Kontanthjælp

Hvis du bliver ledig og ikke er medlem af en a-kasse, så kan du søge kontanthjælp, hvis du opfylder en række kriterier.

Du søger kontanthjælp, hvis du har en:

 • erhvervskompetencegivende uddannelse
 • er over 29 år 
 • er omfattet af et integrationsprogram i integrationsloven

For at få kontanthjælp skal dine forhold også have ændret sig, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie. Ændringen kan for eksempel være:

 • arbejdsløshed
 • sygdom
 • graviditet
 • fødsel
 • separation eller skilsmisse

Som kontanthjælpsmodtager skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt arbejdssøgende, medmindre du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller barsel.

Jobcenteret indkalder dig til en samtale om dine jobmuligheder her og nu. Til samtalen vurderer job- og uddannelseskonsulenten om du er klar til at tage et ordinært arbejde (jobparat), eller om du ikke er i stand til at varetage et ordinært arbejde (aktivitetsparat). 
Du kan selv booke samtale med en job- og uddannelseskonsulent. Du kan se en lille film om, hvordan du gør, ved at trykke her.

Mere om kontanthjælp

Job-Café og Online Job-Café

Din ansøgning og dit CV er dit individuelle salgsmateriale, der skal sikre dig muligheden for at blive inviteret til en jobsamtale.

Er du løbet tør for idéer, så kan Job-Caféen give dig både inspiration og overvejelser, som du kan bruge i din ansøgning og i dit CV.
Få og give sparring på ansøgninger og CV med andre, som kommer i Job-Caféen. Hver gang deltager en medarbejder fra Jobcenter Varde.

Du kan besøge Job-Caféen:

 • Mandage kl. 9-12
 • Onsdage kl. 12-15

på Kompetencecentret, Laboratorievej 8, Varde.

On-line Job-Café

Du kan blive en del af siden ved at like på Facebook.

Hvis du kan tage et job på almindelige vilkår (Jobparat)

Du er jobparat, hvis din job- og uddannelseskonsulent vurderer, at du kan tage et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsørge dig selv indenfor tre måneder. Som jobparat kontanthjælpsmodtager tilmeldes du jobcentret som arbejdssøgende. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge job.

Inden 3 uger skal du oplyse om din uddannelse og tidligere beskæftigelse via et CV på www.jobnet.dk, så arbejdsgivere kan efterspørge din arbejdskraft.
Inden 3 uger efter du er tilmeldt som arbejdssøgende, har vi en personlig samtale med dig for at gennemgå dit CV og for en snak om aktuelle jobmuligheder. Du indkaldes til jobsamtale mindst 2 gange inden for de første 3 kalendermåneder fra første henvendelse om kontanthjælp.
Som ledig har du mulighed for at blive voksenlærling i en virksomhed, hvis du opfylder visse krav.

Har du ikke fået et arbejde i løbet af 3 måneder, skal du arbejde for din kontanthjælp gennem nyttejob, virksomhedspraktik eller løntilskud.

Du har pligt til at tage imod tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Afslår du, skal vi foretage fradrag i din kontanthjælp eller helt stoppe hjælpen.

Hvis du ikke kan tage et job på almindelige vilkår (Aktivitetsparat)

Vurderer din sagsbehandler, at du ikke er i stand til at have et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsørge dig selv inden for 3 måneder, er du aktivitetsparat.

Er du fyldt 30 år, får du en koordinerende sagsbehandler og en tværfaglig indsats, der kan bringe dig tættere på et job.

Indsatsen er er individuel, og kan indeholde følgende tiltag: 

 • Mentorstøtte
 • Vejledning og opkvalificering - afklaring eller opkvalificering af dine kompetencer, så du kan komme tættere på job.
 • Virksomhedspraktik
 • Job med løntilskud

Som aktivitetsparat har du også mulighed for at blive voksenlærling i en virksomhed, hvis du opfylder visse krav.

Kontanthjælpsloft - hvad betyder det?

Kontanthjælpsloftet har betydning for dig, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse SAMTIDIG med at du får særlig støtte eller boligstøtte.

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du SAMLET kan få i støtte, hjælp og ydelse.

Har du modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år? (225 timers reglen)

Har du modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, skal du arbejde mindst 225 timer inden for de seneste 12 kalender måneder for at din ydelse ikke bliver sat ned.

Hjælp til økonomien på dagpenge og kontanthjælp

Få inspiration til, hvordan du kan håndtere din økonomi, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du mister dit job på Finanstilsynets forbrugerside RådtilPenge.dk.

Du har også mulighed for at få gældsrådgivning tirsdag i lige uger i Café Paraplyen. Læs mere ved at trykke her.