Planstrategi 2015

Grundlag for Kommuneplan 2017

Planstrategi 2015 er grundlaget for Kommuneplan 2017.
Planstrategien udstikker retningen for kommunens overordnede planlægning. I Varde Kommune er vi meget bevidste om kommunens potentialer og fremtid, og kommunen har derfor fået en vision og sloganet ”Vi i naturen”. 
Med Planstrategi 2015 ønsker vi at indarbejde visionen i den fremtidige planlægning, hvorved mulighederne for en aktiv, bæredygtig brug af naturen vil blive omdrejningspunkt for kommunens arbejde.

Bilag til Planstrategi 2015
Planstrategi 2015
Redegørelse til Planstrategi 2015
Agenda 21

Vedtagne Tillæg til Planstrategi 2015
Kystturisme og nyt sommerhusområde