Coronavirus_

Seneste nyt om coronavirus

Få seneste nyt om udviklingen af coronavirus, og hvordan situationen påvirker Varde Kommune.

Skolerne og institutionerne vil kommunikere via deres normale platform AULA. Det gælder også midlertidige lukninger som følge af coronavirus.

Varde Kommune opfordrer alle til at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk, der konstant opdateres.

Denne side fokuserer på lokale forhold i Varde Kommune og bliver løbende opdateret i takt med, at ny information er til rådighed.

Nyheder

Test for Covid-19

Opdateret den 21. januar

PCR-test

Efter aftale med Region Syddanmark bliver det fra fredag d. 22. januar muligt at få taget en PCR-test for coronavirus i Varde Kommune. 

Du kan blive testet i Ølgod og Janderup (se åbningstider længere nede). Begge steder er uden tidsbestilling, så du skal bare huske at medbringe dit gule sundhedskort, at bære mundbind og at holde afstand. 

PCR-testen tages ved podning i halsen. Det er den type test sundhedsmyndighederne anbefaler, hvis man har symptomer på coronavirus. Du må derfor gerne møde op og blive testet, hvis du har lette symptomer. Svaret på testen får du indenfor 48 timer på Sundhed.dk eller i MinSundhed-appen.

Teststeder og åbningstider:

Tirsdag fra kl. 8.30-17 i Vidagerhus, Vesterled 50, 6851 Janderup – første mulighed for test er i uge 4

Fredag fra kl. 9-17 i Ølgod Kulturhus, Vestergade 5, 6870 Ølgod – første mulighed for test er d. 22. januar

Kviktest

Indtil udgangen af uge 4 er det muligt at blive kviktestet for Covid-19 i Varde, Agerbæk, Outrup og Ølgod uden tidsbestilling (se åbningstiderne nederst). Kommunen arbejder på at finde en løsning, efter Falck tabte udbuddet om at levere kviktest i Region Syddanmark.

Testen laves af Falck og foregår ved næsepodning. Du ringes op indenfor en halv time, hvis testen er positiv. Hvis du skal kviktestes, må du ikke have symptomer på Covid-19 eller være nær kontakt til en smittet. Er det tilfældet, skal du benytte dig af en PCR-test, som bestilles gennem Coronaprøver.dk
Husk mundbind, 2 meters afstand og varmt tøj. Der er ikke indendørs venteområder ved Outrup Golfklub eller Nobia Sales Academy.

Teststeder og åbningstider:
Varde, testbil på parkeringspladsen ved det tidligere Hjertecenter, Søndertoften 20, 6800 Varde
Mandag kl. 13-18
Onsdag kl. 13-18
Fredag kl. 12-17

Outrup Golfklub (indendørs), Rottarpvej 40, 6855 Outrup
Mandag kl. 13-18
Onsdag kl. 13-18
Fredag kl. 13-18

Nobia Sales Academy (indendørs), Industrivej 6, 6870 Ølgod (overfor Ølgod Varmeværk)
Tirsdag kl. 13-18
Torsdag kl. 13-18

Agerbæk, testbil på parkeringspladsen ved det gamle bibliotek, Kærvej 2, 6753 Agerbæk
Tirsdag kl. 13-18
Torsdag kl. 13-18
 

Dagtilbud: Hold børn hjemme, hvis det er muligt

Opdateret fredag den 8. januar

Sundhedsmyndighederne har skærpet retningslinjerne for dagtilbud. Det betyder blandt andet, at:

 • Afstandskravet for voksne (personale og forældre) øges fra en til to meter.
 • Børnene i endnu højere grad skal opdeles i mindre grupper.
 • Grupperne er så vidt muligt udendørs.

For at sikre en tryg hverdag for både børn og voksne opfordrer vi derfor til at holde børn hjemme, hvis det er muligt. 

Det kan f.eks. være dig, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe dit arbejde hjemmefra, eller at du er på barsel og har mulighed for at holde søskende hjemme.

