Udbudskonsulent, Indkøb og Forsikring

Ansøgningsfrist: 
13-07-2020
Varde Kommune har i dag en stor portefølje af udbud, som alle håndteres af et dedikeret indkøbsteam.

Vi ser dog muligheder for at optimere indkøbsfagligheden og effektivisere vores indkøb rundt i organisationen – så vi har behov for nye kræfter så vi kan få skabt plads og rum til at kigge udover den nuværende portefølje.

Vi har behov for at skabe overblik og en strategisk og målrettet tilgang til kategoristyring ind i de enkelte forvaltninger og på tværs af organisationen, som skal hjælpe os med at fokusere vores tilgang til de enkelte områder.

Du skal kunne håndtere både en strategisk tilgang, have sans og interesse for at analysere et områdes købekraft i takt med at vi bevæger os ind på uprøvede områder – din hovedopgave vil dog være udarbejdelse udbud.

Du vil få en høj grad af indflydelse på din opgaveløsning og være meget selvkørende i dit job. Samtidig kan du dog regne med opbakning, støtte og sparring fra din afdeling.

For at kunne få succes i jobbet vil det kræve en stærk personlig profil der kan håndtere mange forskellige interessenter, forståelse for de områder du skal operere i, men også kunne bevare fokus på din kerneopgave.

Du skal være selvmotiverende, initiativrig, vedholdende, have gennemslagskraft og samtidig kunne operere i forskellige miljøer og samarbejde på tværs i hele organisationen.
Du skal have en juridisk tilgang men det er også vigtigt for os at der findes pragmatiske løsninger og udbudsmaterialer m.v. udarbejdes med samarbejde og ”godt købmandskab” for øje.

Du vil hovedsageligt operere indenfor Udbudsloven, men kan støde på både Tilbudsloven, forvaltningsret, kommunal fuldmagt og diverse anden lovgivning der kan have relationer ind i de områder du skal arbejde med. 

Det kan du forvente af os:
 • Rigtig godt arbejdsmiljø
 • Gode kolleger og sparringspartnere
 • Sociale aktiviteter
 • Professionel tilgang til indkøb
 • Godt fagligt miljø
 • Gode muligheder for videreudvikling

Det kan vi forvente af dig:
 • Du har en relevant uddannelse f.eks. cand.jur, cand.merc.jer eller lignende måske nyuddannet
 • Eller du har erfaring med udbudsarbejde
 • Du er nytænkende, selvkørende og har en proaktiv kommerciel tilgang til løsningen af opgaver
 • Du evner at skabe relationer på tværs af fagområder
 • Du kan operere strategisk og analytisk
 • Du har erfaring med eller kendskab til udbudsloven og ønsker at arbejde hermed
 • Det vigtigste for os er at du har en personlig profil og kompetencer der passer til jobbet

Din kerneopgave:
 • Ligger i Indkøbsteamet og vil være udarbejdelse af udbud

Eksempler på kommende opgaver udover udarbejdelse af udbud:
 • I samarbejde med kollega udarbejdes strategier for det videre arbejde med kategoristyring. 
 • Optimering af indkøbsfagligheden i hele organisationen
 • Implementering af kategoristyringsstrategier og arbejdet med indkøbsfagligheden

Om os
Vi er organiseret i Indkøb og Forsikring under Økonomiafdelingen. P.t. er vi i alt 8 medarbejdere og 1 leder. 4 arbejder med indkøb og 2 arbejder med forsikring og risikostyring og 2 arbejder på tværs. Vi er dog i udvikling og søger udover dig en medarbejder mere der skal arbejde på tværs af vores teams.

Vi er en afdeling med højt humør, en lun humor og plads til forskellighed - som venter på at kunne tage godt imod dig.

Du vil få fagligt kompetente kolleger med flere års erfaring indenfor udbud, indkøb og forsikring. I indkøbsteamet arbejder vi for det ”gode købmandskab” og dialog med vores erhvervsliv. Vi betragter vores leverandører som samarbejdspartnere og medspillere - ikke modspillere – men vi er ikke blåøjede og ønsker professionelle og juridisk dækkende kontrakter. Internt gør vi meget ud af samarbejdet med vores organisation og støtter op med rådgivning og vejledning.

Vi har et velfungerende indkøbsfælleskab sammen med Vejen og Billund kommuner, som giver os stor nytteværdi og prioriterer højt – vi arbejder sammen om udbud, kontraktstyring m.v., men vi er også i høj grad sparringspartnere.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer om ugen og med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Lønnen følger overenskomsten for området.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Chef for Indkøb og Forsikring Lisbeth Kohls Jensen på 79 94 62 99 eller på likr@mail.dk.

Ansøgningsfristen er mandag den 13. juli 2020 kl. 08.00.

Vi forventer at afholde samtaler den 30. juli 2020

Du skal forvente at der indhentes referencer efter afholdelse af samtale.
 

Varde Kommune har røgfri arbejdstid.