fodbold

Puljer

Her kan du få et overblik over de forskellige puljer, der støtter både kultur- og foreningslivet i kommunen. Henvisning til eksterne puljer

OBS - Kompensationsordninger & puljer ifm. COVID-19 findes her.

Foreninger, der har hjemme i Varde Kommune kan søge puljerne om økonomisk støtte.

Denne lille film fortæller om puljerne vi har.

Herunder finder du links til information og kriterier for de enkelte puljer, der kan søges, samt links til ansøgningskemaerne, som du skal anvende for at søge puljerne. 

Nederst på siden kan du finde eksterne puljer, som støtter kultur- og fritidslivet. Har du kendskab til en pulje, vi ikke har med, så send den gerne til kulturogfritid@varde.dk 

Information og kriterier 

Foreningernes Initiativ- og Udviklingspulje

Pulje til udendørsanlæg

Renoveringspulje og mindre anlægsopgaver

Idépuljen

Kriterier til skiltepulje

Puljen til kultur- og større idrætsarrangementer

Puljen til børn og ungeaktiviteter

Outdoorpuljen

Ansøgningsskemaer

Foreningernes initiativ- og udviklingspulje

Pulje til udendørsanlæg

Renoveringspulje og mindre anlægsopgaver 

Idépuljen

Skiltepulje til foreninger og museer

Ansøgningsskema til Kultur- og større idrætsarrangementer

Ansøgningsskema til puljen børne- og ungeaktiviteter

Outdoorpuljen

Eksterne puljer

DGI

 • Foreningsliv for alle-puljen har til formål at muliggøre foreningsdeltagelse for børn og unge af vanskeligt stillede forældre. Der kan ydes støtte til kontingent samt deltagelse i stævner og lejre.

 • Lånefonden har til formål at yde lån til udvikling af idrætsfaciliteter, der kan understøtte realiseringen af DGI's idrætspolitiske strategier.

 • DIF og DGI's foreningspulje har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Midlerne fra puljen skal hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling.

Læs mere om støtte fra DGI’s puljer og fonde her: Støtte fra DGI's puljer og fonde

DIF

 • DIF og DGI's foreningspulje har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Midlerne fra puljen skal hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling.
  Læs mere her: DIF | Støtte

 • DIF og Always Sports Camp har til formål at motivere endnu flere piger til at være aktive i foreningsidrætten. Ansøg om midler til at afholde en DIF og Always Sports Camp og motivér piger mellem 12 og 15 år til at være aktive i foreningsidrætten. Puljen er lukket og åbner igen til foråret 2022.

Læs mere her: DIF | Støtte

 • DIF’s støtte muligheder – rentefrit lån
  Danmarks Idrætsforbund giver lån som hjælp til selvhjælp og lånet gives kun mod eget specialforbunds garanti, bankgaranti eller kommunegaranti.

  DIF giver kun lån til nybyggeri, udvidelse, modernisering samt væsentlige reparationsarbejder og energibesparende foranstaltninger til klubhuse og lignende samt til faste anlæg af forskellig art (ikke haller) på maksimum 125.000 kroner. Lånene er rentefrie og afdrages i løbet af fem år med lige store halvårlige afdrag. Foreninger kan ikke få lån til at indfri gæld.

Læs mere om støttemuligheder hos DIF her: DIF | Støtte

DUF

 

 • DUFs lokalforeningspulje støtter de lokale foreningers arbejde for børn og unge i Danmark og Sydslesvig. Puljen kan søges af lokalforeninger og lokale grupper i DUFs medlemsorganisationer og observatørorganisationer. Der er ansøgningsfrist den første i hver måned og ansøgninger behandles på et månedligt udvalgsmøde, bortset fra juli.
 • DUFs Initiativstøtte støtter nye initiativer i Danmark for og med børn og unge - i og uden for foreningslivet. Du kan godt søge Initiativstøtte, selvom du ikke er medlem af DUF. Det er et krav til projekterne, at de er nyskabende, børne- og ungestyret og baseret på frivilligt arbejde.

Norlys Vækstpulje

Kultur- og idrætsliv

Har din idrætsklub store drømme? Eller kender du til et stykke kulturarv, der har brug for en ekstra håndsrækning? Så send en ansøgning til Norlys Vækstpulje.

Læs mere her: Ansøg om midler fra Norlys Vækstpulje

Ansøgningsfrister for 2021 er:
1. juni 2021 kl. 12.00 (ansøgere får besked d. 9. september 2021)
1. oktober 2021 kl. 12.00  (ansøgere får besked d. 9. december 2021)

Ansøg her: vpForm  · Starter Portal (powerappsportals.com)

 

Friluftsrådet

Udlodningsmidler til Friluftsliv støtter initiativer, der forbedrer mulighederne for befolkningens alsidige friluftsliv og naturforståelse.

