Sådan arbejder byrådet

Her finder du byrådets styrelsesvedtægt og forretningsorden, der danner rammerne for byrådets arbejde.

Forretningsorden

I forretningsordenen kan du læse om reglerne for, hvordan sagerne på byrådets dagsorden skal behandles, hvordan møderne skal foregå, regler for afstemning og meget mere.

Læs Forretningsorden for Varde Byråd

 

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten for Varde Kommune beskriver blandt andet, hvor mange medlemmer byrådet skal have, hvilke udvalg der skal være, og hvilke opgaver de enkelte udvalg varetager.

Læs hele Styrelsesvedtægten for Varde Kommune

 

Byrådsgrundlag 2018-2021

Byrådsgrundlaget er pejlemærker for, hvad Byrådet vil arbejde for i indeværende valgperiode.

Læs hele Byrådsgrundlaget for valgperioden 2018-2021

 

Katalog over de af Byrådet udpegede repræsentanter i udvalg, råd, nævn og bestyrelser 2018 - 2021.

Læs hele Kataloget her.