opfordringen til at blive hjemme i 14 dage, hvis man har fulgt udenrigsministeriets rejseråd.
 

Borgerservice lukker

Opdateret den 18. januar.

Borgerservice holder lukket, indtil coronarestriktionerne tillader en genåbning.

Akutte henvendelser kan ske på 79 94 68 00.

Plejecentre

Opdateret den 19. februar

Besøgsrestriktioner for alle plejehjem og ældreboligcentre er af Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet den 18. og 19. februar. 

Ophævelsen betyder, at der ikke er begrænsninger i, hvor mange pårørende beboere kan få besøg af. Men vi opfordrer til, at alle respekterer den generelle henstilling om at have så få tætte kontakter som muligt og at se maksimalt fem udenfor husstanden i ”sin boble”. 

Besøgende skal naturligvis overholde gældende retningslinjer om brug af mundbind, når de bevæger sig igennem plejehjemmet, ligesom de også skal overholde de øvrige retningslinjer, som skal forebygge smittespredning.

Lempede besøgsrestriktioner på botilbud

Opdateret tirsdag den 22. december

Social- og Indenrigsministeriet har d. 21. december justeret bekendtgørelsen om besøgsrestriktioner på sociale botilbud. Dermed lempes de midlertidige besøgsrestriktioner på alle sociale botilbud i Varde Kommune. 

Det indebærer at:

 • Beboere kan få besøg af én nær pårørende og op til to faste besøgspersoner - dog højst 2 besøgende ad gangen. 
 • Besøg kan foregå i beboerens lejlighed eller anvist besøgsområde - fx et indrettet besøgsrum. Besøg i beboerens egen bolig kan enten ske via egen indgang udefra eller via tilbuddets fælles indgang. Det er botilbuddets ledelse, der beslutter, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt med besøg i beboerens bolig, herunder også ift. adgangsforhold. Hvis ikke, kan ledelsen beslutte, at besøg evt. kan gennemføres i et dertil indrettet besøgsrum.
 • Tilbuddets ledelse udpeger den nære pårørende og op til to faste besøgspersoner efter en konkret vurdering og i samråd med beboeren og dennes pårørende. 
 • Beboeren kan få besøg på institutionens udearealer af andre personer end den nære pårørende og de to faste besøgspersoner (jf. forsamlingsforbuddet).
 • Besøg skal aftales med botilbuddets ledelse og under hensyntagen til botilbuddets personale og øvrige beboere. 

Undtagelser
Forældre og nære pårørendes besøg hos mindreårige børn eller andre kritiske situationer er undtaget fra påbuddet. Ved kritiske situationer forstås besøg hos kritisk syge eller døende samt voksne, der som følge af kognitiv funktionsnedsættelse mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med restriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. I disse situationer er der adgang efter forudgående aftale med personalet og efter deres anvisninger. 

Foreninger: Kompensationsordninger og puljer

Foreninger har på grund af coronasituationen en række muligheder for at søge kompensationsordninger og puljer.

Vi har samlet mulighederne på denne side (åbner nyt vindue).

Kommunale medarbejdere arbejder hjemmefra

Opdateret torsdag den 17. december

Som en konsekvens af den aktuelle coronasmitte i Varde Kommune gælder følgende tiltag fra mandag den 9. november:

 • Varde Rådhus lukker, og personalet arbejder hjemmefra.
 • Politiske møder gennemføres virtuelt.
 • Borgermøder og kommunale arrangementer bliver vurderet enkeltvis og vil enten blive aflyst, udsat eller gennemført virtuelt.

Social-, sundheds- og ældreområdet

Opdateret tirsdag den 12. januar

Følgende sygeplejeklinikker er åbne: 

 • Poghøj, Oksbøl
 • BCV, Varde
 • Lerpøthus, Lerpøtvej, Varde 
 • Aktivitetscenteret i Ølgod
 • Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter, Nr.Nebel

Hvis du er henvist til træning fra sygehuset, fra visitationen i kommunen eller til vederlagsfri fysioterapi af din læge, vil du få tilbudt træning efter kommunens kvalitetsstandarder. Hvis der er smitte på et plejecenter, trænes borgere ikke før, at der er negativ testrul for alle på centret, så smitte ikke udbredes til vores træningssale. Hvis personalet vurderer det hensigtsmæssigt, kan du blive tilbudt at træne i dit hjem.

