Lokalplaner og Byplanvedtægter

Her finder du links til alle vedtagne lokalplaner og byplanvedtægter.

Du kan finde Varde Kommunes lokalplaner og byvedtægter:

Ud over lokalplanbestemmelser kan der være tinglyst servitutter, som søges i den digitale tingbog på www.tinglysning.dk. Lokalplaner og byplanvedtægter er ikke tinglyst, men bliver registreret i Plandata.dk.

Se forslag til lokalplaner i offentlig høring

Se forslag til lokalplaner der har været i høring, men ikke er endeligt vedtaget endnu

Se lokalplaner der er vedtaget for nyligt

Vejledning i lokalplanlægning

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til gældende planer (såsom lokalplaner, byplanvedtægter, deklarationer/servitutter eller udstykning), kontakt:

Privatbyg eller Erhvervsbyg (alt efter typen af byggeri) på tlf. 7994 6800.

Email: teknik@varde.dk

 

Hvis du ønsker at få udarbejdet en ny lokalplan, kontakt:

Tlf: 7994 6800

Email: planogby@varde.dk

Lokalplaner og byplanvedtægter som PDF-filer

Blåvand/Hvidbjerg Strand

Gårde

Jegum

Byplanvedtægt og deklaration:

Byplanvedtægt nr. 4 - sommerhusområdet ved Jegum

 

Orten

Tistrup

Lokalplaner:

0.2 - regulering af boligantallet pr. grund i vise boligområder i Ansager, Skovlund og Tistrup

2.1 - bolig- og erhvervsområde i Tistrup Syd

2.1.1 - tillæg til lokalplan 2.1 - et område ved Søndervang

2.1.3 - tillæg til lokalplan 2.1 - områder ved Søndervang, Søndermarksvej og Thorsvej's østlige del

2.1.4 - tillæg til lokalplan 2.1 - boliger og let erhverv nord for Thorsvej

2.2 - boligområde ved Møllegårdsvej, Dalstrøget, Søparken, Diget og Nørrevang

2.2.1 - tillæg til lokalplan 2.2 - arealer på hjørnet af Vardevej, Dalstrøget og Nørrevang

2.2.2 - tillæg til lokalplan 2.2 - tæt-lav boligbebyggelse ved Nørrevangs nordlige del

2.5 - udvidelse af erhvervsområdet ved Odinsvej/Thorsvej mod syd

2.6 - udvidelse af erhvervsområdet på det nordvestlige hjørne af krydset Thyrasvej/Vardevej

2.7 - boligområde nord for Søparken, op mod Gl. Tistrup

2.8 - erhvervsområde mellem Jernbanegade, Søndergade og Rønneallé

2.9 - bolig på det nordvestlige hjørne af Agerkrogvej og Hornevej

2.10 - boliger Agerkrogvej 1 B og C

2.12 - jordbrugsparceller ved Vestervang

2.14 - område til boligformål og parkering i tilknytning til Tistrup Kirke

2.15 - forplads ved Tistrup Station

2.16 - boligområde mellem Storegade og Søndergade

2.17 - tæt-lav boligbebyggelse Bøgevej 14

2.18 - erhvervsområde i det åbne land ved Gårdevej mellem Gårde og Skovlund 

2.19 - Tistrup Bymidte med bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet   

10.2.2 - plastvirksomhed vest for Tistrup

21.01.L01 - solvarmeanlæg i Tistrup

21.01.L02 - Tistrup Plejecenter

21.01.L03 - Tistrup Mejeri 

21.01.L04 - Solfangeranlæg i Tistrup 

21.01.L06 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Vardevej/Letbækvej i Tistrup

21.01.L07 - Boligområdet Yderikparken

21.03.L01 - Hodde Kro

Varde

Lokalplaner:

