Sygeplejersker til Varde Kommunes Akut Funktion

Ansøgningsfrist: 
25-09-2020
I Varde kommunes akutfunktion søger vi tre sygeplejersker på 32 timer.

En i fast stilling samt 2 i et vikariat på et år. Akutfunktionen består lige nu af 6 sygeplejersker, som dækker dag og aftenvagterne. Funktionen om natten varetages af de faste nattevagter.

Der arbejdes hver 3. weekend.

Sygeplejen i Varde kommune er i en kontinuerlig forandrings- og udviklingsproces med fokus på rehabilitering, velfærdsteknologiske løsninger og specialisering inden for en række målgrupper. Som noget nyt bliver Akut funktionen en del at den systematiske test af Covid-19, der skal tilbydes det kommunale plejepersonale i hjemmeplejen, på plejecentre og i Sygeplejen. Derfor søger vi flere kollegaer.

I akutfunktionen er der meget fokus på at forebygge og undgå indlæggelser/genindlæggelser:
 • Borgere til I.V. behandling, I.V. antibiotika, I.V. ernæring og I.V. væske
 • Opfølgning efter kompliceret indlæggelse ved udskrivning
 • Speciel indsats til KOL borgere og borgere med gentagne fald
 • Den ældre medicinske borger
 • Vi er i opstartsfasen med samarbejde med FAM
 • Vi er en del af den kommunale Covid-19 pode enhed
 • Vi er sparringspartnere for hjemmesygeplejerskerne

Vi forventer, at du
 • Er fagligt velfunderet og befinder dig godt i akutte situationer
 • Er fleksibel og kan navigere i en hverdag, der kan være travl og uforudsigelig
 • Arbejder målrettet med fokus på borgeren – at se hele borgeren
 • Kan bidrage til gode og positive relationer
 • Har gode samarbejdsevner både med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Du kan være opsøgende

Vi tilbyder
 • Faglige udfordringer
 • En afvekslende hverdag med mange spændende opgaver
 • Et kollegialt fællesskab med egen gruppe og hjemmesygeplejerskerne
 • FAM Basis diplommodul
 • Simulationstræning i samarbejde med FAM
 • Undervisning på FAM

Sygeplejevirksomheden i Varde Kommune består af ca. 75 sygeplejersker, der yder sygepleje 24 timer i døgnet både til borgere i eget hjem og borgere på plejecentre. Akutfunktionen er en del af dette og har mødested i Varde.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder Anne-Mette Lange Andersen på tlf. 21 74 52 29.

Ansøgningsfrist den 25. september kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. september.
 

Varde Kommune har røgfri arbejdstid.