Coronavirus_

Seneste nyt om coronavirus

Få seneste nyt om udviklingen af coronavirus, og hvordan situationen påvirker Varde Kommune.

Varde Kommune opfordrer alle til at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk, der konstant opdateres.

Denne side fokuserer på lokale forhold i Varde Kommune og bliver løbende opdateret i takt med, at ny information er til rådighed. Skolerne og institutionerne vil kommunikere via deres normale platforme AULA og TABULEX.

Nyheder

Besøgsrestriktioner ophæves på alle plejecentre

Opdateret fredag den 9. oktober

Styrelsen for Patientsikkerhed har med øjeblikkelig virkning ophævet besøgsrestriktionerne på alle plejecentre i Varde Kommune.

Besøgsrestriktionerne ophæves, efter der i de seneste testrunder ikke er konstateret nye smittede beboere eller medarbejdere. Samtidig har det generelle smittetryk i Varde Kommune været faldende.

Ophævelsen betyder, at beboere igen kan modtage besøg både indendørs og udendørs efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det vil sige, at:

 • Besøg foregår i beboerens lejlighed
 • Du skal spritte hænder, inden du går nærmeste vej til lejligheden
 • Du skal brug mundbind, når du går gennem plejecentret

Varde Kommunes administration skal hjemmearbejde

Opdateret fredag den 18. september

Fredag opfordrede statsministeren på sit pressemøde til hjemmearbejde i den private og offentlige sektor for at bringe corona-smitten ned. Derfor lukker Varde Kommune administrationen og sender de administrative medarbejdere på hjemmearbejde.

Som en konsekvens af overgangen til hjemmearbejde og foreløbig frem til 4. oktober gælder disse tiltag:

 • Varde Rådhus lukker, og personalet arbejder hjemmefra.
 • Borgercenter Varde lukker, og personalet arbejder hjemmefra. Nødvendige borgerrettede funktioner opretholdes.
 • Politiske møder gennemføres virtuelt.
 • Borgermøder og kommunale arrangementer bliver vurderet enkeltvis og vil enten blive aflyst, udsat eller gennemført virtuelt.

Besøgsrestriktioner ophæves på sociale botilbud

Opdateret tirsdag den 13. oktober

De midlertidige besøgsrestriktioner på botilbud og opholdssteder i Varde Kommune ophører fra den 14. oktober. 

Social og Indenrigsministeriet har på baggrund af det faldende antal smittede i Varde Kommune besluttet at ophæve de midlertidige besøgsrestriktioner. 

Ophævelsen betyder, at beboere igen kan modtage besøg både indendørs og udendørs efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Ophævelsen vedrører kommunale botilbud under Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien og private tilbud, som har adresse i Varde Kommune. 
 

Social-, sundheds- og ældreområdet

Opdateret fredag den 25. september.

Der er aktuelt følgende ændringer:

 • Sygeplejeklinikkerne på plejecentrene er lukkede. I stedet kører vi ud og hjælper de berørte.
 • Hvis du er henvist til træning fra sygehuset, fra visitationen i kommunen eller til vederlagsfri fysioterapi af din læge, vil du få tilbudt træning efter kommunens kvalitetsstandarder. For at undgå evt. smittekæder træner personer, der bor på vores plejecentre, og personer der bor andre steder, adskilt. Hvis personalet vurderer det hensigtsmæssigt, kan du blive tilbudt at træne i dit hjem. Vi overholder afstandskrav og bruger stadig værnemidler for at beskytte dig og personalet. Du har stadig ikke lov til at komme til træning, hvis du udviser tegn på Covid-19. Du vil opleve, at vores personale spørger ind til symptomer, når de er i kontakt med dig, og de kan bede dig anvende mundbind eller handsker, hvis det vurderes relevant. Hvis du kører med offentlig transport, herunder flextaxa, skal du bruge mundbind under rejsen, og det skal du selv anskaffe.

Hjemmebesøg på Sundheds-, Ældre- og Socialområdet

For at have de nødvendige medarbejderressourcer, og for at mindske smitterisikoen, vil der være færre hjemmebesøg på sundheds-, ældre- og socialområdet. 

