Coronavirus_

Seneste nyt om coronavirus

Få seneste nyt om udviklingen af coronavirus, og hvordan situationen påvirker Varde Kommune.

Varde Kommune opfordrer alle til at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk, der konstant opdateres.

Denne side fokuserer på lokale forhold i Varde Kommune og bliver løbende opdateret i takt med, at ny information er til rådighed. Skolerne og institutionerne vil kommunikere via deres normale platforme AULA og TABULEX.

Nyheder

Vi har brug for sundhedsfagligt nødberedskab

Vi har brug for alle med en sundhedsfaglig uddannelse – også pensionister og sygeplejestuderende - til at styrke vores nødberedskab på Social- og Sundhedsområdet.

Læs mere og tilmeld dig

Skoler og nødpasning

Alle skoler er lukket til og med den 13. arpil.

Hvis I har brug for nødpasning, vil vi bede jer give direkte besked til den pågældende skole. Det kan eksempelvis gøres via AULA (skoler). Kan det ikke lade sig gøre at komme i kontakt med skolen skriftligt, kan man ringe til den pågældende skole.


Kritierier for nødpasning

 • 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 • 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Der er nødpasning følgende steder:

 • Agerbæk Skole
 • Ansager Skole
 • Blåbjerg Børneunivers (Lunde) for børn fra Blåbjergskole
 • Blåvandshuk Skole
 • Brorsonskolen (Varde)
 • Lykkegårdsskolen (Varde)
 • Nordenskov Skole
 • Næsbjerg Skole
 • Ølgod Skole

Dagtilbud og nødpasning

Alle dagtilbud er lukket til og med den 13. arpil.

Hvis I har brug for nødpasning, skal I kontakte Lene Pedersen på lepe@varde.dk. Det er vigtigt at angive barnets/børnenes navn, alder og stedet, barnet/børnene er indskrevet.

Går jeres barn i dagpleje, skal I tilmelde jer nødpasning via dagplejekontoret. 

Går jeres barn i SFO, skal I tilmelde jer hos skolen/SFO'en.
 

Kritierier for nødpasning

 • 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 • 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 • Hvis børn har særlige behov på grund af forhold i hjemmet.

Der er nødpasning følgende steder:

 • Agerbæk Børnehus
 • Blaabjerg Børneunivers (Lunde)
 • Børnehuset Lysningen (Varde)
 • Højgårdsparken (Varde)
 • Vuggestuen Isbjergparken (Varde) 
 • Mælkevejen (Nr. Nebel)
 • Regnbuen (Horne)
 • Skovbrynet (Ølgod) 
 • Skovmusen (Oksbøl)
 • Teglhuset (Nordenskov)
 • Årre Børnecenter

Kollektive skoleruter

Med virkning fra mandag den 30. marts lukker kollektive skoleruter i Sydtrafik. Det drejer sig om ruterne 447, 448, 449, 457, 460, 471, 472, 473, 474 og 485.

Lukningen sker to uger efter skolelukningerne, fordi vi ikke ville forhindre andre borgere i at benytte denne transportmulighed. De seneste tællinger viser dog, at busserne er tomme.

Al kørsel genoptages, så snart skolerne igen tager imod elever.

Social-, sundheds- og ældreområdet

Følgende tilbud inden for social-, sundhed og ældreområdet lukker helt eller delvist ned (alfabetisk rækkefølge):

