Vinkelvejscentret/Skovparken i Ølgod søger SSH- og SSAuddannet personale

Ansøgningsfrist: 
30-09-2020
Har du lyst til og interesse i at være sammen med vores beboere og samtidig bruge din faglighed, er du den, vi gerne vil byde velkommen i vores team.

Vi ønsker at ansætte medarbejdere til såvel dag- som aftenvagt. Blandede vagter er en mulighed, ligesom timetallet kan aftales individuelt.

Vinkelvejscentret er et velfungerende demenscenter med 33 boliger fordelt i tre bo-enheder og et daghjem. Centret har tillige en meget aktiv Venneforening og frivillige tilknyttet. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske og prioriterer det gode hverdagsliv.

Arbejdsredskaberne er faglighed, struktur, systematik og refleksion.

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor vi gennem dialog og med værdierne ordentlighed, faglighed og nærvær løser vores kerneopgave, som er det gode hverdagsliv.

Vi har høj grad af medarbejderindflydelse og medansvar, hvor engagement og glæde er væsentlige fænomener. Vores adfærd er præget af imødekommenhed, samarbejde, professionalisme samt ressourcemæssig ansvarlighed.

Vinkelvejscentret er en del af Ældreområde Nord, hvor vi har røgfri arbejdstid. I foråret 2021 flytter vi til det nybyggede ”Skovparken” i udkanten af Ølgod by, og vi glæder os til de nye spændende muligheder, det giver.

Vi ønsker stillingerne besat snarest og afholder samtaler løbende.

Løn efter overenskomst. Der ligger en forhåndsaftale med FOA om funktions- og kvalifikationsløn for at arbejde i en demensenhed.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte teamleder Else Ladegaard på mail elad@varde.dk eller ringe på 2151 8630.
 

Varde Kommune har røgfri arbejdstid.