Landbrug

Dyr og bygninger

Hvis du ønsker at udvide eller ændre dit erhvervsmæssige dyrehold eller etablere en ny bygning på dit husdyrbrug, skal det godkendes ved kommunen inden du går i gang.

Læs mere

Tilsyn

Husdyrbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af det kommunale tilsyn.

Læs mere

Husdyrgødning og ensilage

Der gælder regler for kontrol af gyllebeholdere samt for opbevaring og udbringning af husdyrgødning. Der gælder også regler for opbevaring af ensilage.

Læs mere

Landbrugsaffald

Her kan du finde regler for håndtering af affald fra landbruget og regler for afbrænding.

Læs mere

Markvanding

Varde Kommune giver tilladelser til etablering af nye markvandingboringer og fornyer tilladelser, der er ved at udløbe.

Læs mere

Faunastriber

Som landmand kan du være med til at skabe mere natur og gode betingelser for dyrelivet

Læs mere