L 601 - boligområde ved Hjertingvej 72A-D

L 602 - kolonihaveområde ved Kærvej, incl. tillæg 1

L 604 - ridecenter ved Engdraget

L 610 - bolig- og erhvervsområde ved Gellerupvej

L 617 - karréen Skansen - Østergade - Voldsti og Arnbjerg

L 619 - Savvænget, incl. tillæg 1

L 620 - børnehave, Plantagevej 2

L 625 - tidl. Varde Sommerland ved Varde Å / Gellerupvej, incl. tillæg 1

L 626 - Østervold/Frisvadvej (Svaneparken)

L 627 - karréen Ribevej - Roustvej - Gellerup Plantagevej

L 628 - boligområde Kildevej 15-25

L 629 - boligområde vest for Sønderled (Storkevænget, Lyngparken, Søparken, Højgårdsparken), incl. tillæg 1-6

L 630 - boligområde Skovkrogen

L 631 - boligområde Blomstervangen 61-91

L 632 - boligområde Hjertingvej 68A-I

L 637 - boligområde ved Kærvej 18-40

L 639 - erhvervsområdet Navervej

L 646 - boligområde øst for Sønderled (Humlehaven, Hyldehaven) incl. tillæg 1,2 og 3

L 647 - boligområde Kærsangervej / Kærhøgevej, incl. tillæg 1 og 2

L 648 - erhvervsområde ved Dalgasvej og Ndr. Boulevard 112-116

L 649 - boligområde Torvegade / Storegade / Varde Å

L 652 - daginstitution Kærhøgevej 2

L 653 - boligområde Bellevuevej / Lundvej / Solbakken

L 656 - rammelokalplan, erhvervsområde Gellerup Plantagevej / Østre Omfartsvej / Roustvej

L 657 - erhvervsområde Vestre Landevej / Ndr. Boulevard / Borgm. Niels Jensens Vej

L 658 - erhvervs-og boligområde Kærvej / Vestervold / Stålværksvej "Stålværksgrunden", incl. tillæg 1-3

L 659 - Vestbanevej/Nørrevold/Vesterport/Svinget

L 660 - erhvervsområde ved Engdraget 22

L 661 - Køreteknisk anlæg, Gellerupvej 113, incl. tillæg 1

L 662 - erhvervsområde ved Hammeren og Ambolten

L 663 - ejendommen Storegade 12B, incl. tillæg 1

L 666 - Ndr. Boulevard og Søndermarksvejs forlængelse vest for Varde

L 667 - boligområde, Ortenvej 53

L 669 - Ndr. Boulevard / Gl. Kærvej - renseanlæg og forsyningsadministration. bygninger, incl. tillæg 1

L 670 - boligområdet Nørremarksvej

L 672 - golfbane, Gellerupvej / Varde Å, incl. tillæg 1

L 673 - karréen Brogade / Storegade / Varde Å / Torvegade

L 674 - offentlige formål, klubhuse m.m. ved Dr. Margrethes Vej

L 677 - rammelokalplan for del af Varde midtby

L 678 - karréen Nørrevold / Vestbanevej / Læssevejen / Lerpøtvej, incl. tillæg 1

L 679 - boligområde Vestre Landevej 18 og Virkelyst

L 682 - ejendommen Lerpøtvej 102

L 683 - ejendommen Lerpøtvej 56

L 684 - Egekrattet

L 685 - Engdraget 18 (lystfiskerforeningens hus)

L 686-A - erhvervsområdet Jeppe Skovgårds Vej

L 687 - boligområde Toftegårdsvej / Ribevej / Søndermarksvej

L 689 - boligområde Glistrupvej 33-54

L 690 - ejendommen Tømrervej 18

L 692 - boligområdet Sletten, rammelokalplan

L 692-1 - boligområdet Sletten, delområderne I og II i rammelokalplan L 692

L 692-2 - boligområde Sletten, delområderne V og VI i rammelokalplan L 692 incl. tillæg1

L 692-3 - boligområde Sletten, delområde III i rammelokalplan L 692

L 692-4 - boligområde Sletten, delområde IV og VII i rammelokalplan L 692

L 693 - Tømmerpladsen

L 694 - ejendommen Hjertingvej 74

L 695 - boligområde Kærhøgevej 4-14

L 697 - ejendommen Ribevej 29-39

4 - boligområde ved Lunddalsvej

5 - boligområde ved Lunddalsvej

19 - område ved Pramstedvej "Spejdercentret"