 • Aflastningen på Jægumsvej 44, Varde (Samstyrken) er lukket
 • Aflastningen på Vænget 51, Årre (Samstyrken) er lukket
 • Aktivitets- og samværstilbuddet Lunden er lukket 
 • Beskæftigelse på Lundvej 135B, Varde (Samstyrken) er lukket
 • Beskæftigelse på Viaduktvej 25B, Ølgod (Samstyrken) er lukket
 • Beskæftigelse på Energivej 11, Ølgod (Samstyrken) er lukket
 • Butik på Kræmmergade 10E, Varde (Samstyrken) er lukket
 • Butik på Torvet 14, Ølgod (Samstyrken) er lukket
 • Center for Sundhedsfremme er lukket. Der bliver lavet telefonopfølgninger og telefonrådgivning efter behov.
 • Daghjem lukker som udgangspunkt ned. Det vurderes individuelt, om der skal gøres undtagelser for dette.
 • Feriegæster/turister der kræves sygepleje: Der opfordres generelt til, at alle former for feriebesøg undlades. Dette gælder især for personer, der har behov for sygepleje under ferien.
 • Hjælpemiddelforsyningen: Personer med de største behov prioriteres, og derfor kan øvrige opleve forsinkelser på leveringen
 • Medborgerhusets aktiviteter er lukket ned.
 • Sygeplejeklinikkerne på plejecentrene er lukkede. I stedet kører vi ud og hjælper de berørte.
 • Støttecentret Lindely er lukket
 • Støttecentret Samstyrken, Krogen 3, er lukket
 • Træning og rehabilitering lukker alle holdaktiviteter, træning med borgere, der umiddelbart ikke får helbredsmæssige konsekvenser af at sætte træningen på pause. Der vil i mindre grad foregå telefonrådgivning og opfølgning, og terapeuterne vejleder i hjemmetræning. Samme aftale gælder for privatleverandører af genoptræning.
 • Værestedet Dalgashus er lukket

Affald, genbrugspladser, drikkevand, fjernvarme etc.

DIN Forsyning opdaterer løbende status på denne side.

OBS: Genbrugspladserne er åbne igen fra tirsdag den 31. marts.

Varde Rådhus og Borgercenter Varde (BCV)

Varde Rådhus og Borgercenter Varde er lukket for besøgende med enkelte undtagelser (se nedenfor). Alle eksterne møder på Varde Rådhus og Borgercenter Varde er aflyst.

Det er muligt at møde op hos Borgerservice, hvis du:

 • skal have lavet et pas, og der er tale om et helt akut og velbegrundet behov
 • skal have hjælp til NemID, og det ikke er muligt at få hjælp telefonisk
 • skal have hjælp til kontakt til Udbetaling Danmark, og der er tale om et uopsætteligt problem med forsørgelsesydelser, som ikke kan klares ved telefonisk kontakt med Borgerservice.

Har du brug for at møde op, er det vigtigt, at du først kontakter Borgerservice 79 94 68 00 for nærmere aftale.

 

Beboere og besøgende på plejehjem, ældreboligcentre, bosteder mv.

Beboere på boenhederne opfordres til så vidt muligt at opholde sig på egne værelser og undgå de fælles opholdsrum for at mindske smitterisikoen.

For at forhindre smitte med coronavirus hos kommunens udsatte og sårbare borgere er der udstedt midlertidigt forbud mod besøgenes adgang til plejehjem, ældreboligcentre, bosteder mv. Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger. Forbuddet gælder også private bosteder, plejehjem, herberge mv. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt Varde Kommune at gennemføre påbuddet.

Nære pårørendes besøg hos kritisk syge eller døende borgere, forældres/nære pårørendes besøg hos mindreårige børn eller lignende besøg af særligt tungtvejende grunde er undtaget fra forbuddet. I disse situationer er der adgang efter forudgående aftale med personalet og efter deres anvisninger. Inden du træder ind ad døren, skal du altså have kontaktet personalet på boenheden.

Hjemmebesøg på Sundheds-, Ældre- og Socialområdet

For at have de nødvendige medarbejderressourcer, og for at mindske smitterisikoen, vil der være færre hjemmebesøg på sundheds-, ældre- og socialområdet. 
Derfor vil modtagere af hjemmepleje, sygepleje, træning og støtte i eget hjem, kunne opleve et ændret serviceniveau. 
Ændringerne vil ske ud fra en individuel og faglig vurdering. De besøg, som vurderes at kunne undværes midlertidigt, vil blive sat på pause.