Har dit barn særlige indsatser, opfordrer vi til fremmøde eller som minimum til, at du går i dialog med institutionen eller dagplejer, hvis du vælger at holde barnet hjemme. 

Besked om fremmøde
Alle forældre bedes via Tabulex give besked om fremmøde - foreløbig frem til udgangen af januar.

Vaccination mod COVID-19

Opdateret den 19. januar.

Sundhedsstyrelsen og de øvrige sundhedsmyndigheder har udarbejdet et vaccinationsprogram for at vaccinere danskerne.

Sundhedsstyrelsen prioriterer løbende, hvilke grupper der skal tilbydes vaccination mod COVID-19, i takt med at vaccinerne bliver leveret til Danmark.

Sundhedsstyrelsen har fastlagt denne prioriteringsrækkefølge:

 1. Borgere i plejebolig mv.
 2. Borgere over 65 år som får både praktisk hjælp og personlig pleje
 3. Borgere over 85 år
 4. Udvalgt frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren
 5. Udvalgte patienter med særligt øget risiko, f.eks. kræftsyge, svært immunsupprimerede og personer med meget svær hjerte- lunge eller leversygdom
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko
 7. Borgere 80-84 år
 8. Borgere 75-79 år
 9. Borgere 65-74 år
 10. Borgere under 65 år med tilstande, som giver øget risiko
 11. Personale, som varetager samfundskritiske funktioner
 12. Øvrig befolkning over 16 år

Besked i e-boks
Du vil få besked i e-boks, når du kan blive vaccineret. Hvis du er digitalt fritaget, vil du få brev med posten.

Med tiden vil alle få tilbudt vaccination. Dog undtaget børn og gravide, som vaccinerne ikke ventes godkendt til.

Transport

Borgere, der ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination mod COVID-19, skal som udgangspunkt selv sørge for at komme til vaccinationscenteret eller få en af sine pårørende eller bekendte til at køre sig.

Borgere der lider af demens henvises til at benytte demenskørselsordningen.

Borgere, der er visiteret til handicapkørsel henvises til at benytte denne ordning. Læs mere her: Handicapkørsel | Varde Kommune

Borgere der er i sygehusbehandling og får tilbudt vaccination gennem den tilknyttede afdeling skal som udgangspunkt selv sørge for transport. 

Borgere, der har varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i en sådan grad, at de er ude af stand til selv at befordre sig kan kontakte kørselskontoret på telefon 7994 7010 for nærmere vejledning.

Hvis du er over 65 år, modtager personlig pleje og praktisk bistand, og du har meldt ind til din hjemmepleje, at du har brug for hjælp til transport, så skal du ikke bestille tid til vaccination. Så er du nemlig allerede tilmeldt vaccination via kommunen, og du vil blive kontaktet af kommunen for vaccinationstid og planlægning af kørsel.

Bliv klogere på vaccinen

Læs mere om vaccinationer mod COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19

Eller på Region Syddanmarks hjemmeside, hvor du også kan læse om de syddanske vaccinationscentre:

https://www.regionsyddanmark.dk/wm528718

Desuden finder der svar på oftest stillede spørgsmål på hjemmesiden www.vacciner.dk . Det er også på denne hjemmeside du kan bestille tid til vaccination mod COVID-19, hvis du har modtaget brev i e-boks eller postkasse.

Hvis du har generelle spørgsmål om vaccinationsprogrammet mod COVID-19, kan du ringe til COVID-19 hotline på telefon 7020 0233.

Vaccinationer på plejehjem

Opdateret den 22. januar

Første runde af vaccinationer på Varde Kommunes plejehjem er gennemført. Beboere og medarbejdere vil blive vaccineret igen tre uger efter første vaccination.