20 - boligområde ved Lundvej

27 - offentlige formål, uddannelsesinstitutioner og tilknyttede funktioner ved Frisvadvej (Campus)

31 - boliger ved Åbrinken i Varde

37 - område til erhvervsformål ved Hammeren

43 - 2.- etape af erhvervsområde ved Jeppe Skovgaards Vej 

46 - område til offentlige formål (institutionsbebyggelse) ved Krogen

49 - bevarende lokalplan for boliger på Hjertingvej i Varde

06.C9.01 - område til centerformål afgrænset af Slotsgade, Vestervold, Skolevej, Latinskolepladsen, Kirkepladsen og den gamle kirkegård (gl. Jacobi Skole)

07.B5.01 - boligområde Lundvej 105

07.B18.01 - boligområdet Åbrinken, incl. tillæg 1

07.B26.01 - boligområdet Ro

senhaven (ældreboliger)

07.B27.01 - boligområdet Slugten

07.B28.01 - boligområdet Ådalsvænget

07.B30.01 - boligområdet Syrenvej

07.B30.02 - boligområdet Gellerupvej 91-93

07.B31.01 - boligområde ved Kærhøgevej

07.B32.01 - boligområde Lunddalsvej 33-37

07.B33.01 - boligområdet Bjerget

07.B34.01 - boligområdet Gærdet

07.B35.01 - ejendommen Syrenvej 21

07.C5.01 - ejendommen Vestre Landevej 71

07.D3.01 - Østervang/Lundvej

07.D4.01 - ejendommen Bøgevej 2

07.D14.01 - Slotsgade / Rådhusstræde

07.D15.01 - Slotsgade 11-17

07.D18.01 - Pramstedvej, område til ny Sct. Jacobi Skole

07.D23.01 - Arnbjergallé / Lundvej 4

07.E3.02 - blandet bolig- og erhverv ved Håndværkervej

07.E12.01 - ejendommen Ndr. Boulevard 88 og Laboratorievej 6

08.B5.01 - boligområdet Sydslunden

08.B11.01 - boligområdet Kilen

08.B13.01 - boligområde Gellerupvej 41-45

08.C5.01 - center- og boligområde Søndermarksvej / Ribevej / Toftegårdsvej

08.C5.02 - centerområde ved Toftegårdsvej

08.E5.02 - erhvervsområde Engdraget 20

08.E7.01 - erhvervsområde Hammeren 24

08.Å4.01 - Hjertingvej 127-143, Varde Kaserne

23.01.L02 - Bevaring af Varde Midtby 

23.01.L03 - Kulturspinderiet, Stålværks- og Trådspinderigrunden

23.01.L04 - boliger på Storegade 2-4 i Varde (Opel-grunden)

23.02.L01 - ejendomme ved sygehuskvarteret i Varde

23.02.L02 - erhvervsområde Vestre Landevej 78 og 80

23.02.L03 - offentlige formål ved Bytoften

23.02.L07 - centerområde ved Nordre Boulevard/Ringkøbingvej 

23.02.L08 - boligområde mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej (Troldhøjen)

23.02.L09 - Boliger ved Isbjerg Møllevej

23.02.L10 - Campus Varde

23.02.L12 - Frello Skolen i Varde

23.02.L13 - Bo- og rehabiliteringscenter "Lunden"

23.02.L14 - Boliger på Lerpøtvej (Materielgrunden) 

23.02.L15 - Varde Fritidscenter

23.02.L16 - Boliger ved Ringkøbingvej i Varde

23.03.L01 - Nøddelunden "Landsbyen" 

23.03.L02 - boligområde ved Gellerupvej 

23.03.L03 - Krogen, døgninstitution og parkering på Jægumsvej i Varde 

23.03.L04 - bolig- og erhvervsområde i Varde Syd

23.03.L05 - boliger, butik og erhverv syd for Søndermarksvej i Varde

23.03.L08 - Erhvervsområde til datacentre


Byplanvedtægter:

