Teamleder til Helle Plejecenter, Ældreområde Øst

Ansøgningsfrist: 
04-05-2021
Er du vores nye kollega som samler trådene og understøtter rammerne for samarbejdet imellem medarbejdere, borgere, pårørende og frivillige om det gode og aktive hverdagsliv på Helle Plejecenter?

Helle Plejecenter har 37 permanente plejeboliger og 8 midlertidige boliger. Centret har 12 daghjemspladser. En personalegruppe på ca. 60 dedikerede og kompetente medarbejdere, der består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, husassistenter samt køkkenassistenter.

Helle Plejecenter er en del af Ældreområde Øst, der beskæftiger ca. 220 medarbejdere. Vi er et lederteam på syv ledere og du vil indgå i teamet, og have det daglige ledelsesansvar for Helle Plejecenter.

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor vi gennem dialog og med vores værdier ”Ordentlighed”, ”Faglighed” og ”Nærvær” løser vores kerneopgave, Det gode Hverdagsliv.
Vi har høj grad af medarbejderindflydelse og medansvar, hvor engagement og glæde er væsentlige fænomener. Vores adfærd er præget af imødekommenhed, samarbejde, professionalisme samt ressourcemæssig ansvarlighed.

Faglige kompetencer:
 • Uddannet indenfor det sundhedsfaglige område.
 • Ledererfaring, gerne med efteruddannelse i ledelse eller indforstået med at tage en lederuddannelse.
 • Økonomisk indsigt og forståelse for at drive et budget.
 • Handlekraftig og involverende, og kan agere rollemodel for vores mål om at lede i fællesskab.
 • Kan kommunikere politiske beslutninger, så de er klare og tydelige for medarbejderne.
 • Er insisterende på at understøtte et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og sikker drift for øje.

Personlige kompetencer:
 • Er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig.
 • Kan arbejde selvstændigt med stort overblik og med evne til at uddelegere opgaver.
 • Bevarer roen i høj kompleksitet og pressede situationer.
 • Er synlig og tilgængelig i sin ledelsesstil.
 • Anerkendende, lyttende og imødekommende.
 • Lyst til at indgå i et ledelsesteam og samarbejde med MED-udvalg og TRIO.
 • Lyst til at indgå i et tæt samarbejde med brugere og pårørende samt frivillige.
 • Trives med en stor berøringsflade og ser pårørende som vigtige medspillere i samarbejdet omkring borgeren.

Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job med udfordrende opgaver.
 • Motiverede og dygtige medarbejdere med forskellige fagligheder.
 • Et engageret ledelsesteam, hvor vi støtter og udvikler hinanden.
 • Et alsidigt lederjob.

Arbejdsstedets adresse:
Helle Plejecenter
Vinkelvej 1, Tofterup
7200 Grindsted

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte virksomhedsleder Bente Brun Jørgensen på mobil 2075 1372 eller souschef Berit Ehmsen Toft på mobil 4119 0443.
Ansøgningsfrist tirsdag den 4. maj 2021.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført mandag den 10. maj 2021.

Ansættelsesdato: 1. juli 2021.
 

Hver dag går Varde Kommunes 4000 dygtige og ihærdige medarbejdere på arbejde for vores borgere og erhvervsliv. I Danmarks vestligste kommune arbejder vi som et hold og bruger vores faglighed, menneskelighed og energi til at skabe værdi for mennesker, virksomheder og kommunens gæster. Vi tør udfordre vanetænkning og tænke langsigtet. Og så får vi tingene fra hånden, når arbejdet skal gøres. Vil du være en del af holdet, så kom og vær med!