Planen for anden vacctionen af beboere på Varde Kommunes plejehjem er følgende:

 • Den 21. januar vaccineres der på Carolineparken, Varde.
 • Den 22. januar vaccineres der på Lyngparken, Varde.
 • Den 24. januar vaccineres der Poghøj og Skovhøj i Oksbøl, samt på Møllegården, Outrup, og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter i Nr. Nebel.

Datoerne for anden runde af vaccination på Aktivitetscentret i Ølgod, Helle Plejecenter og Ansager Plejecenter, Tistrup Plejecenter, Sognelunden i Agerbæk og Vinkelvejscentret i Ølgod ligger endnu ikke fast.

Skoler og nødpasning

Opdateret onsdag den 20. januar

På baggrund af skærpede restriktioner, som Regeringen har præsenteret, gælder følgende i Varde Kommune:

 • Alle elever fra 0.-10. klasse modtager virtuel undervisning til og med den 7. februar
 • Juniorklubber er lukkede til og med den 7. februar

Der tilbydes nødpasning for børn i 0.-4. klasse i følgende tilfælde: 

 • Børn indskrevet i 0.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende, og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. 
 • Sårbare børn, som skolen vurderer, vil kunne få nytte af nødpasning.

Hjemsendte forældre uden mulighed for hjemmearbejde kan ikke gøre brug af nødpasning. Det kan fx være forældre, der er ansat på nedlukkede arbejdspladser i servicesektoren (bartendere, tjenere og servicemedarbejdere), liberale serviceerhverv (frisører og massører)  samt ansatte i detailhandlen.

Genopstart af undervisning
Vi planlægger at genoptage almindelig undervisning den 8. februar.
 

Borgerservice lukker til og med 7. februar

Opdateret den 18. januar.

Borgerservice lukker til og med den 7. februar. 

Akutte henvendelser kan ske på 79 94 68 00.

Plejecentre

Opdateret den 16. januar

Carolineparkens daghjem lukker midlertidigt
På grund af smittetilfælde blandt medarbejdere og beboere har Varde Kommune i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet at lukke Carolineparkens daghjem. Der bliver løbende gennemført test af borgere og medarbejdere. 

Carolineparken

Beboere på Carolineparken kan kun få besøg af den nærmeste pårørende. For beboere i kritiske situationer gælder besøgsrestriktionerne ikke.

Lyngbyparken

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et besøgsforbudbesøgsforbud. Forbuddet betyder, at beboere kun kan få besøg af én nærmeste pårørende. Beboere i kritisk tilstand kan besøg af flere pårørende. Hoveddøren på Lyngparken er lukket. Lyngparkens daghjem for demensramte har stadigt åbent for brugere.

Lempede besøgsrestriktioner
Styrelsen for Patientsikkerhed besluttede torsdag den 17. december at lempe de midlertidige besøgsrestriktioner på alle plejecentre i Varde Kommune. Det indebærer:

 1. at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis: A) besøget sker i en kritisk situation, eller B) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.
 2. at at en beboer i sin egen bolig kan få besøg af yderligere 2 faste nære pårørende ud over den faste nærmeste pårørende - dog ikke mere end 2 besøgende ad gangen.
 3. at besøg i andre situationer end dem, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.

Adgang for andre til plejehjem og ældreboligcentre
Besøgsrestriktionerne omfatter ikke brugere af daghjem og heller ikke personer, som er visiteret til træning, der foregår på plejecentre.

Så længe disse besøgsrestriktioner er gældende, er der ikke adgang til frivillige på plejecentrene.

Lempede besøgsrestriktioner på botilbud

Opdateret tirsdag den 22. december

Social- og Indenrigsministeriet har d. 21. december justeret bekendtgørelsen om besøgsrestriktioner på sociale botilbud. Dermed lempes de midlertidige besøgsrestriktioner på alle sociale botilbud i Varde Kommune. 

