Misbrug og rusmidler

Få hjælp, hvis du eller én af dine nærmeste har problemer med alkohol, euforiserende stoffer, eller andre former for afhængighed.

Er du eller én af dine nærmeste i et alkohol- eller stofmisbrug, eller er du i tvivl om du drikker for meget?
Varde Kommune har en række forskellige tilbud uden egenbetaling, hvad enten du ønsker at snakke med en fagperson om dit forbrug af alkohol eller rusmidler, eller hvis vil i behandling.

Spørgsmål og svar

Hvor kan jeg som barn eller ung få hjælp, råd og vejledning om rusmidler?

Åben anonym familierådgivning for børn og familier:

Varde Kommune tilbyder hver torsdag åben anonym familierådgivning til børn, unge og forældre.

Har du behov for råd og vejledning, kan du hver torsdag mellem kl. 15.00 og 16.45 ringe på:

Telefon 79 94 76 28

Telefon 79 94 76 55

Telefonerne er lukket på torsdage, der falder på helligdage samt torsdage i juli.

Råd og vejledning:

Har du som barn eller ung brug for råd og vejledning, enten fordi du selv har problemer med alkohol eller rusmidler, eller fordi dine forældre har det, kan du kontakte Modtageteamet på tlf. 7994 7828.

Her kan du også henvende dig, hvis du er bekymret for et barn pga. alkohol i familien.

Samtalegruppe for børn:

Er du mellem 9 og 12 år kan du deltage i en samtalegruppe med andre børn, som også lever i en hverdag med forældre, der drikker for meget.
Du kan kontakte, Modtageteamet på tlf. 7994 7828

Campus:

Er du elev på Campus, så har du mulighed for at få anonym rådgivning og støtte hos Time Out, læs mere om tilbuddet her

Læs mere om børn, unge og alkohol på Center for Sundhedsfremmes hjemmeside

 

Hvor kan jeg som voksen få råd og vejledning?

Anonym samtale og motivation:

Center for Sundhedsfremme tilbyder en afklarende snak omkring dit forbrug af rusmidler, og motivation til at søge behandling.  Du kan også henvende dig, hvis du er bekymret for én, som er tæt på dig. Der ydes ikke behandling.  Kontakt Glenn på tlf. 7994 7279  / 4119 044 eller via e-mail på glol@varde.dk.

Rådgivning om behandlingstilbud:

Center for Misbrug i Esbjerg tilbyder åben rådgivning om behandlingstilbud til dig selv eller dine nærmeste både i Varde og i Esbjerg. Du kan læse mere på Center for Misbrugs hjemmeside.

Ønsker du anonym rådgivning om behandlingstilbud hvor dit navn ikke registreres, kan du henvende dig til Center for Misbrug i Esbjerg på tlf. 2360 9014.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil i behandling for alkoholmisbrug?

Ambulant alkoholbehandling er et tilbud uden egenbetaling, og du har mulighed for henvende dig anonymt.                              

Du kan frit kan vælge dagbehandling på et alkoholambulatorium i Danmark, uanset hvor du bor, under den forudsætning,at stedet er kommunalt eller har driftsaftale med kommunen.         

Har du behov for døgnbehandling, skal du visiteres til behandlingen af Varde Kommune.

Alkoholbehandlingen iværksættes senest 14 dage efter, at du har henvendt dig. Denne frist gælder dog ikke, hvis du vælger et andet behandlingssted, end det Varde Kommune anviser.

Varde Kommune har samarbejdsaftale med Center for misbrug i Esbjerg, hvor du kan henvende dig, hvis du er over 18 år og ønsker behandling. Læs mere på centrets hjemmeside her.

Du kan også henvende dig til Varde Kommunes misbrugskonsulent Keld N. på tlf.  21 45 03 70, hvis du ønsker du rådgivning om behandlingstilbud til dig selv eller dine nærmeste.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil i behandling for stofmisbrug?

Har du en problematisk brug af eksempelvis hash, kokain, amfetamin, ecstasy eller forskellige former for medicin, kan du søge behandling.

Behandlingen er et tilbud uden egenbetaling.

Du kan som udgangspunkt frit vælge behandlingssted.

Behandlingen iværksættes senest 14 dage efter, at du har henvendt sig. Denne frist gælder dog ikke, hvis du vælger et andet behandlingssted, end det Varde Kommune anviser.

Varde Kommune har samarbejdsaftale med Center for misbrug i Esbjerg, hvor du kan henvende dig, hvis du er over 18 år og ønsker behandling. Læs mere på centrets hjemmeside her.

Du kan også henvende dig til Varde Kommunes misbrugskonsulent Keld Nyland på tlf.  21 45 03 70, hvis du ønsker rådgivning om et behandlingstilbud til dig selv eller dine nærmeste.

 

Er du blevet afhængig af lægeordineret medicin, skal du kontakte din egen læge. Din praktiserende læge kan vælge selv at tage sig af behandlingen, eller kan henvise videre til et misbrugscenter.

Hvad gør jeg, hvis jeg har problemer med ludomani?

Ludomani - eller sygelig afhængighed af pengespil - er en lidelse, som er blevet voldsomt udbredt i de seneste år. Man regner med at 150.000 mennesker i Danmark har et problematisk forhold til spil, heraf kan rigtig mange betegnes som ludomaner. Samtidig er det en afhængighed, som kan være svær at få øje på, da den i modsætning til kemiske afhængigheder, ikke har en gradvis og synlig deroute.

Du skal selv opsøge et behandlingssted. Du kan finde en oversigt over offentligt støttede behandlingscentre her.

Behandlingen er uden egenbetaling, da den er støttet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg ønsker mere information om forebyggelse af misbrug?

I Varde Kommune varetages rusmiddelforebyggelse af Center for Sundhedsfremme.

Tilbuddene omfatter tilbud til skoler, f.eks. gæstelærer besøg i 6.-10. klasse, pårørendekontakt, SSP-samarbejdet, ligesom vi kan henvise til andre rådgivningsmuligheder.

 

Du kan læse mere på Center for Sundhedsfremmes hjemmeside.

Kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling