Vi tilbyder en spændende stilling i Primær Sygeplejen i blandede dag- aftenvagter i et barselsvikariat

Ansøgningsfrist: 
22-04-2021
Vi er en organisation i bevægelse, og du kan være med til at påvirke og kvalitetssikre vores sygepleje i Varde Kommune. Trives du i et miljø, hvor der er højt til loftet og hvor du har en stor grad af indflydelse på dit daglige arbejde? Så er det måske lige dig vi søger.

Vi mangler en sygeplejerske, som enten kører hovedsageligt aftenvagt eller til blandede vagter. Stillingen er på 30 timer med fremmøde hver 3. weekend. Ansættelsesnorm er til forhandling. Start senest d. 1. juni eller efter aftale.

Sygeplejen er organiseret som en selvstændig enhed i Varde Kommune, vi er i alt ca. 80 sygeplejersker samt en sekretær fordelt på 2 matrikler. Udover de to sygeplejefaglige teams, har vi en akutfunktion og 3 koordinatorer. De ledige stillinger er i Varde, hvor du skal være en del af en flok udekørende sygeplejersker, som dækker for sygeplejen både på Inde og Ude området, udover 2 sygeplejeklinikker.

Sygeplejen i Varde Kommune har søsat en ambitiøs strategi, som skal løfte kvaliteten i kerneopgaven, den borgernære sygepleje samt i den relationelle koordinering på tværs i organisationen. 

 Du kan se dig selv i følgende beskrivelse:
  • Tage medansvar for den sundhedsfaglige indsats i borgerforløb, hvor du er involveret.
  • Medansvarlig for at fremme borgers muligheder for aktiv deltagelse i beslutningsprocesserne i og om eget liv.
  • Løbende vurdere og kvalitetssikre sygeplejen, som udføres hos alle borgere i Sygeplejen for at forbedre og sikre kvaliteten og sikkerheden for borgerne.
  • Trives med rutineopgaver, der brydes af akutte situationer, der kræver overblik, faglig stillingtagen, prioritering, handlings- og beslutningsevne. Du kan lide, at der sker noget og at arbejde selvstændigt.
  • Udvikle egne kompetencer og bidrage reflekteret til udvikling af kompetencerne i sygeplejen.
  • Du går på med krum hals og er yderst ambitiøs på borgernes vegne.
  • Du har gode samarbejdsevner i forhold til forskelligartede borgere og en bred vifte af samarbejdspartnere på tværs af faggrupper.
  • Du kan varetage konsulentfunktionen i forhold til den hjælper/assistent gruppe, som du deler borgere med, herunder sparring, vejledning og instruktion.
  • Sygeplejen vægter arbejdsmiljøet højt med plads til forskellighed. Du er derfor villig til at arbejde for Varde Kommunes værdier i enhver sammenhæng.
  • Påtage sig ansvaret for at visitere borgere til sygepleje ud fra en sygeplejefaglig vurdering og udredning. Planlægge og bestille indsatser hos relevant leverandør.

Tjenestebil og telefon stilles til rådighed.

Vi har mange varierende arbejdsopgaver og vi er meget lydhøre over for kreativitet, nye ideer og udvikling.

I din ansøgning bedes du opgive 2 reference personer.

Seneste frist for ansøgningen er d. 22. april 2021. Ansættelsessamtaler afholdes d. 28. april.  

Dine løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Hvis du ikke er ansat i kommunen, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Hør mere hos:
FTR og sygeplejerske Ina Kristensen på 3032 6841 eller Souschef i Sygeplejen Hanne Osbæck på 3036 7697 alternativ mail hosb@varde.dk.
 

Hver dag går Varde Kommunes 4000 dygtige og ihærdige medarbejdere på arbejde for vores borgere og erhvervsliv. I Danmarks vestligste kommune arbejder vi som et hold og bruger vores faglighed, menneskelighed og energi til at skabe værdi for mennesker, virksomheder og kommunens gæster. Vi tør udfordre vanetænkning og tænke langsigtet. Og så får vi tingene fra hånden, når arbejdet skal gøres. Vil du være en del af holdet, så kom og vær med!