Teknisk servicemedarbejder søges til Ejendomscentret i Varde Kommune

Ansøgningsfrist: 
17-06-2021
Ejendomscentret i Varde Kommune søger en tekniske servicemedarbejder. Du bliver del af et team af servicemedarbejdere, der har ansvaret for drift og vedligeholdelse af bygningerne i Distrikt Syd.

Du vil have indmødested på Alslev Skole, hvor du vil tilbringe en stor del af din arbejdstid, men der vil også være opgaver, som skal udføres på andre kommunale institutioner (f.eks. andre skoler, børnehaver og plejehjem) i distrikt Syd, som dækker området Alslev og Varde Syd.

Du får et selvstændigt, alsidigt og spændende job i et miljø, hvor vi har en fri og behagelig omgangstone og godt humør. Du vil være under faglig ledelse af en distriktskoordinator.

Stillingen er en fuldtidsstilling og arbejdstiden vil normalt ligge indenfor tidsrummet 7.00-16.00 (efter aftale). Du får indflydelse på planlægning af eget arbejde i samarbejde med ledelsen.

Dine opgaver bliver blandt andet
 • Varetage indvendig og udvendig vedligehold af bygninger i samarbejde med teamet
 • Styring af de tekniske installationer og styresystemer herunder CTS, adgangskontrol, alarmsystem og ABA
 • Indrapportering og opfølgning på energiforbrug
 • Kontakt med ledelsen på institutionerne og samarbejde med øvrige tekniske servicemedarbejdere ansat i distriktet
 • Rekvirering af håndværkere samt opfølgning på disse
 • Flytning af inventar mm.
 • Vedligeholde og trimme udendørsarealer som hæk, græs, grønne områder samt snerydning

Vi forventer, at du
 • er praktisk og har ”hænderne skruet rigtigt på”. Gerne med en håndværksmæssig baggrund.
 • er servicemindet, åben og positiv
 • kan arbejde selvstændigt, er fleksibel og har en god ordenssans
 • kan anvende IT på brugerniveau
 • har teknisk forståelse for varme-, vand- og elinstallationer samt CTS-styring (mulighed for oplæring)
 • er god til at strukturere og prioritere opgaver og er fleksibel og kreativ i forhold til opgaveløsningen
 • har gode kommunikations- og samarbejdsevner, da du i dit daglige arbejde vil have kontakt til personalet og brugerne på institutionerne (f.eks. skoleelever, børnehavebørn og plejehjemsbeboere), eksterne håndværkere samt kolleger i Ejendomscentret
 • har B-kørekort.

Hvem er vi?
Ejendomscentret i Varde Kommune er en ny organisation med en administration på 17 medarbejdere samt en drift bestående af 54 servicemedarbejdere på institutionerne. Driften er delt i seks distrikter, der er under faglig ledelse af seks distriktskoordinatorer.
Ejendomscentret administrerer, drifter og vedligeholder Varde Kommunes samlede ejendomsportefølje, der består af ca. 280.000 m² bygninger fordelt på skoler, daginstitutioner, plejeinstitutioner, administrationsbygninger, erhvervsbygninger mv.
Herudover arbejder vi blandt andet med udvikling og fastholdelse af en optimeret og effektiv portefølje af ejendomme, boliger, bygværker og arealer i samspil med de øvrige forvaltninger i Varde Kommune, byggemodninger, køb og salg af bygninger, byggegrunde mm., gennemførelse af større byggeprojekter, bekæmpelse af rotter m.v.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen som teknisk servicemedarbejder er på 37 timer pr. uge. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og FOA samt kørepenge ved benyttelse af egen bil.

Ansættelsen er pr. den 1. august 2021 eller hurtigst muligt derefter. Kørekort til bil er et krav. Der vil blive indhentet straffe- og børneattest ved ansættelse.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte distriktskoordinator Johannes S. Johansen på tlf. 2265 9526 eller leder af Ejendomscentret Susanne Fast på tlf. 2465 5360 / sufa@varde.dk

Ansøgningsfrist er den 17. juni 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. juni 2021.
 

Hver dag går Varde Kommunes 4000 dygtige og ihærdige medarbejdere på arbejde for vores borgere og erhvervsliv. I Danmarks vestligste kommune arbejder vi som et hold og bruger vores faglighed, menneskelighed og energi til at skabe værdi for mennesker, virksomheder og kommunens gæster. Vi tør udfordre vanetænkning og tænke langsigtet. Og så får vi tingene fra hånden, når arbejdet skal gøres. Vil du være en del af holdet, så kom og vær med!