Kulturelle puljer

Varde Kommune har en række puljer til at støtte kulturlivet, da vi ønsker at give de bedste betingelser for alle borgere at få spændende oplevelser i kommunen.

Herunder finder du tre puljer, der støtter kulturelle arrangementer og projekter.

Puljen til kultur- og større idrætsarrangementer

Ansøgningsskema til Kultur- og større idrætsarrangementer

Der er ansøgningsfrist 1. januar, 1. april og 1. september. Man kan forvente, at ansøgningen bliver behandlet på næstkommende udvalgsmøde.

 

Puljen til børn og ungeaktiviteter

Ansøgningsskema til puljen børne- og ungeaktiviteter

Der er løbende ansøgningsfrist.

 

Idépuljen

Der er løbende ansøgningsfrist.