Regnskaber

Varde Kommunes årsregnskab bliver hvert forår udarbejdet i 2 udgaver - en årsberetning og et årsregnskab med specifikationer.

Med virkning fra regnskabsår 2017 er der ikke længere krav om, at kommunerne udarbejder et halvårsregnskab.

Kommunen har løbende fokus på det forventede årsregnskab, da dette indgår i arbejdet med de løbende budgetopfølgninger på alle udvalgsområder.

Varde Kommunes regnskaber fra 2014 og frem

Regnskab 2018

Regnskab 2017