Byplanvedtægt nr. 1 - Jægumsvej 1-35, Hjertingvej 69 og 71

Byplanvedtægt nr. 2 - Ringkøbingvej / Lerpøtvej / Jernbanen

Byplanvedtægt nr. 3 - Borgmester Niels Jensens Vej

Byplanvedtægt nr. 6 - Frisvadvej / Solpromenaden / Lundvej

Byplanvedtægt nr. 7 - Varde nordvest

Byplanvedtægt nr. 9 - Vestervold / Pramstedvej

Byplanvedtægt nr. 10 - Varde sydvest

Byplanvedtægt nr. 12 - Lundvej / Skrænten / Solpromenaden

Byplanvedtægt nr. 14 - Sønderled / Ribevej / Østre Omfartsvej / Roustvej

Ølgod

Lokalplaner:

1.1 - boligområde og grønt område i den sydvestlige del af Ølgod by

1.1.1 - tillæg til 1.1 vedrørende 2 områder til tæt-lav bebyggelse

1.1.2 - tillæg til 1.1 vedrørende Rønnevænget-området

1.2 - udvidelse af industriareal II, øst for Fabriksvej

1.3 - området omkring Rådhuset, plejehjemmet ved Vinkelvej og et grønt område

1.3.1 - tillæg til 1.3

1.4 - boligområdet Kirkevænget

1.4.1 - tillæg til 1.4 vedrørende område til tæt-lav bebyggelse

1.5 - område til offentlige formål (Skolen ved Skoven)

1.6 - område til håndværker- og lignende formål ved Industrivej/Fabriksvej

1.6.1 - tillæg til 1.6 bestemmelser om industri-jernbanespor bortfalder

1.7 - boligområde mellem Egknudvej, Herningvej og Slotsgade

1.7.1 - tillæg til 1.7 hvorved en del af området udlægges til erhvervsformål

1.8.2 - tillæg til 1.8 seniorboliger i den sydlige del af Rosenvænget

 1.10 - industriareal øst og nord for Energivej

1.10.1 - tillæg til 1.10 bestemmelser om industri-jernbanespor bortfalder

1.11 - tæt-lav boligbebyggelse ved Rosenvænget, syd for Aktivitetscenteret

1.12 - tæt-lav boligbebyggelse og institutionsbebyggelse ved den sydlige del af Rosenvænget

1.15 - udvidelse af idrætshal ved Skolegade

1.19 - boligområde ved Mejlvang

1.21 - boligområde ved Egernvej

1.22 - boligområde ved Nymandsgade

1.23 - erhvervsområde ved Industrivej

1.24 - erhvervsområde Haulundvej 16, nordvest for Ølgod          

1.26 - boligområde Vangsgade/Enghavevej

1.28 - boligområde ved Vangsgade 10-12

1.29 - P-areal ved Rådhuset

1.30 - golfbane ved Skærbæk Mølle 

1.33 - Biokraftvarmeanlæg på Industrivej i Ølgod

1.34 - erhvervsvirksomhed, Tarmvej vest for Ølgod 

1.35-2 - Kultur- og oplevelsescenter (Konserveringstjenesten) ved Enghavevej

1.38 - boliger Vangsgade 8

10.1 - ridecenter ved Bølling vest for Ølgod

24.01.L01 - centerområde nord for Storegade i Ølgod bymidte

24.01.L02 - institutionsbyggeri ved Forsomho Kirkevej

24.01.L03 - Boligområde ved Tarmvej/Grønnegade

24.01.L04 - boligområde ved Vangsgade/Solvænget

24.01.L06 - bofællesskab ved Rosenvænget

24.01.L07 - Område til offentlige formål og boliger i Ølgod

24.01.L08 - Detailhandel ved Bakkevej i Ølgod

24.01.L09 - Ølgod Midtby

24.01.L10 - Detailhandel ved Industrivej i Ølgod

24.10.L02 - Biogasanlæg ved Hjeddingvej i Ølgod

47 - erhvervsområde ved Herningvej