Teamleder Vinkelvejcentret Ølgod

Ansøgningsfrist: 
18-06-2020
Teamleder Vinkelvejscentret Ølgod, Ældreområde Nord, et Ældreområde med overskud – menneskeligt og fagligt.

Plejecentret Vinkelvejscentret, Ølgod, søger ny teamleder. Stillingen er på 37 timer ugt., løn efter overenskomst og kvalifikationer.
Vi forventer ansøgere, der er udannet som sygeplejerske eller SSA (autoriseret). Erfaring med ledelse vil være en fordel.

Vinkelvejscentret er et demensplejecenter, der rummer 32 boliger, en feriebolig og et daghjem med 4 pladser. Der er ca. 45 medarbejdere, fordelt på SSA, SSH, husassistent og kostpersonale samt sosu-elever.

Der er tilknyttet områdesygeplejerske, som har undervisende og vejledende opgaver i forhold til at kompetenceudvikle personalet. Herudover har vi et godt samarbejde med Sygeplejen og Terapeuterne, der i Varde er tværgående.

Huset har en gruppe frivillige tilknyttet, der samarbejdes med musikterapeut, samt den lokale præst og organist.

Et nyt Vinkelvejscenter, Skovparken, er under opførelse i Ølgod og vil forventeligt være indflytningsklar medio maj 2021. Et nyt og spændende hus opføres med særlig fokus i sin indretning til at imødekomme demente borgeres behov.

Ældreområde Nord dækker hjemmeplejen i hele Varde kommunes nordlige geografi, hvor Hjemmeplejen er opdelt i tre udegrupper, Lunde, Horne og Ølgod. Plejecentre beliggende og tilknyttet området er, Tistrup plejecenter, Møllegården, Outrup, Aktivitetscentret og Vinkelvejscentret, Ølgod.
Området beskæftiger ca. 230 medarbejdere med et lederteam på 8 ledere. Som ny teamleder vil du indgå i lederteamet og have det daglige ledelsesansvar for Vinkelvejscentret.

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor vi igennem Dialog og med værdierne Ordentlighed, Faglighed og Nærvær løser vores kerneopgave, Det gode Hverdagsliv.
Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske og prioriterer det gode hverdagsliv. Arbejdsredskaberne er faglighed, struktur, systematik og refleksion.
Vi har høj grad af medarbejderindflydelse og medansvar, hvor engagement og glæde er væsentlige fænomener. Vores adfærd er præget af imødekommenhed, samarbejde, professionalisme samt ressourcemæssig ansvarlighed.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2020.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte virksomhedsleder Vibeke Biltoft mob. 20 34 36 12 eller souschef Karin Jensen 20 34 36 13.

Ansøgningsfrist torsdag d. 18. juni 2020.

Der gennemføres evt. to samtalerunder, første samtale afholdes mandag d. 22. juni. Evt. anden samtale onsdag d. 24. juni 2017.

Læs mere her om visioner og værdier samt  kompetenceprofil.
 

Varde Kommune har røgfri arbejdstid.