Det indebærer at:

 • Beboere kan få besøg af én nær pårørende og op til to faste besøgspersoner - dog højst 2 besøgende ad gangen. 
 • Besøg kan foregå i beboerens lejlighed eller anvist besøgsområde - fx et indrettet besøgsrum. Besøg i beboerens egen bolig kan enten ske via egen indgang udefra eller via tilbuddets fælles indgang. Det er botilbuddets ledelse, der beslutter, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt med besøg i beboerens bolig, herunder også ift. adgangsforhold. Hvis ikke, kan ledelsen beslutte, at besøg evt. kan gennemføres i et dertil indrettet besøgsrum.
 • Tilbuddets ledelse udpeger den nære pårørende og op til to faste besøgspersoner efter en konkret vurdering og i samråd med beboeren og dennes pårørende. 
 • Beboeren kan få besøg på institutionens udearealer af andre personer end den nære pårørende og de to faste besøgspersoner (jf. forsamlingsforbuddet).
 • Besøg skal aftales med botilbuddets ledelse og under hensyntagen til botilbuddets personale og øvrige beboere. 

Undtagelser
Forældre og nære pårørendes besøg hos mindreårige børn eller andre kritiske situationer er undtaget fra påbuddet. Ved kritiske situationer forstås besøg hos kritisk syge eller døende samt voksne, der som følge af kognitiv funktionsnedsættelse mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med restriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. I disse situationer er der adgang efter forudgående aftale med personalet og efter deres anvisninger. 

Anbefalinger om hurtigtest/antigentest

Opdateret torsdag den 17. december

Hurtigtest/antigentest kan anvendes som et supplement til det offentlige test-system (PCR-test), men pga. testenes lave følsomhed giver Sundhedsstyrelsen en anbefaling til, hvornår de bør og ikke bør anvendes.

Det er vigtigt at understrege, at antigentest ligesom andre test ikke kan erstatte efterlevelse af Sundhedsstyrelsens generelle smitteforebyggende anbefalinger, herunder afstand, hygiejne, mundbind mv.
 
Antigentest bør ikke anvendes ved test af:

 • Personer med symptomer på COVID-19 (fraset nedenstående undtagelse ifm. indlæggelse)
 • Nære kontakter
 • Beboere og personale på institutioner med smittetilfælde
 • Patienter og personale i sundheds-og ældresektoren ved mistanke om smittespredning
 • Patienter der testes forud for indlæggelse eller ambulante procedurer
 • Personale, børn og elever på skoler og daginstitutioner ved et smittetilfælde
 • Regelmæssig test af personale i sundheds- og ældresektoren
 • Personer i forbindelse med udbrudshåndtering (fraset nedenstående undtagelse ifm. screening ved udbrud på eks. plejecentre) 
 • Pårørende til særligt sårbare, fx forud for besøg hos særligt sårbare personer, der er indlagt på sygehus, eller som bor på en institution, fx et plejehjem.

Hvis man som privatperson alligevel vælger at benytte antigentest i et af ovenstående scenarier, er det vigtigt at vide at:

 • Et COVID-19 positivt testsvar fra en antigentest er gyldigt
 • Et COVID-19 negativt testsvar fra en antigentest, skal verificeres ved en test, foretaget i offentligt regi

Antigentest kan anvendes i følgende situationer:

 • Situationer, hvor man for nuværende ikke anbefaler test for ny coronavirus, men hvor en antigentest kan finde smitsomme, asymptomatiske individer, som ellers ikke var blevet identificeret. Dette kan fx være på arbejdspladser og lignende med særlige risikoprofiler fx slagterier, hvor man ud fra et forsigtighedsprincip ønsker at iværksætte regelmæssig screening af de ansatte for ny coronavirus fx grundet viden om udbrud i andre virksomheder, tidligere udbrud i egen virksomhed mv.
 • I særlige situationer med smitteudbrud kan antigentest bruges som et supplement til PCR-testen i det offentlige test-system. Dette kan fx være ved smitteudbrud på et plejehjem, hvor der foretages screening blandt personale og borgere, og hvor det vurderes nødvendigt med et hurtigt testsvar, således at andre nære kontakter kan iværksætte selvisolation. Dette dog under forudsætning af, at der samtidig foretages PCR-test.
 • I lufthavne fx som screeningstest af personer uden symptomer, der ikke kan fremvise en negativ PCR-test, forud for indrejse i landet. Et negativt testresultat bør dog følges op af en PCR-test umiddelbart efter indrejse under samtidig opretholdelse af selvisolation indtil svar på denne foreligger. Dette gælder særligt ved indrejse af personer fra højrisikolande.

