Nyregistrering af erhvervsejendomme i BBR

Ejere og administratorer af erhvervs- og landbrugsejendomme får brev fra SKAT i forbindelse med ny og mere detaljeret registrering af erhvervs- og landbrugsejendomme i BBR

Fra november 2016 til marts 2017 sender SKAT breve til ejere og administratorer af erhvervs- og landbrugsejendomme i Syd- og Sønderjylland.

I Varde Kommune starter processen fra januar 2017.

Det sker for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervs- og landbrugsejendomme til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Fra april 2017 til oktober 2018 fortsætter indsamlingen af oplysninger til BBR i de øvrige landsdele.

BBR Erhvervsservice

For at hjælpe ejere og administratorer med registreringen af oplysningerne om deres erhvervs- og landbrugsejendomme har SKAT etableret BBR Erhvervsservice, der hjælper til med registreringen.

Er du ejer eller administrator af en eller flere erhvervs- og landbrugsejendomme skal du ikke selv foretaget sig noget, før I bliver kontaktet af BBR Erhvervsservice i SKAT eller får en ny BBR-meddelelse.

Hvad skal oplysningerne bruges til?

De oplysninger, der bliver registreret i BBR, kan blive brugt som en del af grundlaget for den fremtidige ejendomsvurdering af erhvervs- og landbrugsejendomme.

BBR bruges i mange sammenhænge

Oplysningerne i BBR bruges både af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter.

Ejere og administratorer af erhvervs- og landbrugsbygninger bruger oplysningerne fra BBR i forbindelse med indgåelse af nye erhvervslejemål eller salg af ejendomme.