Coronavirus_

Seneste nyt om coronavirus

Få seneste nyt om udviklingen af coronavirus, og hvordan situationen påvirker Varde Kommune.

Varde Kommune opfordrer alle til at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk, der konstant opdateres.

Denne side fokuserer på lokale forhold i Varde Kommune og bliver løbende opdateret i takt med, at ny information er til rådighed. Skolerne og institutionerne vil kommunikere via deres normale platforme AULA og TABULEX.

Nyheder

Varde Kommunes administration skal hjemmearbejde

Opdateret fredag klokken 21:00

Fredag opfordrede statsministeren på sit pressemøde til hjemmearbejde i den private og offentlige sektor for at bringe corona-smitten ned. Derfor lukker Varde Kommune administrationen og sender de administrative medarbejdere på hjemmearbejde.

Som en konsekvens af overgangen til hjemmearbejde og foreløbig frem til 4. oktober gælder disse tiltag:

 • Varde Rådhus lukker, og personalet arbejder hjemmefra.
 • Borgercenter Varde lukker, og personalet arbejder hjemmefra. Nødvendige borgerrettede funktioner opretholdes.
 • Politiske møder gennemføres virtuelt.
 • Borgermøder og kommunale arrangementer bliver vurderet enkeltvis og vil enten blive aflyst, udsat eller gennemført virtuelt.

Midlertidigt forbud mod besøgende på Carolineparken

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejecentret Carolineparken.

Beslutningen sker efter, at en medarbejder blev testet positiv for Covid-19.

Pårørende kan kontakte ledelsen på Carolineparken med nærmere spørgsmål.

App: Smitte|stop

Sundhedsministeriet har udgivet en app, som skal hjælpe med at inddæmme nye udbrud af Covid19 i Danmark. 

I takt med samfundets genåbning og det, at befolkningen mødes mere på fx arbejdspladser, i den offentlige transport og i sociale sammenhænge, er der også risiko for en stigende smitte. 

Her er den nye app, Smitte|stop, til hjælp på to måder:

 • Smitte|stop giver besked om smitterisiko, hvis man eksempelvist har været tæt på personer, man ikke kender i den offentlige transport, og som derfor ikke er til at kontakte manuelt. 
 • Derudover giver Smitte|stop hurtigere og direkte besked om potentiel smitterisiko.

Det er frivilligt at downloade og bruge appen Smitte|stop. Når mange vælger at hente og bruge appen, så kan den være et vigtigt bidrag til en hurtig og forsvarlig genåbning af Danmark. 

Du finder Smitte|stop der, hvor du henter dine øvrige apps og programmer til din smartphone eller tablet. 
Se mere på www.smittestop.dk

Skoler: Genåbning

Spørgsmål og svar

Må børn starte i skole umiddelbart efter en udlandsrejse?
Elever skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til lande, som det frarådes at besøge. Elever modtager i denne periode ikke fjernundervisning. Ved ikke-nødvendige rejser tælles de 14 dage som ulovligt fravær.

Har mit barn mødepligt? 
Børn skal møde fysisk i skolen, medmindre de eller en i den nærmeste familie er testet positiv for Covid19, eller hvis de tilhører en risikogruppe, som skolen af sundhedsmæssige grunde har vurderet ikke skal undervises fysisk på skolen. Disse elever vil blive tilbudt muligheden for fjernundervisning.

Hvordan sikrer I, at rengøringen følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer? 
Skolerne følger en checkliste, hvor alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer til rengøring er samlet. Der er også lavet aftale om ekstra rengøring med vores rengøringsselskab.

Hvad kan vi forvente af undervisningen? 
Som følge af nye retningslinjer for genåbning af grundskolerne og andre uddannelsesinstitutioner, skal uddannelsesstederne per 1. august igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Institutionerne skal derfor kun give nødundervisning, såfremt at det på grund af foranstaltninger mod coronavirus ikke er muligt for eleverne at modtage normal undervisning. Retningslinjerne kan læses i detaljer her.

Kan mit barn komme med skolebus? 
Ja, der vil være almindelig skolebusdrift fra den 17. april, og køre-hjem-tidspunkterne vil lokalt blive tilpasset i et samarbejde med skolerne, så de matcher længden på den nye skoledag bedst muligt. Kravet om mundbind i offentlig transport betyder, at elever i Varde kommune skal anvende mundbind til og fra skole. Ved udflugter, obligatoriske forløb eller lignende skolerelaterede aktiviteter i skoledagen, vil skolen stille mundbind til rådighed.