Medarbejderne vil følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for anvendelse af værnemidler. Værnemidler som kittel, briller, handsker og mundbind er en mangelvare, så det bruger vi kun, hvor det er påkrævet.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen giver gerne telefonisk råd og vejldning og kan træffes alle hverdage kl. 8.00 – 9.00 på tlf. 23 31 29 31 eller ved henvendelse direkte til en sundhedsplejerske.

For nyfødte og spædbørn (0 – 1 år)

Sundhedsplejens tilbud er uændrede. Vi kommer fortsat på alle hjemmebesøg og bruger de værnemidler, der er nødvendige for at undgå smittespredning med COVID- 19. Af samme årsag gøres besøgene kortere med eventuel opfølgning telefonisk eller pr. video efterfølgende, hvis der er behov for det.

Graviditetsbesøg gennemføres som video- eller telefonkonsultationer.

For småbørn (1 – 5 år) og skolebørn

Sundhedsplejen følger sundhedsstyrelsens anbefalinger og fører ikke tilsyn med småbørn og skolebørn af hensyn til at nedbringe smitterisikoen med COVID-19. 
Undtaget er dog børn og familier, hvor særlige forhold gør sig gældende.
 

Foreninger

Varde Kommune anbefaler alle foreninger i Varde Kommune at aflyse deres aktiviteter. Det gælder møder, træningssamling og alle andre aktiviteter og arrangementer.

Fysio- og ergoterapeuterne

Terapeuterne er sendt hjem frem til og med den 13. april, og behandlingen er derfor sat på pause i denne periode.

Terapeuterne kan træffes på deres mobiltelefon eller på deres mail.

Varde STU-Center (tilbud til unge med særlige behov)

Varde STU-Center i Gårde er lukket frem til og med den 13. arpil.

Varde STU-Center er Varde Kommunes ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov.

Psykologer

Psykologerne arbejder hjemmefra ud fra de muligheder, de har frem til og med den 13. april.

Psykologerne er tilgængelige på mails og deres mobiltelefon for eventuelle henvendelser.

Socialrådgivere

Du kan træffe din socialrådgiver via tlf. og mail, da medarbejderne arbejder hjemmefra i det omfang, det er teknisk og praktisk muligt.

Det gælder foreløbigt frem til og med den 13. april.

Du har ligeledes mulighed for at kontakte Modtagefunktionen på tlf. 7994 7828. De kan svare på spørgsmål og evt. guide dig videre.

Familiebehandling

Familiebehandlingen er sat på pause frem til og med den 13. april.

Jobcentret

Kulturinstitutioner, biblioteker og fritidstilbud

Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner herunder museer, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter er lukket frem til og med den 13. april.

Tandplejen

Varde kommunale Tandpleje kan i den kommende tid kun modtage og behandle patienter på klinikken, der har et kritisk behandlingsbehov - og udelukkende efter forudgående telefonisk aftale.
 
Baggrunden er nogle nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som beskriver, hvordan tandlæger skal håndtere COVID-19.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer gælder fra den 17. marts 2020 til og med juni 2020, medmindre Sundhedsstyrelsen melder andet ud. Det indebærer, at Varde kommunale Tandpleje er nødsaget til at annullere alle aftaler frem til udgangen af juni 2020. 

Læs mere på Tandplejens hjemmeside

Besøg fra familiekonsulenter og kontaktpersoner

Nogle børn, unge og forældre vil i perioden frem til og med den 13. april udelukkende blive kontaktet via telefonen, mens andre fortsat vil få besøg i hjemmet.

Man er velkommen til at kontakte sin kontaktperson, familiekonsulent mv, eller socialrådgiveren, hvis der er spørgsmål.

Turistinformationer

Destination Vesterhavets turistinformationer i Blåvand, Henne, Ringkøbing og Hvide Sande er lukket fra lørdag den 14. marts og 14 dage frem efter anbefalinger fra myndighederne.

Læs mere på www.visitwestdenmark.dk.

