Varde Kommune søger 12 kompetente og engagerede Sundhedsfaglige medarbejdere til spændende projektstillinger

Ansøgningsfrist: 
01-07-2021
Vi tilbyder en helt unik mulighed for at være med til at udvikle og afprøve arbejdet i et selvstyrende, tværfagligt rehabiliteringsteam fra 01.09.2021 til 30.06.2022, med stor mulighed for fastansættelse efterfølgende.

Varde Kommune har fået puljemidler til at afprøve mere borgerstyret rehabilitering og du har nu mulighed for at være en del af denne spændende rejse, hvis du er autoriseret social og sundhedsassistent, sygeplejerske eller terapeut og ser dig selv i en stilling som udvikles løbende.

I dette projekt skal I som team selv lede og fordele arbejdet mellem jer, planlægge egen arbejdstid i gensidig respekt og dække behov for hjemmepleje, sygepleje og træningsopgaver hos borgere med rehabiliteringspotentiale i borgerens hjem. Du får maksimal indflydelse på din arbejdsdag hvor du sammen med dine teamkollegaer skal arbejde mellem klokken 7-23, 7 dage om ugen, når der er borgerbehov. Du skal også arbejde med størst mulig grad af borgerstyret rehabilitering.

Du skal som medlem af dette nydannede team, være med til at afdække borgernes rehabiliteringsbehov og potentiale, sætte mål og aftale indsatser med borgerne og deres pårørende så målene kan nås, og så selvfølgelig selv levere på indsatserne sammen med dine kollegaer. Du har det primære ansvar for samarbejdet med borgeren fra start til slut af de maksimalt 3 måneder som forløbene varer, og har både handle- og beslutningskompetence og -pligt i forhold til borgerne. Sammen udvikler vi nye måder at levere rehabilitering til borgere i eget hjem og at arbejde og samarbejde på.

Indsatserne skal tilbydes efter Servicelovens rehabiliterings- og træningsparagraffer 83a og 86, Sundhedslovens §138 (hjemmesygepleje) og Sundhedslovens § 140 (genoptræning) når opgaverne kan udføres i borgernes hjem. Du har kollegaer omkring dig som støtte op om de nødvendige indsatser som ligger uden for hjemmet. Du er aldrig alene – du har dit team og en tilknyttet coach som kan støtte i de ledelsesopgaver som teamet selv får ansvar for, da der ikke er nogen leder tilknyttet. I har hinandens fagligheder i teamet, og vi tror på at I har evnerne og kompetencerne til at træffe rigtig gode beslutninger sammen med borgerne.

Hvem er du:
Du er uddannet og autoriseret Social & Sundhedsassistent, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut. Du skal brænde for at sætte borgeren i den styrende rolle af sit rehabiliteringsforløb og så skal du være villig til at give dig selv fuldt ud i det tværfaglige samarbejde, hvor opgaverne krydser monofaglige grænser, for at sikre så få kontakter for borgeren som muligt, inkl. koordinationsansvar i forløbene, også med samarbejdspartnere der ligger udenfor teamet, men som er afgørende for det sammenhængende borgerforløb. 

Hvem er vi:
Det tværfaglige rehabiliteringsteam bliver knyttet op på Center for Træning & Rehabilitering, hvor der primært er terapeuter ansat, og med fast opkobling på Varde Kommunes akutteam i sygeplejen. Vi prioriterer høj trivsel og tilstedeværelse på arbejdet. Derfor værner vi om det gode kollegaskab, de gode rammer om selvtilrettelagt arbejdstid, høj faglighed og tværfaglighed i opgaveløsningen samt god ledelsesopbakning. Ledelse har teamet selv et kæmpe ansvar for via team(selv)ledelse, men der er coachende støtte til rådighed.
Der er et spændende introduktionsprogram, kompetenceudvikling undervejs og mulighed for et intensivt læringsforløb i det vi sammen kalder et fagligt udviklingslaboratorium hvor fremtidens praksis formes i samskabelse med borgerne.

Det praktiske:
Du kan kontakte Vivi Altenburg leder af Center for Træning og Rehabilitering på 2160 6172 eller viva@varde.dk hvis du vil høre mere om denne helt unikke mulighed for at sætte sporene til fremtidens tværfaglige indsatser i den kommunale rehabiliteringsindsats. Vi kan også aftale besøg hvis du har lyst til det.
 
  • Ansøgningsfrist 01.07.2021 og samtaledatoer d. 7. og 8. juli 2021.
  • Vi ser gerne du er på fuld tid – men fortæl os hvad der passer dig bedst – ikke under 3o timer – arbejdstiden styrer du selv under betingelser i forventet indgået lokal arbejdstidsaftale
  • Perioden er: 01.09.2021 – 30.06.2022 med stor mulighed for efterfølgende ansættelse uden for projektvilkår
  • Du skal kunne fremvise en straffeattest.
  • Der forhandles lokalaftale med de relevante faglige organisationer om lønvilkår og arbejdstidsvilkår.
  • Vi ser rigtig gerne både interne og eksterne ansøgere til stillingerne. Der er mulighed for orlov fra eksisterende stilling internt i Kommunen.

Læs mere om projektet her

Hver dag går Varde Kommunes 4000 dygtige og ihærdige medarbejdere på arbejde for vores borgere og erhvervsliv. I Danmarks vestligste kommune arbejder vi som et hold og bruger vores faglighed, menneskelighed og energi til at skabe værdi for mennesker, virksomheder og kommunens gæster. Vi tør udfordre vanetænkning og tænke langsigtet. Og så får vi tingene fra hånden, når arbejdet skal gøres. Vil du være en del af holdet, så kom og vær med!