Hvad sker der, hvis der opstår sygdom på skolen? 
Elever eller ansatte på skolen, der oplever symptomer på sygdom, skal hurtigst muligt hjem og blive hjemme indtil 48 timer efter de seneste symptomer. Det er barnets lærer, der efter samråd med ledelsen tager kontakt til familien, hvis der opleves COVID-19-lignende symptomer. Hvis en elev eller en ansat på skolen konstateres smittet med COVID-19, sikrer skolen, at alle der har været i nær kontakt med den smittede, modtager information om forholdsreglerne.

Dagtilbud: Genåbning

Efter sommerferien arbejder dagtilbuddene med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som kan ses via dette link. Det betyder, at både forældre, børn og personale til stadighed skal forberede sig på en hverdag, som ikke ligner den, vi kender.

Alle forældre opfordres til at følge med på Tabulex og her på hjemmesiden.

Spørgsmål og svar

Må børn starte i dagtilbud umiddelbart en udlandsrejse?
Børn, der har været på ferie i lande, hvor der fra Udenrigsministeriet frarådes alle ikke-nødvendige rejser, må ikke komme i dagtilbuddet i 14 dage efter hjemkomst. Dog kan de komme tilbage tidligere, hvis de kan påvise 2 negative Covid-19 tests, som skal tages efter retningslinjerne for dette. Se rejsevejledningen via dette link (åbner nyt vindue)

Hvor mange børn må der være i et dagtilbud?  
Myndighederne anbefaler fortsat, at der så vidt muligt holdes 1 meters afstand i alle situationer, og at fysisk kontakt mindskes. Gruppen eller stuen er udgangspunktet for børnene, og de aktiviteter der foregår i dagtilbuddet. Dog kan forskellige grupper samles ved pædagogiske hensyn. 

Må personalet trøste mit barn? 
Ja, og børnene må også få et kram, hvis de er kede af det. 

Hvordan sikrer I, at rengøringen følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer? 
Rengøringsselskabet er instrueret i at rengøre efter myndighedernes retningslinjer. Ledelsen i institutionerne har lokale planer for, hvordan de lever op til retningslinjerne. Vi følger situationen tæt og justerer indsatsen, når det er nødvendigt.

Hvad sker der, hvis der opstår sygdom i dagtilbuddet? 
Hvis et barn eller en voksen bliver syg med corona-relaterede symptomer, sendes de hjem. Her skal de blive i mindst 48 timer efter, at de er symptomfri, eller indtil der forevises en negativ Covid-19 test. Hvis et barn eller en ansat i institutionen konstateres smittet med Covid-19, sikrer dagtilbuddet, at alle, der har været i nær kontakt med den smittede, modtager information om forholdsreglerne.

Liste over muligheder for hjælp

Vi har samlet en liste over tilbud til dig, som enten har brug for hjælp, social kontakt eller aktiverende tiltag under coronakrisen. Se listen via dette link.

Der er desuden hjælp at hente hos Frivillighuset Varde, der har kontakt med mange frivillige i kommunen. Læs mere på foreningens hjemmeside.

Social-, sundheds- og ældreområdet

Følgende tilbud inden for social-, sundhed og ældreområdet er lukket helt eller delvist ned (alfabetisk rækkefølge - opdateret 11. maj):

 • Center for sundhedsfremme er delvis åbent for fysisk fremmøde. Der laves digitale hold indsatser, telefonopfølgninger, og telefonrådgivning når det er muligt.
 • Daghjem lukker som udgangspunkt ned. Det vurderes individuelt, om der skal gøres undtagelser for dette.
 • Feriegæster/turister der kræves sygepleje: Der opfordres generelt til, at alle former for feriebesøg undlades. Dette gælder især for personer, der har behov for sygepleje under ferien.
 • Hjælpemiddelforsyningen: Personer med de største behov prioriteres, og derfor kan øvrige opleve forsinkelser på leveringen
 • Medborgerhusets aktiviteter er lukket ned.
 • Sygeplejeklinikkerne på plejecentrene er lukkede. I stedet kører vi ud og hjælper de berørte.
 • Træning og rehabilitering er tilbage ved normale forhold, men du vil opleve færre personer i vores sale ad gangen og et behov for, at du træner i ydertimer. Vi overholder afstandskrav og bruger stadig værnemidler for at beskytte dig og personalet. Du har stadig ikke lov til at komme til træning, hvis du udviser tegn på coronarelateret sygdom. Du vil opleve at vores personale spørger ind til helbredet, når de er i kontakt med dig.

Besøgende på plejehjem, ældreboligcentre, bosteder mv.