Derfor vil modtagere af hjemmepleje, sygepleje og støtte i eget hjem, kunne opleve et ændret serviceniveau. 

Ændringerne vil ske ud fra en individuel og faglig vurdering. De besøg, som vurderes at kunne undværes midlertidigt, vil blive sat på pause.

Medarbejderne vil følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for anvendelse af værnemidler. Værnemidler som kittel, briller, handsker og mundbind er en mangelvare, så det bruger vi kun, hvor det er påkrævet.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen giver fortsat meget gerne telefonisk råd og vejledning og kan træffes alle hverdage kl. 8.00 – 9.00 på tlf. 23 31 29 31 eller ved henvendelse direkte til en sundhedsplejerske.

For nyfødte og spædbørn (0 – 1 år)

Sundhedsplejens tilbud er uændret. Vi kommer fortsat på alle hjemmebesøg og bruger de værnemidler, der er nødvendige for at undgå smittespredning. Af samme årsag gøres besøgene kortere med eventuel opfølgning telefonisk eller pr. video efterfølgende, hvis der er behov for det.

Graviditetsbesøg gennemføres uændret som hjemmebesøg, eller hvis det ønskes som video- eller telefonkonsultation.

For småbørn (1 – 5 år) og skolebørn

Sundhedsplejen fører nu igen tilsyn med både småbørn og skolebørn på samme vis som tidligere - dog med yderligere smitteforebyggende tiltag.

App: Smitte|stop

Sundhedsministeriet har udgivet appen Smitte|stop, som skal hjælpe med at inddæmme nye udbrud af Covid19 i Danmark. Appen fungerer således:

 • Smitte|stop giver besked om smitterisiko, hvis man eksempelvist har været tæt på personer, man ikke kender i den offentlige transport, og som derfor ikke er til at kontakte manuelt. 
 • Derudover giver Smitte|stop hurtigere og direkte besked om potentiel smitterisiko.

Du finder Smitte|stop der, hvor du henter dine øvrige apps og programmer til din smartphone eller tablet. 

Se mere på www.smittestop.dk

Tandplejen

Tandplejen genåbner gradvist. Tandplejen vil i første omgang tilbyde behandlinger og derefter undersøgelser til patienter, som har fået aflyst deres tid, og hvor tandlægen vurderer, at det vil have store konsekvenser, hvis behandlingen eller undersøgelsen ikke udføres.

Vi kontakter dig, hvis du har fået aflyst en tid. Desværre forventer vi, at der vil opstå en betragtelig ventetid, da vi ikke kan have så mange patienter om dagen pga. skærpede krav fra Sundhedsstyrelsen.

Læs mere på Tandplejens hjemmeside

Isolationsbolig

Borgere, der er smittet med COVID-19 og ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, har mulighed for at få en midlertidig isolationsbolig stillet til rådighed.

Hvis du er testet positiv for smitte med COVID-19, skal du isolere dig fra andre – herunder også din egen familie – indtil du har været symptomfri i 48 timer. Isolationen kan finde sted i dit eget hjem, men hvis det ikke er muligt, kan du få stillet en isolationsbolig til rådighed af Varde Kommune

Målgruppen er personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem, fordi personen:

 • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rum-adskillelse og/eller
 • Deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller
 • Deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Du kan læse mere om sundhedsmyndighedernes retningslinjer for isolation via dette link (åbner nyt vindue).   

Visitation: Henvendelse til Borgerservice på tlf. 79 94 76 11.
 

Liste over muligheder for hjælp

Vi har samlet en liste over tilbud til dig, som enten har brug for hjælp, social kontakt eller aktiverende tiltag, mens corona påvirker samfundet. Se listen via dette link.

Der er desuden hjælp at hente hos Frivillighuset Varde, der har kontakt med mange frivillige i kommunen. Læs mere på foreningens hjemmeside.

Jobcenter Varde

COVID-19 status: Jobcenter Varde følger myndighedernes anbefalinger. Vi har ikke lukket, men vi har begrænset antallet af fysiske møder. Vi arbejder - og du er velkommen til at kontakte din rådgiver eller ringe til vores hovednummer på 7994 6300 / jobcenter@varde.dk