Der kan indtil 1. september 2021 søges om støtte fra de tre faste puljer:

 • Flere ud i naturen
  Puljens formål er at yde tilskud til lokale initiativer, som skaber støttepunkter, faciliteter, stier og andre fysiske tiltag, der forbedrer befolkningens muligheder for friluftsliv. Der kan også være tale om synliggørelse af lokale friluftsmuligheder i form af oplysningsmaterialer.
 • Fordybelse i naturen
  Puljens formål er at yde tilskud til lokale initiativer, der øger målgruppens naturforståelse og engagement i naturen.
 • Sammen i naturen
  Puljens formål er at støtte initiativer, hvor foreninger eller andre lokale aktører giver flere mennesker mulighed for at bruge naturen i et organiseret fællesskab med andre.

Læs her mere: Tilskud til projekter | Friluftsrådet (friluftsraadet.dk)

 

Nordea Fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt formål. De støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. De støtter både store og små projekter - lokalt, regionalt og nationalt. Hvis I har brug for hjælp eller inspiration til ansøgningsprocessen, så har de her samlet relevante værktøjer til jer. 

 • Løbspuljen:
  Nordea-fonden øremærker i år 5 mio. kr. til mindre motionsløb med 50-500 deltagere, der får flere ud i det fri sammen. 
  Foreninger kan søge op til 10.000 kr. i støtte fra Nordea-fondens Løbspulje til det motionsløb, de drømmer om at lave. Samt få løbstrøjer med eget logo til alle deltagere. 
  Løbspuljen søtter alle typer motionsløb: løb, rul, svøm, cykl, padl, surf, sejl, gå - eller lige det løb, foreningen drømmer om at lave sammen. 
  Læs mere og søg støtte her

 • Her bor vi:
  Det er tid til at genstarte foreningsliv og fællesskaber i hele Danmark. 
  Derfor genåbner Nordea-fondens Her bor vi-pulje med 50 mio. kr. til at drømme stort i alle småbyer. Puljen skal anspore lokale ildsjæle og foreninger til at sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og skabe flere gode liv i netop deres by.
  Måske et kulturhus, en legeplads, en fælleshave – eller noget helt fjerde. 
  Nordea-fonden forventer at støtte mere end 100 projekter i hele landet i 2021.
  Vil I høre mere om puljen med mulighed for at stille spørgsmål, så lyt med, når Nordea-fonden går live på Facebook torsdag 20. maj kl. 16-17
  Ansøgningsfrist: Puljen kan søges indtil 23. september 2021. Alle ansøgere får svar medio december 2021.
  Find al information om puljen på www.nordeafonden.dk/herborvi

 • Projektstøtte op til 100.000 kr.
  Søg op til 100.000 kr. i støtte fra Lokalpuljen. 
  Foreninger og andre almennyttige organisationer kan søge op til 100.000 kr. i støtte. Det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-30.000 kr., da de vægter at støtte mange, mindre projekter i hele landet.
  Ansøgninger modtages løbende og behandles 11 gange årligt. Husk at søge i god tid, da der kan gå op til to måneder, fra I ansøger, indtil I får svar.
  Lokalpuljen er til projekter, som indeholder aktiviteter, der styrker lokale fællesskaber samt involverer og er til glæde for mange. F.eks. fællesspisninger i forsamlingshuset, bolde til fodboldklubben, et udekøkken i den almene boligforening - og meget andet.
  Læs mere her: Støtte op til 100.000 kr. | Nordea-fonden
 • Projektstøtte over 100.000 kr. 
  Søg over 100.000 kr. i støtte til et projekt med landsdækkende relevans.
  Læs mere her: Støtte over 100.000 kr. | Nordea-fonden
 • Er det relevant for jer at søge Nordea-fonden?
  Udfyld vores enkle skema og få inden for 72 timer på hverdage en vurdering af, om det er relevant for jer at søge Nordea-fonden om støtte til jeres projektidé.
  Svaret er ikke en forhåndsgodkendelse eller garanti for, at I får støtte, men I kan få et hurtigt svar på, om det er relevant at søge Nordea-fonden.

Region Syddanmark

Kulturpuljen

Kultur – en attraktiv og oplevelsesrig region.

Kulturen er med til at gøre regionen til et attraktivt og aktivt sted at besøge og leve, arbejde og uddanne sig i, og det er vigtigt, at kulturindsatsen er baseret på syddanske potentialer og understøtter identitet og særpræg. Læs mere her