De fleste private testere har lavet aftale med Sundhedsstyrelsen om at indberette positive testsvar. Men da der kan væreer private testere, som ikke har lavet en sådan aftale, er det ved en positiv test en god ide selv at henvende sig til Sundhedsstyrelsen tlf. 32 32 05 11 for hjælp til smitteopsporing. 
 

Foreninger: Kompensationsordninger og puljer

Foreninger har på grund af coronasituationen en række muligheder for at søge kompensationsordninger og puljer.

Vi har samlet mulighederne på denne side (åbner nyt vindue).

Kommunale medarbejdere arbejder hjemmefra

Opdateret torsdag den 17. december

Som en konsekvens af den aktuelle coronasmitte i Varde Kommune gælder følgende tiltag fra mandag den 9. november:

 • Varde Rådhus lukker, og personalet arbejder hjemmefra.
 • Politiske møder gennemføres virtuelt.
 • Borgermøder og kommunale arrangementer bliver vurderet enkeltvis og vil enten blive aflyst, udsat eller gennemført virtuelt.

Guide til den nationale teststrategi

Opdateret fredag den 23. oktober

Sundhedsmyndighedernes nye teststrategi indebærer, at personer, der oplever milde symptomer på Covid-19 nu selv kan booke tid til test via coronaprover.dk (åbner nyt vindue).

Du skal altid ringe til din læge:

 • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan nu selv booke tid på coronaprover.dk:

 • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge. 

Du kan fortsat selv booke tid på coronaprover.dk:

 • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen
 • Hvis du ønsker en test af anden årsag

Social-, sundheds- og ældreområdet

Opdateret tirsdag den 12. januar

Følgende sygeplejeklinikker er åbne: 

 • Poghøj, Oksbøl
 • BCV, Varde
 • Lerpøthus, Lerpøtvej, Varde 
 • Aktivitetscenteret i Ølgod
 • Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter, Nr.Nebel

Hvis du er henvist til træning fra sygehuset, fra visitationen i kommunen eller til vederlagsfri fysioterapi af din læge, vil du få tilbudt træning efter kommunens kvalitetsstandarder. Hvis der er smitte på et plejecenter, trænes borgere ikke før, at der er negativ testrul for alle på centret, så smitte ikke udbredes til vores træningssale. Hvis personalet vurderer det hensigtsmæssigt, kan du blive tilbudt at træne i dit hjem.

Vi overholder afstandskrav og bruger stadig værnemidler for at beskytte dig og personalet. Du har stadig ikke lov til at komme til træning, hvis du udviser tegn på Covid-19. Du vil opleve, at vores personale spørger ind til symptomer, når de er i kontakt med dig, og de kan bede dig anvende mundbind eller handsker, hvis det vurderes relevant. Hvis du kører med offentlig transport, herunder flextaxa, skal du bruge mundbind under rejsen, og det skal du selv anskaffe.

Hjemmebesøg på Sundheds-, Ældre- og Socialområdet

For at have de nødvendige medarbejderressourcer, og for at mindske smitterisikoen, vil der være færre hjemmebesøg på sundheds-, ældre- og socialområdet. 

Derfor vil modtagere af hjemmepleje, sygepleje og støtte i eget hjem, kunne opleve et ændret serviceniveau. 