Byggetilladelser (Privat)

Alle vores digitale selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden fungerer som normalt, og det er fortsat muligt at indsende ansøgninger.

Vores medarbejdere arbejder hjemmefra, og vi forsøger at opretholde det normale serviceniveau. Vi arbejder på at optimere vores telefon- og IT-systemer til denne uvante situation, men det kan tage længere tid end normalt, før vi er i stand til at besvare din henvendelse.

Vi gennemfører ikke tilsyn og besigtigelser.

Bygge- og miljøtilladelser (Erhverv)

Alle vores digitale selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden fungerer som normalt, og det er fortsat muligt at indsende ansøgninger.

Vores medarbejdere arbejder hjemmefra, og vi forsøger at opretholde det normale serviceniveau. Vi arbejder på at optimere vores telefon- og IT-systemer til denne uvante situation, men det kan tage længere tid end normalt, før vi er i stand til at besvare din henvendelse.

Rutinemæssige tilsyn hos virksomheder og landbrug er udsat.
 

ProVarde Erhvervsservice

Alle medarbejdere hos ProVarde er tilgængelige via telefon fra deres hjemmearbejdspladser.

ProVarde prioriterer sparring til virksomheder, som er særlig udfordret af den aktuelle situation, og de er opdateret på seneste nyt om diverse hjælpepakker.

Læs mere på ProVardes hjemmeside (åbner nyt vindue)

Miljø, rotter og forsyning

 • Indmeld akutte miljøuheld til Vagtcentralen på telefon 112 som normalt.
 • Anmeld tegn på rotter i dit hjem eller i forbindelse med drift af fødevarevirksomhed via denne side som normalt.
 • Følg status på spildevand, drikkevand og affaldshåndtering hos DIN Forsyning (åbner nyt vindue).
 • Rutinemæssige brandsyn hos kommunens plejecentre m.m. er udsat
   

Vej og Park

 • Tidsbegrænsningen i p-zonerne i Varde og Ølgod er ophævet indtil videre.
 • Fejl på gadelys, signallys og lignende kan fortsat meldes ind via Giv et Praj, hvor vi prioriterer henvendelser af hastende karakter.
 • Vinterberedskabet opretholdes, og der er vagtordning på i forhold til påvirkning af kritisk infrastruktur som eksempelvis væltede træer eller store huller i vejen. 
 • Det øvrige personale i kommunens Vej og Park-afdeling er sendt hjem. Det betyder, at der pt. ikke fejes, beskæres træer eller rettes fortove op.

Fra mandag den 30. marts udfører Vej og Park desuden opgaver på følgende områder, hvor arbejdet kan klares udendørs og af én person:

 • Affaldsindsamling og rensning af strande
 • Vandløbsvedligeholdelse
 • Tambours Have og Minibyen
 • Institutioner og grundejerforeninger
 • Græsklipning på boldbaner
 • Parker og grønne områder
 • Gadefejning
 • Grusveje, kanter/rabatter samt afvanding
 • Skiltearbejder

Offentlige toiletter

Alle offentlige toiletter er lukkede.

Der drejer sig i alt om 30 steder rundt om i kommunen, typisk ved kystbyerne.

Kommunens medarbejdere der arbejder hjemme

Hovedparten af kommunens medarbejdere er sendt hjem. Ansatte i ældresektoren og sundhedssektoren bliver på jobbet.

Medarbejdere kan blive kaldt ind, hvis der opstår uforudsete situationer, og derfor skal man være tilgængelig.

Lederne har sørget for telefonnumre og mailadresser, så man kan kontaktes, hvis det bliver nødvendigt.

Det betyder, at man står til rådighed, og skal arbejde det man kan. Hvis man ikke ønsker at være til rådighed i nogle dage og kan undværes, skal man aftale ferie eller afspadsering med sin leder.

Man skal fortsat melde ind, hvis man er syg og ikke er til rådighed.

Har man allerede planlagt ferie eller fridage i perioden, afholder man dette.