Vi overholder afstandskrav og bruger stadig værnemidler for at beskytte dig og personalet. Du har stadig ikke lov til at komme til træning, hvis du udviser tegn på Covid-19. Du vil opleve, at vores personale spørger ind til symptomer, når de er i kontakt med dig, og de kan bede dig anvende mundbind eller handsker, hvis det vurderes relevant. Hvis du kører med offentlig transport, herunder flextaxa, skal du bruge mundbind under rejsen, og det skal du selv anskaffe.

Hjemmebesøg på Sundheds-, Ældre- og Socialområdet

For at have de nødvendige medarbejderressourcer, og for at mindske smitterisikoen, vil der være færre hjemmebesøg på sundheds-, ældre- og socialområdet. 

Derfor vil modtagere af hjemmepleje, sygepleje og støtte i eget hjem, kunne opleve et ændret serviceniveau. 

Ændringerne vil ske ud fra en individuel og faglig vurdering. De besøg, som vurderes at kunne undværes midlertidigt, vil blive sat på pause.

Medarbejderne vil følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for anvendelse af værnemidler. Værnemidler som kittel, briller, handsker og mundbind er en mangelvare, så det bruger vi kun, hvor det er påkrævet.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen giver fortsat meget gerne telefonisk råd og vejledning og kan træffes alle hverdage kl. 8.00 – 9.00 på tlf. 23 31 29 31 eller ved henvendelse direkte til en sundhedsplejerske.

For nyfødte og spædbørn (0 – 1 år)

Sundhedsplejens tilbud er uændret. Vi kommer fortsat på alle hjemmebesøg og bruger de værnemidler, der er nødvendige for at undgå smittespredning. Af samme årsag gøres besøgene kortere med eventuel opfølgning telefonisk eller pr. video efterfølgende, hvis der er behov for det.

Graviditetsbesøg gennemføres uændret som hjemmebesøg, eller hvis det ønskes som video- eller telefonkonsultation.

For småbørn (1 – 5 år) og skolebørn

Sundhedsplejen fører nu igen tilsyn med både småbørn og skolebørn på samme vis som tidligere - dog med yderligere smitteforebyggende tiltag.

App: Smitte|stop

Sundhedsministeriet har udgivet appen Smitte|stop, som skal hjælpe med at inddæmme nye udbrud af Covid19 i Danmark. Appen fungerer således:

 • Smitte|stop giver besked om smitterisiko, hvis man eksempelvis har været tæt på personer, man ikke kender i den offentlige transport, og som derfor ikke er til at kontakte manuelt. 
 • Derudover giver Smitte|stop hurtigere og direkte besked om potentiel smitterisiko.

Du finder Smitte|stop der, hvor du henter dine øvrige apps og programmer til din smartphone eller tablet. 

Se mere på www.smittestop.dk

Isolationsbolig

Borgere, der er smittet med COVID-19 og ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, har mulighed for at få en midlertidig isolationsbolig stillet til rådighed.

Hvis du er testet positiv for smitte med COVID-19, skal du isolere dig fra andre – herunder også din egen familie – indtil du har været symptomfri i 48 timer. Isolationen kan finde sted i dit eget hjem, men hvis det ikke er muligt, kan du få stillet en isolationsbolig til rådighed af Varde Kommune

Målgruppen er personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem, fordi personen:

 • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rum-adskillelse og/eller
 • Deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller
 • Deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Du kan læse mere om sundhedsmyndighedernes retningslinjer for isolation via dette link (åbner nyt vindue).   

Visitation: Henvendelse til Borgerservice på telefonnummer 79 94 76 11.
 

Liste over muligheder for hjælp

Vi har samlet en liste over tilbud til dig, som enten har brug for hjælp, social kontakt eller aktiverende tiltag, mens corona påvirker samfundet. Se listen via dette link.

Der er desuden hjælp at hente hos Frivillighuset Varde, der har kontakt med mange frivillige i kommunen. Læs mere på foreningens hjemmeside.

Jobcenter Varde

Jobcenter Varde holder åbent, men har begrænset antallet af fysiske møder. Du er velkommen til at kontakte din rådgiver eller ringe til Jobcentrets hovednummer på 7994 6300 / jobcenter@varde.dk