Plejecentre

Besøgsrestriktioner på plejehjem ophæves den 2. juli. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd under Covid-19 skal stadig følges. Det betyder, at:

 • Besøg kan foregå inde og ude. Ved inde-besøg kan dette dog alene foregå i beboerens egen lejlighed, det vil sige at fællesarealer/opholdsrum/køkkener ikke kan benyttes.
 • Vi opfordrer til, at I bruger vores besøgsfacilitet udendørs og i pavillonen.
 • Du skal så vidt muligt holde to meters afstand til beboeren. Hvis dette ikke er en mulighed, opfordrer vi til brug af mundbind og handsker.
 • Der er sprit ved indgange og på badeværelser i alle lejligheder. Der skal udføres god håndhygiejne, før du går ind. 
 • Vi tilbyder mundbind til besøget. Disse er at finde ved indgange og i alle lejligheder.
 • Du skal som besøgende bruge korteste vej ind til beboerens lejlighed, fx terrassedøren, når beboeren selv kan åbne denne.
 • Vores hoveddøre er ikke låste.
 • Vi gør ikke rent i beboerens lejlighed efter dit besøg, derfor opfordrer vi til at du mindsker berøring på kontaktflader samt brug af badeværelse/toilet. 
 • Du opfordres til at spritte overfladerne af, når du forlader lejligheden. Der er sprit til overfladedesinfektion i alle lejligheder.
 • Vi har ikke faste besøgstider.
 • De frivillige må desværre fortsat ikke komme ind på plejecentret.
 • Hvis du tager beboeren med hjem til diverse fester eller lign., så opfordrer vi, at I ved fælles hjælp udviser en hensigtsmæssig adfærd, så vi undgår spredning ad COVID 19.
 • Du må ikke komme på besøg, hvis du har tør hoste, feber, vejrtrækningsproblemer, hovedpine, ondt i halsen og/eller muskelømhed. 
 • Du må ikke komme på besøg hvis du afventer podningssvar. 
   

Sociale botilbud
Pt. ingen lokale restriktioner.

Hjemmebesøg på Sundheds-, Ældre- og Socialområdet

For at have de nødvendige medarbejderressourcer, og for at mindske smitterisikoen, vil der være færre hjemmebesøg på sundheds-, ældre- og socialområdet. 

Derfor vil modtagere af hjemmepleje, sygepleje og støtte i eget hjem, kunne opleve et ændret serviceniveau. 

Ændringerne vil ske ud fra en individuel og faglig vurdering. De besøg, som vurderes at kunne undværes midlertidigt, vil blive sat på pause.

Medarbejderne vil følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for anvendelse af værnemidler. Værnemidler som kittel, briller, handsker og mundbind er en mangelvare, så det bruger vi kun, hvor det er påkrævet.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen giver fortsat meget gerne telefonisk råd og vejledning og kan træffes alle hverdage kl. 8.00 – 9.00 på tlf. 23 31 29 31 eller ved henvendelse direkte til en sundhedsplejerske.

For nyfødte og spædbørn (0 – 1 år)

Sundhedsplejens tilbud er uændret. Vi kommer fortsat på alle hjemmebesøg og bruger de værnemidler, der er nødvendige for at undgå smittespredning. Af samme årsag gøres besøgene kortere med eventuel opfølgning telefonisk eller pr. video efterfølgende, hvis der er behov for det.

Graviditetsbesøg gennemføres uændret som hjemmebesøg, eller hvis det ønskes som video- eller telefonkonsultation.

For småbørn (1 – 5 år) og skolebørn

Sundhedsplejen fører nu igen tilsyn med både småbørn og skolebørn på samme vis som tidligere - dog med yderligere smitteforebyggende tiltag.

Tandplejen

Tandplejen genåbner gradvist. Tandplejen vil i første omgang tilbyde behandlinger og derefter undersøgelser til patienter, som har fået aflyst deres tid, og hvor tandlægen vurderer, at det vil have store konsekvenser, hvis behandlingen eller undersøgelsen ikke udføres.

Vi kontakter dig, hvis du har fået aflyst en tid. Desværre forventer vi, at der vil opstå en betragtelig ventetid, da vi ikke kan have så mange patienter om dagen pga. skærpede krav fra Sundhedsstyrelsen.

Læs mere på Tandplejens hjemmeside

Isolationsbolig

Borgere, der er smittet med COVID-19 og ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, har mulighed for at få en midlertidig isolationsbolig stillet til rådighed.

Hvis du er testet positiv for smitte med COVID-19, skal du isolere dig fra andre – herunder også din egen familie – indtil du har været symptomfri i 48 timer. Isolationen kan finde sted i dit eget hjem, men hvis det ikke er muligt, kan du få stillet en isolationsbolig til rådighed af Varde Kommune

Målgruppen er personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem, fordi personen:

 • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rum-adskillelse og/eller
 • Deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller
 • Deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Du kan læse mere om sundhedsmyndighedernes retningslinjer for isolation via dette link (åbner nyt vindue).   

Visitation: Henvendelse til Borgerservice på tlf. 79 94 76 11.