Ændringerne vil ske ud fra en individuel og faglig vurdering. De besøg, som vurderes at kunne undværes midlertidigt, vil blive sat på pause.

Medarbejderne vil følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for anvendelse af værnemidler. Værnemidler som kittel, briller, handsker og mundbind er en mangelvare, så det bruger vi kun, hvor det er påkrævet.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen giver fortsat meget gerne telefonisk råd og vejledning og kan træffes alle hverdage kl. 8.00 – 9.00 på tlf. 23 31 29 31 eller ved henvendelse direkte til en sundhedsplejerske.

For nyfødte og spædbørn (0 – 1 år)

Sundhedsplejens tilbud er uændret. Vi kommer fortsat på alle hjemmebesøg og bruger de værnemidler, der er nødvendige for at undgå smittespredning. Af samme årsag gøres besøgene kortere med eventuel opfølgning telefonisk eller pr. video efterfølgende, hvis der er behov for det.

Graviditetsbesøg gennemføres uændret som hjemmebesøg, eller hvis det ønskes som video- eller telefonkonsultation.

For småbørn (1 – 5 år) og skolebørn

Sundhedsplejen fører nu igen tilsyn med både småbørn og skolebørn på samme vis som tidligere - dog med yderligere smitteforebyggende tiltag.

App: Smitte|stop

Sundhedsministeriet har udgivet appen Smitte|stop, som skal hjælpe med at inddæmme nye udbrud af Covid19 i Danmark. Appen fungerer således:

 • Smitte|stop giver besked om smitterisiko, hvis man eksempelvist har været tæt på personer, man ikke kender i den offentlige transport, og som derfor ikke er til at kontakte manuelt. 
 • Derudover giver Smitte|stop hurtigere og direkte besked om potentiel smitterisiko.

Du finder Smitte|stop der, hvor du henter dine øvrige apps og programmer til din smartphone eller tablet. 

Se mere på www.smittestop.dk

Tandplejen

Tandplejen genåbner gradvist. Tandplejen vil i første omgang tilbyde behandlinger og derefter undersøgelser til patienter, som har fået aflyst deres tid, og hvor tandlægen vurderer, at det vil have store konsekvenser, hvis behandlingen eller undersøgelsen ikke udføres.

Vi kontakter dig, hvis du har fået aflyst en tid. Desværre forventer vi, at der vil opstå en betragtelig ventetid, da vi ikke kan have så mange patienter om dagen pga. skærpede krav fra Sundhedsstyrelsen.

Læs mere på Tandplejens hjemmeside

Isolationsbolig

Borgere, der er smittet med COVID-19 og ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, har mulighed for at få en midlertidig isolationsbolig stillet til rådighed.

Hvis du er testet positiv for smitte med COVID-19, skal du isolere dig fra andre – herunder også din egen familie – indtil du har været symptomfri i 48 timer. Isolationen kan finde sted i dit eget hjem, men hvis det ikke er muligt, kan du få stillet en isolationsbolig til rådighed af Varde Kommune

Målgruppen er personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem, fordi personen:

 • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rum-adskillelse og/eller
 • Deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller
 • Deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Du kan læse mere om sundhedsmyndighedernes retningslinjer for isolation via dette link (åbner nyt vindue).   

Visitation: Henvendelse til Borgerservice på telefonnummer 79 94 76 11.
 

Liste over muligheder for hjælp

Vi har samlet en liste over tilbud til dig, som enten har brug for hjælp, social kontakt eller aktiverende tiltag, mens corona påvirker samfundet. Se listen via dette link.

Der er desuden hjælp at hente hos Frivillighuset Varde, der har kontakt med mange frivillige i kommunen. Læs mere på foreningens hjemmeside.

Jobcenter Varde

Jobcenter Varde holder åbent, men har begrænset antallet af fysiske møder. Du er velkommen til at kontakte din rådgiver eller ringe til Jobcentrets hovednummer på 7994 6300 / jobcenter@varde.dk