Vinkelvejcenteret/Skovparken i Ølgod søger SSH og SSA uddannet personale

Ansøgningsfrist: 
20-08-2020
Har du lyst og interesse til at være sammen med vores beboere og samtidig vil bruge din faglighed, er du den, vi gerne vil byde velkommen i vort team.

Vi ønsker at ansætte medarbejdere til såvel dag som aftenvagt, blandede vagter er en mulighed, ligesom timetallet kan aftales individuelt

Vinkelvejcentret er et velfungerende demenscenter med 33 boliger fordelt i 3 bo-enheder og et daghjem. Centret har tillige en meget aktiv Venneforening og frivillige tilknyttet. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske og prioriterer det gode hverdagsliv. Arbejdsredskaberne er faglighed, struktur, systematik og refleksion.

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor vi gennem Dialog og med værdierne Ordentlighed, Faglighed og Nærvær løser vores kerneopgave, Det gode Hverdagsliv.

Vi har høj grad af medarbejderindflydelse og medansvar, hvor engagement og glæde er væsentlige fænomener. Vores adfærd er præget af imødekommenhed, samarbejde, professionalisme samt ressourcemæssig ansvarlighed.

Vinkelvejcentret er den del af Ældreområde Nord. Ældreområde Nord har Røgfri arbejdstid.

Til foråret 2021 flytter vi i helt nybyggede rammer ”Skovparken” i udkanten af Ølgod by, med spændende nye muligheder, det glæder vi os til.
 
Vi ønsker stillingerne besat 1. september eller 1. oktober.

Løn efter overenskomst, der ligger en forhåndsaftale med FOA om funktions-og kvalifikationsløn for at arbejde i demensenhed.

Vi afholder løbende samtaler.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte Karin Jensen på e-mail karj@varde.dk eller ringe på tlf. nr.  20343613. Alternativt kan Vibeke Biltoft kontaktes tlf. nr. på 20343612.
 

Varde Kommune har røgfri arbejdstid.