Landbrugsaffald og afbrænding

Her kan du finde regler for håndtering af affald fra landbruget og regler for afbrænding.

Du skal tage dig visse forholdsregler inden afbrænding af halm, haveaffald m.m.

For at undgå brandspredning skal du udvise forsigtighed, når du brænder af.

Afbrændingsbekendtgørelsen kan du se, hvilke forholdsregler du skal tage.

Der anvises fx til:

  • At der udvises forsigtighed ved enhver aktivitet, der falder inden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

  • At din afbrænding sker kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket.

  • At afbrænding ikke må være til voldsom gene for omgivelserne.

  • At afbrænding ikke må finde sted i hård vind eller derover.

I denne folder kan du læse mere om hvordan du som landbrug sorterer dit affald.

Læs mere om hvordan du håndterer de enkelte typer affald.